Preskoči na vsebino
Loader

MEDIJSKO SREDIŠČE

VSE NOVICE

Kategorije

Datum

  • 30. Maj 2024

Deli z drugimi

Tri priznanja Prometej znanosti za Univerzo v Mariboru

Slovenska znanstvena fundacija je 27. maja 2024 na slavnostni akademiji v Ljubljani podelila priznanja Prometej znanosti za odličnost v komuniciranju.

240527_Prometej_znanosti_082

Slovenska znanstvena fundacija (SZF) je osrednja slovenska ustanova zasebnega prava na področju pospeševanja in promocije znanosti. Namen SZF je načrtovati in izvajati neodvisno moralno in denarno podporo članicam ter članom slovenske znanstvene skupnosti in tistim, ki dokazujejo nadarjenost za raziskovalno delovanje že med šolanjem.

Med letošnjimi dobitniki priznanja so tudi prof. dr. Andrej Rahten, predstojnik Oddelka za zgodovino na Filozofski fakulteti, prof. dr. Franc Janžekovič s Fakultete za naravoslovje in matematiko ter Inštitut za računalništvo Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, ki ga vodi prof. dr. Aleš Holobar.

V kategoriji skupin in organizacij je listino finalista prejel uredniški odbor revije Acta medico-biotechnica z Medicinske fakultete. Listino je prevzela odgovorna urednica revije prof. dr. Dušica Pahor.

Vsem nagrajencem iskreno čestitamo!


Prof. dr. Andrej Rahten, Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru

Prof. dr. Andrej Rahten je bogato akademsko kariero tesno prepletel z diplomacijo; od 2001 do 2004 je bil zaposlen na Ministrstvu za zunanje zadeve, nato pa do 2008 v Kabinetu predsednika vlade, od 2013 do 2017 pa je bil še veleposlanik na Dunaju. Ob diplomatski poti in predvsem ob zaposlitvi na ZRC SAZU in Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru je skrbel, da so njegova znanstvena spoznanja prodrla v širšo javnost. Posebej brane so bile njegove monografije, ki obravnavajo življenje v habsburški monarhiji in kraljevini Jugoslaviji. V Sloveniji je v zadnjih letih še posebej odmevala njegova knjiga o teologu in politiku Antonu Korošcu, ki je s svojim delovanjem obvladoval politični prostor za časa kraljevine Jugoslavije. Njegovo delo ne ostaja le v slovenskih mejah, temveč je vidno tudi v tujini, predvsem v sosednji Avstriji.

(Pripravil: izr. prof. dr. Dan Podjed, ZRC SAZU)

Prof. dr. Franc Janžekovič, Fakulteta za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru

Franc Janžekovič je profesor za zoologijo na Oddelku za biologijo Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru, kjer deluje kot profesor za zoologijo. Že iz študentskih let naprej posebno pozornost posveča promociji biologije in zoologije in odgovornega odnosa do živali in vseh živih bitij. V zadnjem obdobju se posveča predstavljanju pomena biodiverzitete za trajnost in v kontekstu ekosistemskih funkcij različnim javnostim. Leta 2023 je izšla njegova monografija z naslovom Makroekologija, analiza biodiverzitetnih podatkov, v kateri Janžekovič na širšemu krogu bralstva razumljiv način podrobno predstavlja analitske postopke vrednotenja biodiverzitete. Bogastvo in lepoto sveta ptic in narave je Franc Janžekovič v preteklih letih predstavil v številnih strokovnih člankih, monografijah, osnovnošolskih in univerzitetnih učbenikih ter na več strokovnih in poljudnih predavanjih za različna občinstva – od osnovnošolcev, strokovnjakov biologov, do upokojencev- pa tudi na radijskih in televizijski oddajah in intervjujih.

(Pripravila: Lea Udovč, Slovenska tiskovna agencija)

Inštitut za računalništvo, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru

Inštitut za računalništvo (Katedra za računalništvo) je eden večjih popularizatorjev znanosti, zlasti tehniških ved znanosti, v okviru druge slovenske državne univerze. Spodbujanje radovednosti, privlačnost tehniških poklicev, znanosti in znanja so osnovni cilji delovanja s pomočjo promocijskih in popularizacijskih dogodkov in prireditev. V privlačne in aktualne vsebine vključuje celotno paleto ljubiteljev znanosti, od učencev in dijakov, do študentov. Poudarja pomen izobraževanja in usposabljanja npr. v programiranje, v seznanjanju z računalniškimi pristopi, itd.

(Pripravil: dr. Edvard Kobal, SZF)

Uredniški odbor revije Acta medico-biotechnica, Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru

Acta medico-biotechnica je uradna znanstvena revija Medicinske fakultete Univerze v Mariboru, vendar po njej seže širši krog bralcev, ne le v medicini, ampak tudi v biotehniki. Revija je spodbujevalka znanstvenoraziskovalne dejavnosti – tako visokošolskih učiteljev, kakor tudi študentov. Je tudi gonilo in usmerjevalka k ustvarjalnemu delovanju. Izjemno pomembno je, da je medij, ki nagovarja tako že formirane raziskovalce, promovira dosežke in spodbuja študente k delovanju. Leta 2012 je revija prejela prvega Prometeja znanosti.

(Pripravil: dr. Edvard Kobal, SZF)


Oznake


Kategorije

Datum

  • 30. Maj 2024

Deli z drugimi

Več novic

Zapri