Preskoči na vsebino
Loader
en

MEDIJSKO SREDIŠČE

VSE NOVICE

Kategorije

Datum

  • 19. Feb 2021

Deli z drugimi

Spletna mednarodna znanstvena konferenca: Napredna znanja v zdravstveni negi: mednarodne izkušnje in usmeritve za razvoj zdravstvene nege v Sloveniji

Namen konference je bil približati izobraževanje medicinskih sester z naprednimi znanji ter predvsem napredno prakso zdravstvene nege akademskemu in kliničnemu okolju ter odločevalcem v vladnih in drugih poklicnih skupinah v Sloveniji. Fakulteta za zdravstvene vede je pripravila prvi model za i...

Namen konference je bil približati izobraževanje medicinskih sester z naprednimi znanji ter predvsem napredno prakso zdravstvene nege akademskemu in kliničnemu okolju ter odločevalcem v vladnih in drugih poklicnih skupinah v Sloveniji. Fakulteta za zdravstvene vede je pripravila prvi model za izobraževanje medicinskih sester za pridobivanje naprednih znanj v zdravstveni negi, na magistrskem študijskem programu 2. stopnje Zdravstvena nega. Prvi v Sloveniji so pripravili tri študijske smeri: Integrirana obravnava kroničnih bolnikov v napredni zdravstveni negi, Integrirana obravnava starejših v napredni zdravstveni negi, Mentalno zdravje v napredni praksi zdravstvene nege. Prvo od študijski smeri, to je Integrirana obravnava kroničnih bolnikov v napredni zdravstveni negi, so že pričeli izvajati v tem akademskem letu. Novi študijski model za napredna znanja in tri študijske smeri so pripravili z izjemno podporo in pomočjo, tujih univerz predvsem, iz ZDA, VB, Irske in Madžarske ter številnih strokovnjakov iz področja medicine, zdravstva in drugih disciplin v Sloveniji. 

Rezultati številnih raziskav in izkušnje iz drugih držav kažejo, da medicinske sestre z naprednimi znanji z dopolnitvijo ali razširitvijo kompetenc lahko nudijo strokovno in kakovostno zdravstveno obravnavo bolnikov, prispevajo k boljši učinkovitosti, zmanjševanju stroškov, zadovoljstvu pacientov, zmanjšanju (re)hospitalizacij ter zmanjšanju smrtnosti.

Udeležence dogodka sta pozdravila Prof Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda Pajnkihar, dekanica Fakultete za zdravstvene vede in rektor Univerze v Mariboru, prof. dr. Zdravko Kačič.

Konferenco in okroglo mizo, ki je bila izvedena ob zaključku konference so bogatili prispevki in sodelovanje uglednih domačih in tujih vabljenih predavateljev in raziskovalcev z univerz in institucij, s katerimi na fakulteti sodelujemo na znanstvenoraziskovalnem in izobraževalnem področju:

The George Washington University School of Nursing, USAUlster University, Medical School, UKKing’s College London, Florence Nightingale Faculty of Nursing & Midwifery, UKUniversity Medical Center Utrecht Imaging & Oncology, NLSt. John Fisher College, Wegmans School of Nursing, USAWaterford Institute of Technology, Scholl of Humanities, IEUniversity of Pécs, Faculty of Health Sciences, HUMinistrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS, SIMinistrstvo za zdravje RS, SIUrad RS za makroekonomske analize in razvoj, SINacionalni inštitut za javno zdravje, SIZbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, SI.

Strokovnjaki iz držav, v katerih so napredna znanja v zdravstveni negi že uveljavljena in strokovnjaki iz držav, kjer je razvoj naprednih znanj v zdravstveni negi v začetnih fazah, so sodelovali na okrogli mizi. Diskusija je potekala o novo razvitem modelu izobraževanja medicinskih sester z naprednimi znanji, ki ga je na osnovi mednarodnih usmeritev in dobrih praks pripravila UM FZV ter novih študijskih smeri o kroničnih boleznih, mentalnem zdravju in obravnavi starejših.

