Preskoči na vsebino
Loader

MEDIJSKO SREDIŠČE

Tretja redna seja Rektorske konference RS gostila na Univerzi na Primorskem

V prostorih Univerze na Primorskem v Kopru je potekala 3. redna seja Rektorske konference RS v mandatu 2024–2025, ki mu predseduje rektorica UP prof. dr. Klavdija Kutnar, podpredsednik pa je rektor UNG, prof. dr. Boštjan Golob. Sekretar RKRS je mag. Frenk Mavrič.

8-tretja-seja-rkrs-3

RK RS je razpravljal o predlogu novega Zakona o visokem šolstvu. RK RS nasprotuje javni izjavi SAZU glede predlaganega člena v predlogu novega zakona v zvezi z jezikom poučevanja v visokem šolstvu. RK RS meni, da predlog novega zakona ustrezno naslavlja problematiko jezika poučevanja v slovenskem visokošolskem prostoru in poudarja, da je bil predmetni člen oblikovan v okviru delovne skupine za pripravo nove zakonodaje, v kateri so sodelovali tako predstavniki RK RS kot SAZU in drugi deležniki, in sicer na podlagi poglobljene strokovne diskusije z upoštevanjem vseh smernic, ki jih narekujejo nacionalni in evropski razvojni programi, in ob upoštevanju skrbi za razvoj slovenskega jezika. RK RS bo še danes na vse državne organe, na katere je SAZU naslovil poziv za spremembo člena v predlogu novega zakona, naslovil dopis z natančno vsebinsko argumentacijo ustreznosti člena v obliki, kot ga je MVZI posredovalo v javno obravnavo.  

RK RS je razpravljal tudi o predlogih vsebinskih prispevkov za dvodnevni dogodek Dan odprte znanosti 2024, ki bo potekal v decembru 2024 v organizaciji Slovenske skupnosti odprte znanosti, v katero je vključenih večina članic RK RS. RK RS programskemu odboru dogodka predlaga predstavitev dobrih praks in izzivov univerz na področju odprtih podatkov in razpravo o metodologiji kvalitativnega ocenjevanja.

Prof. dr. Gregorja Majdiča, rektorja UL, RK RS predlaga za kandidata za člana Odbora Evropskega združenja univerz za mandatno obdobje 2025-2029 in podaljšuje imenovanje izr. prof. dr. Tomaža Grušovnika v platformo ETINED (Europe Platform on Ethics, Transparency and Integrity in Education) do 31. 12. 2025.

Prorektor za znanstvenoraziskovalno dejavnost UM prof. dr. Dean Korošak je člane RK RS seznanil s poročilom posveta o »Beli knjigi o možnostih za krepitev podpore za raziskave in razvoj tehnologij s potencialom za dvojno rabo«, katere namen je začeti javno posvetovanje o podpori za raziskave in razvoj tehnologij s potencialom za dvojno rabo. Prof. dr. Gregor Majdič, rektor UL, je vse članice RKRS povabil, da se 23. septembra  2024 udeležijo mednarodnega posveta o Varnosti v mednarodnem raziskovalnem sodelovanju. Prof. dr. Dean Korošak je člane RK RS seznanil še z delom delovne skupine za prenovo splošnih aktov ARIS.

RK RS je sklenil, da izmenjava primerov dobrih praks s področja inkluzije v okviru spletnega dogodka, ki ga je v letu 2023 organiziral Univerza v Mariboru, postane stalnica. V letu 2024 bo dogodek predvidoma organizacijsko izvedel UL. UM pa bo v imenu RK RS organiziral dogodek s predstavitvijo dobrih praks načinov izvedbe pogajanj o financiranju iz tujine.

RKRS dopis (podpisana verzija)
Spremni dopis RKRS (skrajšana izjava)
udeleženci novinarska konferenca

Oznake


Kategorije

Datum

  • 8. Jul 2024

Deli z drugimi

Več novic

Zapri