Preskoči na vsebino
Loader

MEDIJSKO SREDIŠČE

Slovesnost DIES ACADEMICUS 2023

Na Univerzi v Mariboru smo danes obeležili 48-letnico obstoja, kjer smo se s podelitvijo nagrad in priznanj študentom, institucijam, podjetjem ter s podelitvijo naslovov častni doktor ter zaslužni profesor zahvalili posameznikom za izjemen doprinos univerzi.

_dan_UM_milos_006

Kulturno obarvana slovesnost, z zanimivimi glasbenimi mojstrovinami Boštjana Gombača in Saše Olenjuka ter dramsko interpretacijo Simona Šerbinka, je navdušila občinstvo v polni Kazinski dvorani Slovenskega narodnega gledališča Maribor.

Ob prazniku svoje univerze je zbrane nagovoril rektor prof. dr. Zdravko Kačič: ”Z ozirom na bogato tradicijo povezanosti med našo univerzo in okoljem ter dediščino vizionarstva in poguma pionirjev ustanoviteljev Univerze v Mariboru, si v zadnjem obdobju še močneje prizadevamo obuditi zavedanje o pomenu tretjega poslanstva univerze. To je poslanstvo prenosa znanja tudi v industrijo in gospodarstvo. Naša vloga ni omejena le na izobraževanje in raziskovalno delo znotraj akademskega okolja. Zavezani smo k temu, da novo pridobljeno znanje aktivno vnašamo v realnost, v kateri delujejo industrija in gospodarstvo, podjetja in organizacije.

Zavedajoč se, da je naša univerza srce vzhodnega dela Slovenije in da gospodarstvo na tem območju nima zadostne sposobnosti generiranja visokotehnoloških delovnih mest, ki bi mladim zagotavljala potrebno eksistenco in perspektivo v lastni državi, želimo svoje vire, strokovnost in ideje usmerjati tudi v krepitev gospodarskega okolja. S tesnim sodelovanjem z industrijo lahko združimo strokovno znanje s praktičnimi izzivi, kar vodi v inovacije in dvig konkurenčnosti. Naša želja je, da ustvarimo sinergijo med akademskimi prizadevanji ter praktičnimi potrebami industrije in gospodarstva.

Zato smo še toliko bolj ponosni, da je Evropska komisija potrdila platformo Innovum in tako z direktnim financiranjem zagotovila rezervacijo sredstev višini 80 milijonov evrov za zagotavljanje raziskovalne infrastrukture in 21 milijonov evrov za zagotavljanje izobraževalne infrastrukture.”

Govor rektorja

Slavnostni govorec, dr. Simon Rečnik, direktor Trdnih izdelkov in član uprave Leka d.d., je izpostavil velik razvojni potencial Vzhodne Slovenije kot stičišča štirih držav. Lek je njene prednosti že prepoznal z umestitvijo svoje največje naložbe, visokotehnološkega centra za biofarmacevtsko proizvodnjo v Lendavo. Dr. Rečnik je opozoril na nujnost močnejšega sodelovanja in pospešenih razvojnih prizadevanj za zadržanje talentov doma s kakovostnimi delovnih mesti in ponudbo znanj za poklice prihodnosti, k čemur bodo pripomogli tudi novi študijski programi in strateška partnerstva z univerzo. ”Univerza v Mariboru ima nosilno vlogo pri razvojnem preboju Vzhodne Slovenije in načrtovanih projektih, ki bodo okrepili inovacijsko okolje za doseganje večje dodane vrednosti v regiji,” je dejal in dodal, da jo bo Lek skupaj z drugimi partnerji še naprej podpiral.

Sledila je zahvala študentom, ki so prejeli nagrade in priznanja za vložen nadpovprečni trud in izkazan uspeh na področjih, ki segajo izven študijskih obveznosti. Priznanja so prejeli:

Ikona listina

LISTINO ZA RAZVOJ OBŠTUDIJSKIH DEJAVNOSTI je prejela študentka NINA KOTNIK s Pravne fakultete za prizadevno delo in nadpovprečen prispevek k razvoju obštudijskih dejavnosti na Univerzi v Mariboru. Nina Kotnik je absolventka II. stopnje (magistrski študij) na Pravni fakulteti. Ves čas svojega bogatega udejstvovanja od namestnice člana Študentskega sveta Maribor, pa vse do v. d. prorektorice za študentska vprašanja, se je zavzemala za čim boljši položaj študentov in prijetne obštudijske aktivnosti. Ob številnih pomembnih projektih je aktivno sodelovala tudi pri vzpostavitvi medgeneracijskega sodelovanja.

