Preskoči na vsebino
Loader

MEDIJSKO SREDIŠČE

Srečanje Uprave Leka d.d. in vodstva Univerze v Mariboru za nadaljnjo poglobljeno sodelovanje

Na Univerzi v Mariboru je včeraj, 23. maja 2024 potekalo srečanje med Upravo družbe Lek d. d. in vodstvom UM, s poudarkom na postavitvi izhodišč za nadaljnje skupno sodelovanje in povezovanje. Predsednik Uprave Leka d.d. mag. Robert Ljoljo, MBA in član Uprave Leka d.d. dr. Simon Rečnik sta z rektorjem Univerze v Mariboru prof. dr. Zdravkom Kačičem podpisala Skupna izhodišča za sklenitev sporazuma o strateškem sodelovanju.

24318X1516

Za ustrezen razvoj odličnosti na področju znanstvenoraziskovalne dejavnosti je potrebno krepiti sodelovanje z gospodarstvom. Vodstvo UM se zaveda odgovornosti pri nujnem razvoju kohezijske regije Vzhodna Slovenija. Univerza v Mariboru, kot osrednja institucija znanja v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija, sledi prioritetam pri vzpostavljanju tvornega sodelovanja z gospodarstvom.  V dogovorih s podjetjem Lek d.d. vidi UM izjemno priložnost za posamezne oblike medsebojnega sodelovanja tako na znanstvenoraziskovalnem kot na izobraževalnem področju. Na srečanju je bilo izpostavljeno, da je osnovni namen medsebojnega sodelovanja v povezovanju raziskovalne in gospodarske sfere, vključitev oseb, zaposlenih na UM, v delovna okolja Lek d.d. in obratno, s čimer se bo uresničevalo pridobivanje novih znanj tako na strani UM kot Lek d.d.

Dogovorjeno je bilo, da imata UM in Lek d.d. skupni interes za celovito, koordinirano in medsebojno usklajeno sodelovanje na izobraževalnem, znanstvenoraziskovalnem, razvojnem in strateškem področju. Ti dogovori bodo podlaga za sklenitev sporazuma o strateškem sodelovanju Leka d.d. z vsemi slovenskimi javnimi univerzami.

Srečanje med Upravo družbe Lek d. d. in vodstvom UM je potekalo na lokaciji Medicinske fakultete UM ob prisotnosti vodstev Medicinske fakultete in Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo UM, ki sta predstavili dosedanje aktivnosti za akreditacijo novega študijskega programa Farmacija, ki bo predstavljal tudi pomoč pri iskanju človeških virov pri izgradnji novih kapacitet podjetja Leka d. d.

Prisotni na sestanku so se dogovorili, da pospešeno nadaljujejo aktivnosti za nadaljevanje sodelovanja in povezovanja vsebin.


Oznake


Več novic

Zapri