Preskoči na vsebino
Loader
en

MEDIJSKO SREDIŠČE

Univerza v Mariboru je pridobila sredstva za izvajanje aktivnosti, ki spodbujajo celostno obravnavo študentov

Univerza v Mariboru je v letu 2022 v okviru »Javnega razpisa Krepitev vloge kariernih centrov v celostni obravnavi študentov«, ki ga je razpisalo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, uspešno pridobila sredstva za izvajanje projekta »Krepitev aktivnosti in vloge Kariernega centra Univerze v Mariboru v celostni obravnavi študentov«.

shutterstock_224222356

Sredstva za izvajanje projekta se črpajo iz Evropskega socialnega sklada (80 %) ter Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (20 %) skladno z Operativnim programom za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020; prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe:  10.1  Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc;  specifičnega cilja: 10.1.3 Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema.

Operacija se izvaja v Kohezijski regiji Zahodna Slovenija (v nadaljevanju: KRZS) in v Kohezijski regiji Vzhodna Slovenija (v nadaljevanju: KRVS) ob upoštevanju sedeža upravičenca, ki izvaja operacijo. Način delitve sredstev po kohezijskih regijah: KRZS (67%) in KRVS (33%). Projekt traja od 1. 1. 2022 do 30. 9. 2023. Več o evropski kohezijski politiki v Sloveniji najdete na spletni strani EU-Skladi.

V sklopu projekta si zaposleni v Kariernem centru UM prizadevamo prepoznati posameznike, ki potrebujejo podporo, na podlagi tega pa jih tudi podpreti na najbolj ustrezen način. V ta namen izvajamo dodatne aktivnosti v podporo posebnim skupinam študentov. Hkrati vseskozi ozaveščamo o enakopravni obravnavi vseh študentov in izvajali preventivne dejavnosti za zmanjšanje pojava stisk.

Vzpostavljena bo mreža posameznikov, ki imajo izkušnje in znanja za delo s študenti posebnih skupin, z namenom izmenjave izkušenj ter posredovanja znanj zaposlenim na Univerzi v Mariboru. Hkrati sodelujemo z institucijami, ki pokrivajo področje dela z mladimi s posebnih skupin, organiziramo dogodke, namenjene izmenjavi izkušenj, rezultatov in dobrih praks kot odziv izobraževalnega sistema na potrebe trga dela in pričakovanj mladih.

Dodatne informacije o projektu najdete na spletni strani Kariernega centra UM.

Vabljeni tudi ta obiščete novo Svetovalno točko Kariernega centra UM!

Logotip
Logotip

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.«


Več novic

Zapri