LISTINO ZA POMEMBNE KULTURNE DOSEŽKE  je prejela študentka ŽIVA WALDHÜTTER s Filozofske fakultete za izjemne uspehe in prispevek k razvoju kulture in kulturne dejavnosti na Univerzi v Mariboru. Živa Waldhütter s številnimi dejavnostmi pomembno prispeva k razvoju kulture in kulturne dejavnosti na Univerzi v Mariboru in širše. Že več let je članica Akademske folklorne skupine Študent, ki je ena izmed glavnih nosilcev ohranjanja in predstavljanja slovenske kulture petja in plesa. V društvu ni le plesalka, temveč je tudi članica upravnega odbora skupine, kjer skrbi za promocijske aktivnosti. Že več let je del ansambla Brass Bend Slovenija in Pihalnega orkestra Pošta v Mariboru.

Ikona listina

LISTINO ZA PRISPEVEK K INOVACIJSKI DEJAVNOSTI ŠTUDENTOV je prejel študent JAKOB SADAR s Fakultete za strojništvo za izjemne dosežke na področju inovacijske in podjetniške dejavnosti. Jakob Sadar je direktor in soustanovitelj inovativnega podjetja OPS Technologies, ki predstavlja edinstveno rešitev na področju poliranja jekla. Kot prvi na svetu je patentiral organsko polirno pasto iz mikroprahov, izdelano iz delov govejih rogov, ki se običajno zavržejo kot odpadki v mesnopredelovalni industriji. Pasta izboljša kakovost površine kovine, njen estetski izgled in pomaga zmanjšati število in velikost rež, ki spodbujajo rjo.

PLAKETO LEONA ŠTUKLJA je prejela študentka HANA URANKAR s Filozofske fakultete za vidnejše dosežke na področju športa. Hana Urankar je vrhunska športnica v disciplini meta diska in suvanje krogle. Je večkratna državna prvakinja v mlajših kategorijah kot tudi v absolutni članski kategoriji, njen trenutni osebni rekord znaša kar 55,15 m. Je trden dokaz, da je kljub vsakodnevnim treningom in nastopanjem na tekmovanjih, ob podpori univerze mogoče uspešno ter redno izpolnjevati študijske obveznosti.

Ikona listina

PLAKETO LEONA ŠTUKLJA je prejela NOGOMETNA EKIPA EKONOMSKO-POSLOVNE FAKULTETE UNIVERZE V MARIBORU za vidnejše dosežke na področju športa. Nagrado je v imenu ekipe prevzel športni koordinator na fakulteti GREGOR RIHTARIČ. Nogometna ekipa Ekonomsko-poslovne fakultete je s svojim udejstvovanjem pripomogla k prepoznavnosti in promociji fakultete in Univerze tako v domačem kot mednarodnem prostoru. Dosega odlične rezultate na domačih in tujih univerzitetnih tekmovanjih in hkrati prejema številna vabila za sodelovanje na mednarodnih športnih dogodkih.

ZNAK LEONA ŠTUKLJA je prejel ŽIGA DONIK s Fakultete za strojništvo za izjemne športne dosežke na širšem mednarodnem področju. Žida Donik je študent 3. letnika na Doktorski šoli Fakultete za strojništvo. Kot mladi raziskovalec odlično deluje v programski skupini, je ambiciozen, z visoko stopnjo motivacije, inovativnosti, vztrajnosti, natančnosti in samoiniciativnosti. Dobra organizacija dela mu omogoča sočasni doktorski študij in športne aktivnosti v vlogi profesionalnega igralca in kapetana v slovenskem odbojkarskem prvoligašu OK Merkur Maribor.

Ikona znak LŠ

Kot je že rektor v svojem nagovoru povedal, si Univerza v zadnjem obdobju še močneje prizadeva obuditi zavedanje o pomenu svojega tretjega poslanstva. To je poslanstvo prenosa znanja tudi v industrijo in gospodarstvo. Zato so posebno zahvalo s podelitvijo svečanih listin namenili predstavnikom podjetij, institucij in posameznikom:

SVEČANO LISTINO je na predlog Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo prejel Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano. Nagrado je prevzela vršilka dolžnosti strokovnega direktorja Vesna Viher Hrženjak. Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano razvija številna področja, na katerih s pomočjo odličnih strokovnjakov dosega vrhunske rezultate. Gre za področja voda, živil, zdravil, odpadkov, analitike onesnaževal, presoje vplivov na okolje in druge. Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo sodeluje z Laboratorijem že od začetka svojega obstoja. Z različnimi oblikami sodelovanja Laboratorij pomembno podpira izobraževalno dejavnost Fakultete in tako daje študentom možnost za pridobivanje praktičnih izkušenj.

