Preskoči na vsebino
Loader

MEDIJSKO SREDIŠČE

UM objavlja Razpis za izbor najboljšega študenta v študijskem letu 2023/2024

Razpis je namenjen spodbujanju odličnosti in priznanju dosežkov študentov, ki so se izkazali v preteklem akademskem letu.

23700X7721

Poleg prestižnega naziva najboljšega študenta bo izbrani kandidat prejel tudi visok denarni sklad kot priznanje za svoje dosežke. Denarna nagrada za najboljšega študenta znaša 1300 EUR, za drugo mesto 750 EUR in za tretje mesto 450 EUR!

Rok za oddajo vlog na Razpis za izbor Najboljšega študenta Univerze v Mariboru v študijskem letu 2023/34 je do 16. 8. 2024, do 12. ure! Kot pravočasne se bodo upoštevale vse vloge, poslane po pošti s priporočeno pošiljko, ki bodo označene s poštnim žigom do 16. 8. 2024, do 12. ure in vloge, poslane po pošti z navadno poštno pošiljko, ki bodo v vložišče rektorata prispele do 16. 8. 2024, do 12. ure. Osebno oddane vloge se bodo kot pravočasne upoštevale le, če bodo oddane v vložišču rektorata Univerze v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor, do 16. 8. 2024, do 12. ure.

Razpis je odprt za vse študente Univerze v Mariboru, ki so v študijskem letu 2023/2024 dosegli izjemne rezultate na področju študija, raziskovanja in ostalih dejavnosti, ki prispevajo k razvoju in ugledu univerze. Namen razpisa je spodbujanje motivacije in vzpodbujanje študentov k izjemnosti ter priznanje njihovega truda in nadarjenosti.


Kategorije

Datum

  • 16. Maj 2024

Deli z drugimi

Več novic

Zapri