Preskoči na vsebino
Loader

MEDIJSKO SREDIŠČE

Sestali so se senatorji Univerze v Mariboru

Na Univerzi v Mariboru je potekala 11. redna seje Senata Univerze v Mariboru.

Stavb_rektorat_19

Senatorji so podali soglasje k dopolnitvi Programa dela Univerze v Mariboru za to leto, ki se nanaša na področje odprte znanosti, skladno z aktivnostmi Akcijskega načrta za odprto znanost za izvedbo Ukrepa 6.2: Odprta znanost za izboljšanje kakovosti, učinkovitosti in odzivnosti raziskav v okviru Resolucije o znanstvenoraziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2030 s ciljem uskladitve svojega delovanja z nacionalno zakonodajo.

Senatorji so soglašali s predlaganim povišanjem števila vpisnih mest za tujce (državljane držav nečlanic EU) za vpis v prvi letnik dodiplomskih in enovitih magistrskih študijskih programov v študijskem letu 2024/2025 za prvi prijavni rok. Fakultete so imeli možnost, da lahko v primeru presežka števila prijavljenih kandidatov tujcev glede na razpisano število vpisnih mest, podajo predlog za povišanje števila razpisanih vpisnih mest. To so storile Ekonomsko-poslovna fakulteta, Fakulteta za naravoslovje in matematiko, Fakulteta za strojništvo, Fakulteta za varnostne vede ter Filozofska fakulteta. Hkrati s tem so senatorji potrdili še dopolnitev rokovnika za prijavno-sprejemni postopek za te tujce.

Senat je tudi potrdil podaljšanje prehodnega obdobja za implementacijo v letu 2022 akreditiranih vpisnih pogojev v univerzitetne študijske programe prve stopnje za kandidate s poklicno maturo in petim predmetom splošne mature, in sicer do vključno študijskega leta 2026/27 oz. do spremembe vpisnih pogojev v skladu z novo zakonodajo.

V nadaljevanju so senatorji soglašali z vrednotenje udeležbe na izobraževalnih delavnicah Študentskega središča UM z dodatnimi ECTS točkami. S storitvami skupne podporne točke, tj. v okviru Študentskega središča UM, na Univerzi v Mariboru spremljamo posameznika od začetka njegove študijske poti, med študijem, ko se pojavijo številni (učni in drugi) izzivi, do vstopa na trg dela ob zaključku študija. Z vrednotenjem teh delavnic, bo prepoznan in nagrajen trud študentov, hkrati pa jim bo omogočeno, da izkažejo svojo angažiranost ter pridobljena dodatna prenosljiva znanja in spretnosti potencialnim delodajalcem.

Senatorji so potrdili še spremembe študijskih programov ter dva predloga poletne šole.

Ob koncu pa so še potrdili doktorske teme, podali predhodna soglasja za izvolitev v nazive visokošolskih učiteljev in visokošolskih sodelavcev ter izvolili rednega profesorja UM.


Oznake


Kategorije

Datum

  • 29. Maj 2024

Deli z drugimi

Več novic

Zapri