Preskoči na vsebino
Loader

MEDIJSKO SREDIŠČE

Sestali so se člani Upravnega odbora UM

Člani Upravnega odbora Univerze v Mariboru so se sestali na 30. redni seji, na kateri so, kot je to predhodno že storil Senat UM, sprejeli spremembe in dopolnitve Statuta UM, ki se v večji meri nanašajo na sprejete spremembe Zakona o visokem šolstvu. Prav tako so pritrdili novemu Pravilniku o rezultatih inovacijske dejavnosti Univerze v Mariboru.

Rektorat stavba (6)

V nadaljevanju je Upravni odbor obravnaval predlog Pravne fakultete za izdajo soglasja k ustanovitvi Inštituta za dostop do pravnega varstva pri Pravni fakulteti Univerze v Mariboru. Z ustanovitvijo zavoda si bosta tako fakulteta kot tudi univerza sama zagotovili boljše možnosti za sodelovanje s primerljivimi tujimi inštituti, pozitivno bo tudi vplivalo na prepoznavnost doma in v tujini, predvsem pa se bodo izboljšale  možnosti za pridobivanje novih virov za izvajanje znanstvenoraziskovalne dejavnosti. Upravni odbor je k danemu predlogu za ustanovitev ter aktu o ustanovitvi tudi podal soglasje.

Člani Upravnega odbora so se seznanili še s poročilom o izvedbi javnih naročil na UM in njenih članicah v preteklih treh letih ter potrdili redno delovno uspešnost dekanov za leto 2023.

V okviru točke razpolaganja s stvarnim premoženjem so člani potrdili cenik izhodiščnih najemnin za oddajo poslovnih prostorov Univerze v Mariboru. Gre za prostore, ki bodo predmet oddaje po postopku javnega zbiranja ponudb za izbiro (novih) najemnikov poslovnih prostorov za opravljanje gostinske dejavnosti in prostora za storitve fotokopiranja.

Naslednja redna seja Upravnega odbora bo potekala dne 25. aprila 2024, pred tem pa se bo izvedla še izredna seja dne 4. aprila 2024.


Oznake


Kategorije

Datum

  • 29. Mar 2024

Deli z drugimi

Več novic

Zapri