Preskoči na vsebino
Loader
en

MEDIJSKO SREDIŠČE

VSE NOVICE

Kategorije

Datum

  • 30. Mar 2022

Deli z drugimi

Sporočilo s seje Senata Univerze v Mariboru

Rektor je člane Senata UM uvodoma seznanil o tekočih aktivnostih vodstva, kjer je izpostavil pomemben premik v drugo fazo projekta Teaming, v okviru katerega se odpirajo priložnosti ustanovitve raziskovalnega inštituta, ki bo pomembna nadgradnja raziskovalnega dela na UM. Poudaril je še prizadevanje UM v reševanju begunske krize in iskanju rešitev, ki so tako v podporo študentom,  raziskovalcem in visokošolskim učiteljem, slednjim tudi kot priložnosti za delo znotraj UM.

Stavb_rektorat_19

Senatorji so se seznanili s poročilom o izvedenih izobraževanjih »Izpopolni UM« za preteklo leto. UM organizirana izobraževanja že od leta 2015, s poudarkom na usposabljanju visokošolskih učiteljev, vse več pa je zanimanja tudi med doktorskimi študenti ter podpornimi strokovnimi službami. Izobraževanja izvajajo izkušeni visokošolski učitelji in sodelavci UM, pa tudi mednarodno priznani in kompetentni strokovnjaki iz drugih organizacij v Sloveniji in tujini, ki imajo bogate izkušnje in strokovna znanja. Z vsakim letom raste število udeležencev. Lani jih je tako bilo skoraj 3500, sodelovalo pa je kar 96 različnih izvajalcev.

Ker na UM prepoznavamo in podpiramo inovacijsko dejavnost študentov, je bila podana in na senatu sprejeta pobuda za novo kategorijo nagrade za študente, in sicer listina za prispevek k inovacijski dejavnosti študentov UM.

Na področju novih študijskih vsebin so se senatorji seznanili z vlogo za akreditacijo novega študijskega programa za izpopolnjevanje Koordinator informacijskih dejavnosti Fakultete za naravoslovje in matematiko. Vsebina študijskega programa celovito naslavlja različne vidike digitalnega izobraževanja v šoli, v trajanju enega leta. Vloga bo posredovana v nadaljnjo obravnavo Nacionalni agenciji RS za kakovost v visokem šolstvu. Senat je prav tako podal predhodno soglasje k začetku priprave novega študijskega programa 3. stopnje Anglistične študije Filozofske fakultete. Program naslavlja tri osrednja področja: angleško jezikoslovje, literarne vede z angleških govornih področij ter edukacijske vede na področju anglističnih študij, kot vsak sodobni študij pa bo razvijal in spodbujal interdisciplinarnost s sodobnimi spoznanji sorodnih strok.

Na UM, novembra 2016 ustanovljena Doktorska šola Univerze v Maribor povezuje vse doktorske študijske programe na različnih znanstvenih področjih, ki jih izvajajo članice UM v skladu s standardi odličnosti. Z namenom še kakovostnejše izvedbe, je bila izvedena anketa med doktorskimi študenti, na osnovi katere je bil narejen in senatu  v potrditev predlagan akcijski načrt za doktorski študij na UM za naslednjih pet let. V ukrepih je poudarek na vzpodbujanju mreženja, internacionalizaciji ter še večji vključenosti študentov v raziskovalno delo, predvsem pa tistim, ki prihajajo iz podjetij, omogočiti prijaznejšo raziskovalno okolje.

Na Univerzi v Mariboru se zavedamo pomena visokošolskega izobraževanje za najranljivejše družbene skupine, med katere sodijo tudi študenti s posebnimi potrebami, zato so senatorji v skladu s smernicami Evropske komisije, podali soglasje k pripravi predloga obveznega usposabljanja s področja visokošolske didaktike za asistente začetnike, za delo s študenti z različnimi prilagoditvami. Pogoj za uspešno inkluzijo študentov je tudi pripravljenost pedagoškega kadra na poučevanje in sprejemanje študentov s posebnimi potrebami, zato je še toliko bolj pomembno, da se primerno izobrazijo tudi na tem področju.

Senat je ob koncu sprejel študijski koledar za prihodnje študijsko leto, potrdil doktorske teme in podal soglasja za izvolitev v nazive visokošolskih učiteljev ter sodelavcev.


Oznake


Kategorije

Datum

  • 30. Mar 2022

Deli z drugimi

Več novic

Zapri