SVEČANO LISTINO je na predlog Fakultete za logistiko, prejel Kristjan Perčič. Je strokovnjak za poštne storitve in mentor na projektu Uporabo dronov za dostavo paketov, ki razvija nove kompetence študentom. Danes je vodja oddelka inovacij na Pošti Slovenije. Aktivno raziskuje uporabo dronov za dostavo paketov in brezpilotnih zrakoplovov. Pošta Slovenije je v sodelovanju s Fakulteto za logistiko organizirala Poštni hekaton, kjer so študenti iskali inovacijske rešitve za izzive na področju dostave in logistike.

SVEČANO LISTINO je na predlog Fakultete za organizacijske vede prejela Mestna občina Kranj. Nagrado je prevzel podžupan Janez Černe.  Mestna občina Kranj je fakulteto prepoznala kot pomembnega partnerja in povezovalca med lokalno skupnostjo, gospodarstvom, znanostjo ter akademskim področjem. Uspešno sodelujeta v okviru Kampusa – Zlato polje; sodelovali sta pri ustanovitvi podjetniškega inkubatorja Kovačnica ter skozi unikaten projekt v Sloveniji za do-usposabljanje kadrov, ki jih podjetja nujno potrebujejo.

SVEČANO LISTINO je na predlog Medicinske fakultete prejela Fakultet dentalne medicine Sveučilišta u Rijeci. Nagrado je prevzela dekanica prof. dr. Sonja Pezelj-Ribarić, dr. dent. med. Strokovnjaki obeh fakultet intenzivno in plodno sodelujejo že od leta 2017. Zahvaljujoč njihovi pomoči je mariborski fakulteti uspelo zasnovati, akreditirati in pričeti z izvajanjem študijskega programa dentalne medicine. S podelitvijo svečane listine gre tako posebna zahvala za nesebično in prijateljsko pomoč celotni fakulteti.

Ikona zasluzni

 Na današnji slovesnosti so podelili tudi ČASTNI NASLOV ZASLUŽNI PROFESOR, ki se podeljuje za izredne uspehe in dosežke pri znanstvenoraziskovalnem, izobraževalnem in mentorskem delu ter za razvoju in delovanju fakultete. Tako je na predlog Pravne fakultete zaslužni profesor Univerze v Mariboru postal prof. dr. Marijan Kocbek. Profesor Kocbek je eden najvplivnejših in najuglednejših pravnikov v Sloveniji, prepoznani predavatelj, raziskovalec in svetovalec ter nedvomno ena največjih avtoritet na področju gospodarskega (korporacijskega, predvsem delniškega) prava v Sloveniji. Njegova osebna bibliografija obsega več kot 1.000 enot, vse od izvirnih in preglednih znanstvenih člankov, strokovnih člankov, prispevkov na konferencah pa do znanstvenih in strokovnih monografij. Je nedvomno eden najmarkantnejših predavateljev oziroma raziskovalcev, ki je v svoji karieri pustil neizbrisen pečat.

ZASLUŽNI PROFESOR je na predlog Medicinske fakultete postal tudi prof. dr. Ivan KRAJNC, dr. med.  V svoji bogati akademski karieri je prejel številna priznanja in nagrade, med drugim zlati grb Mestne občine Maribor za zasluge in dosežke pri dolgoletnem znanstveno-raziskovalnem in pedagoškem delu na področju interne medicine ter za osebni prispevek pri ustanovitvi in izgradnji Medicinske fakultete Univerze v Mariboru. Za slednje mu je predsednik Republike Slovenije podelil tudi medaljo za zasluge. Je član Evropske akademije znanosti in umetnosti in stalni član Slovenske medicinske akademije Slovenskega zdravniškega društva. Slovenska znanstvena fundacija mu je podelila priznanje Prometej znanosti za odličnost v komunikaciji, Katedra za interno medicino Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani pa Tavčarjevo priznanje. Junija 2020 je prof. Krajnc zaključil četrti mandat vodenja mariborske medicinske fakultete, ki jo je vodil vse od njene ustanovitve v letu 2003.

Najvišje priznanje, ČASTNI DOKTORAT, ki se podeljuje za izjemne in vrhunske dosežke, zasluge za razvoj in delovanje Univerze v Mariboru ter večanje njenega ugleda so tokrat podelili kar trem izjemnih posameznikom.

