Preskoči na vsebino
Loader
en

MEDIJSKO SREDIŠČE

VSE NOVICE

Kategorije

Datum

  • 14. Apr 2021

Deli z drugimi

Strategija Univerze v Mariboru 2021–2030

​Spoštovane sodelavke in sodelavci, spoštovane študentke in študenti!   Na Univerzi v Mariboru smo v obdobju zadnjega leta in pol opravili pomembno samorefleksijo in evalvacijo svoje uspešnosti. Skozi številne formalne in neformalne diskusije smo, ob izteku strateškega obdobja do leta 202...

​Spoštovane sodelavke in sodelavci, spoštovane študentke in študenti!

Na Univerzi v Mariboru smo v obdobju zadnjega leta in pol opravili pomembno samorefleksijo in evalvacijo svoje uspešnosti. Skozi številne formalne in neformalne diskusije smo, ob izteku strateškega obdobja do leta 2020, skupaj opredelili usmeritve in cilje, ki jih želimo zasledovati v prihodnjih letih. Zahvaljujem se vsem, ki ste s svojim razmislekom, predlogi in vizijo prispevali k temu, da je nastala Strategija Univerze v Mariboru 2021–2030, ki so jo soglasno sprejeli Senat, Upravni odbor in Študentski svet Univerze v Mariboru.V obliki spletne publikacije je javno objavljena na spletni​ strani Univerze v Mariboru.​

V prihodnjem strateškem obdobju ohranjamo nespremenjene vizijo, poslanstvo in slogan, v okviru katerih smo sprejeli strateške cilje, ki  na desetih temeljnih področjih opredeljujejo zavezo univerze k ustvarjalnemu povezovanju raziskovanja in izobraževanja, vključevanju v reševanje družbenih izzivov v lokalnem in globalnem okolju ter posebej izpostavljajo pomen skrbi za medsebojne odnose in ustvarjalno delovno okolje, ki omogoča dobro počutje zaposlenih in študentov. Upoštevajoč evropske in svetovne smernice razvoja visokega šolstva in znanosti, in ob zavedanju specifik in potreb lastnega okolja, načrtujemo na Univerzi v Mariboru razvijati vključujoč, inovativen in povezan visokošolski prostor, ki bo usposabljal aktivne, kritične in odgovorne državljane, zagotavljal kakovost izobraževanja in raziskovanja, akademsko integriteto in skrbel za trajnostni razvoj družbe.  

Odločili smo se, da bomo v institucionalni strategiji opredelili temeljne razvojne usmeritve. Na osnovi teh in na temeljih leta 2020 izvedene institucionalne samoevalvacije, je nastal Akcijski načrt Univerze v Mariboru, ki strateške cilje konkretizira z merljivimi ukrepi in kazalniki in je prav tako dostopen na zgoraj navedeni povezavi.  

Univerza v Mariboru smo ljudje, zaposleni in študenti, ki s sodelovanjem, ustvarjalnim delom in izmenjavo spoznanj, narekujemo razvoj naše inštitucije. Prepričan sem, da bomo tudi v prihodnjih desetih letih, s svojim znanjem in energijo, cilje uspešno zasledovali in uresničili!

Prof. dr. Zdravko Kačič,
Rektor Univerze v Mariboru


Kategorije

Datum

  • 14. Apr 2021

Deli z drugimi

Več novic

Zapri