Izr. prof. dr. Mitja Slavinec, državni sekretar na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, je pohvalil Fakulteto za zdravstvene vede za pripravo novih študijskih smeri z večjim številom ur praktičnega – kliničnega izobraževanja. Dodal je, da bo tovrstno izobraževanje zagotovilo nujno potreben profil za slovensko zdravstvo, saj se je podobno izkazalo v zahodnoevropskih državah, Veliki Britaniji in Združenih državah Amerike. Nove študijske smeri bodo izjemno pomembne tudi za post Covid stanje v Sloveniji in v svetu. Novi profil medicinskih sester bo zahteval medresorsko usklajevanje Ministrstva za zdravje in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, saj bo potrebna umestitev poklica v praksi oz. plačnem sistemu.

Anita Prelec, izvršna direktorica Zbornice-Zveze, se strinjala z državnim sekretarjem in dodala, da bo potrebno veliko narediti za promocijo novega profila medicinskih sester, predvsem pri pacientih in zdravnikih. Njihove kompetence bo potrebno jasno opredeliti.

Mag. Vesna Kerstin Petrič, generalna direktorica Direktorata za javno zdravje Ministrstva za zdravje, je dodala, da ima Slovenija dolgo tradicijo močnega lika medicinske sestre in zdravstvena nega v Sloveniji je bila vedno predstavljena kot primer dobre prakse. Današnja konferenca, okrogla miza in delo Fakultete za zdravstvene vede je uvod v nekaj novega in dobrega za slovensko zdravstvo in paciente. 

Rektor Univerze v Mariboru, prof. dr. Zdravko Kačič, je v svojem nagovoru prisotnim dejal:»Zdravstvena nega je kot mlada znanstvena disciplina še v razvoju. Pa vendar ste si na Fakulteti za zdravstvene vede že utrdili svoje mesto v raziskovalnem prostoru, tako doma kot po svetu. Sledite viziji, ki pravi, da želite postati vodilna, prepoznavna in primerljiva institucija v mednarodnem prostoru in s svojimi prizadevanji odločno prispevate k ugledu in pomenu celotne Univerze v Mariboru, tako v domačem kot mednarodnem okolju.«


Dekanica Fakultete za zdravstvene vede, Prof Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda Pajnkihar je povedala: »Izjemna čast in ponos nam je bilo predstaviti in pričeti promocijo ter širšo predstavitev in razpravo o prvem in novem »Modelu izobraževanja za napredno prakso zdravstvene nege« in pridobivanje naprednega znanja medicinskih sester na treh aktualnih in novih študijskih smereh: Integrirana obravnava kroničnih bolnikov v napredni zdravstveni negi, Integrirana obravnava starejših v napredni zdravstveni negi, Mentalno zdravje v napredni praksi zdravstvene nege. v Sloveniji. Vsekakor, novi profil izobraženih medicinskih sester na magistrski stopnji izobraževanja prinaša velike spremembe v vlogah in razširjenih kompetencah medicinskih sester pri obravnavi pacientov v zdravstvu. Verjetno bo najtežje razumeti in sprejeti nove profile medicinskih sester ter medicinskim sestram podati potrebno veljavo in priznanje, v našem še nekako tradicionalnem modelu zdravstva. Medicinske sestre so pomemben član širšega zdravstvenega in multidisciplinarnega tima pri celostni obravnavi pacientov za zdravje in njihovo dobro počutje. Zaključki konference in okrogle mize nam bodo v pomoč za nadaljnji razvoj naprednih znanj v zdravstveni negi v Slovenij in novih prepotrebnih študijskih smeri.

Pomembnost vsebine konference so prepoznali Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Nacionalni inštitut za javno zdravje in Mestna občina Maribor ter prevzeli častno pokroviteljstvo dogodka.
 


Kategorije

Datum

  • 19. Feb 2021

Deli z drugimi

Več novic

Zapri