Tako je na predlog Fakultete za zdravstvene vede ČASTNI DOKTORAT Univerze v Mariboru prejel prof. dr. Brendan McCormack . Profesor McCormack je mednarodno prepoznan strokovnjak in raziskovalec na področju zdravstvene nege. Njegove raziskave se osredotočajo na gerontološko zdravstveno nego, k osebi usmerjeno zdravstveno nego in razvoj prakse zdravstvene nege. Je prejemnik številnih prestižnih nagrad in član mnogih združenj, tudi Ameriške akademije za zdravstveno nego. Ima več kot 600 objavljenih del, vključno s 180 recenziranimi publikacijami in 8 knjigami. Na Fakulteti za zdravstvene vede že več let sodeluje na študijskem programu 3. stopnje »Zdravstvena nega« in je nosilec učne enote »K osebi usmerjena zdravstvena nega«. Leta 2016 je kot prvi izvoljen v naziv rednega profesorja za to področje. S svojim odličnim delom, znanjem, globalno prepoznavnostjo in raziskovanjem prispeva k prepoznavnosti zdravstvene nege v Evropi in svetu.

Na predlog Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko je ČASTNI DOKTORAT Univerze v Mariboru prejel prof. dr. Kay Hameyer. Profesor Hameyer je priznan znanstvenik, poznan po vsem svetu. Odlikujejo ga številni inovativni in prebojni projekti na področju elektrotehnike, kjer je skupaj s sodelavci dosegel zavidljive uspehe. Njegova impresivna bibliografija obsega 700 člankov, je avtor 4 knjig in urednik več posebnih izdaj znanstvenoraziskovalnih revij. Baza WoS beleži več kot 4300 citatov njegovih del, baza Scopus pa več kot 6100 citatov. Raziskovalno in projektno s fakulteto sodeluje že od leta 1993. V tem času je z raziskovalci s fakultete kot soavtor pripravil 20 izvirnih znanstvenih člankov, omogočil je dostop do izvirne programske in raziskovalne opreme, omogočil je gostovanje raziskovalcem in profesorjem, promoviral je vključitev raziskovalcev v znanstvene odbore mednarodnih konferenc in mnoge druge aktivnosti.

Tretji ČASTNI DOKTOR Univerze v Mariboru je na predlog Pravne fakultete postal prof. ddr. Günther Löschnigg.

Profesor Löschnigg sodi med najbolj priznane znanstvenike na področju delovnega in socialnega prava v Avstriji in v širšem evropskem prostoru. Svoje znanstveno delo je opravljal na različnih univerzah in visokih šolah v Avstriji in v tujini. Pri tem je vzpostavil zavidljivo mrežo mednarodnih povezav. Leta 2015 mu je zvezni predsednik Republike Avstrije podelil avstrijski častni križ za znanost in umetnost I. stopnje, leta 2021 pa mu je Univerza v Gradcu podelila zlato medaljo Pro Meritis. Pred več kot 15 leti je kot plod sodelovanja med Univerzo v Gradcu in Pravno fakulteto Univerze v Mariboru nastal Mednarodni delovnopravni dialog. Gre za znanstveni dogodek s svetovno udeležbo, na katerem se redno srečujejo in razpravljajo raziskovalci s področja delovnega in socialnega prava.

Ob koncu se je v imenu vseh nagrajencev zahvalil novi zaslužni profesor dr. Ivan Krajnc, ki je svoje današnje občutke ubesedil tako:” V veselje in čast si štejem, da mi je bila zaupana priprava zahvalnega govora v imenu današnjih nagrajencev. … Vse nas je vodila vnema po raziskovanju, pedagoški eros in iskanje strokovnih rešitev na področjih, kjer smo delali vsakodnevno rutino. Težave na katere smo naleteli, nas niso utrudile, prav nasprotno, bile so izziv za nove podvige….In tudi to resnico smo spoznali: najlepši dan je današnji, največja ovira je strah, najlepše darilo je odpuščanje, največja sreča je ljubezen, kar sejemo to žanjemo, kar dajemo to dobivamo. Želim in tudi vem, da nas bodo ta spoznanja v življenju spremljala tudi v bodoče na naši poti in, da jih bomo zavestno ponotranjali. V imenu prejemnic in prejemnikov priznanj Univerze v Mariboru, se iskreno zahvaljujem vsem pobudnikom, ki so nas promovirali za ta priznanja.”Kategorije

Datum

  • 19. Sep 2023

Deli z drugimi

Več novic

Zapri