Preskoči na vsebino
Loader

MEDIJSKO SREDIŠČE

Sestali so se člani Upravnega odbora UM

Na Univerzi v Mariboru je potekala 33. redna seja Upravnega odbora, na kateri so potrdili dopolnitve Letnega programa dela in rebalans Finančnega načrta UM za to leto.

Stavb_rektorat_19

Člani Upravnega odbora so se seznanili s poročilom o delu in poslovanju zavoda Center za uporabno matematiko in teoretično fiziko Univerze v Mariboru (CAMTP) za preteklo leto, ki ga je predstavil direktor centra prof. dr. Marko Robnik. Zavod je znanstvenoraziskovalno zelo uspešen, dodana vrednost pa je tudi, da je od leta 2022 vključen v sistem stabilnega financiranja po obstoječi pogodbi z Javno agencijo za znanstvenoraziskovalno in inovativno dejavnost RS (ARIS).

Pred pričetkom naslednjega študijskega leta je Upravni odbor podal soglasje k ceniku Univerzitetnega športnega centra Leona Štuklja. Večnamenska dvorana UŠC Leona Štuklja se nahaja v študentskem kampusu Gosposvetska, namenjena je športnim dejavnostim študentov, zaposlenim na univerzi in v prostih terminih tudi drugim uporabnikom.

Upravni odbor Univerze v Mariboru je po dolgi razpravi sprejel besedilo Pravilnika o vrednotenju dela VŠ učiteljev in sodelavcev UM, ki določa novo organizacijo izobraževalnega procesa za študijsko leto 2024/2025.

Upravi odbor je na poziv Študentskega sveta UM, da v Komisijo za interesne dejavnosti študentov, članic, imenuje novega člana iz vrst UO UM, potrdil izr. prof. dr. Filipa Kokalja za člana do 31.03.2025. Komisija je sestavljena iz skupno petih članov, njega naloga pa je skrb in nadzor nad finančno ustreznostjo izvajanja programov dela študentskih svetov.

Občina Ruše je podala predlog za vzpostavitev brezplačne služnosti za izgradnjo kanalizacijskega omrežja na nepremičnini, ki je v lasti Univerze v Mariboru in v uporabi Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede, k čemer je Upravni odbor tudi podal soglasje. Pred podpisom pogodbe za ustanovitev služnosti pa je potrebno pridobiti še soglasje ustanoviteljice Republike Slovenije.

Ob koncu seje so potrdili še terminski plan sej za prihodnje študijsko leto in določili, da bo naslednja redna seja Upravnega odbora potekala dne 26. septembra 2024.


Oznake


Kategorije

Datum

  • 1. Jul 2024

Deli z drugimi

Več novic

Zapri