Preskoči na vsebino
Loader

MEDIJSKO SREDIŠČE

Sestali so se člani Upravnega odbora UM

Na Univerzi v Mariboru je potekala 32. redna seja Upravnega odbora. Na podlagi sklepa o določitvi sredstev za študijsko dejavnost visokošolskih zavodov za leto 2024, ki ga je UM dobila s strani resornega ministrstva in predhodni potrditvi na seji Kolegija dekanov, so člani UO potrdili delitev sredstev za izvajanje 1. in 2. stopnje študijske dejavnosti za leto 2024 med članice UM.

Rektorat stavba (6)

V nadaljevanju je Upravni odbor obravnaval še delitev sredstev za izvajanje skupih nalog UM ter potrdil dopolnitve letnega programa dela in rebalans finančnega ter kadrovskega načrta Univerze v Mariboru za to leto.

Prav tako so pritrdili predlogu Ekonomsko-poslovne fakultete za oddajo poslovnih prostorov (gostinskega prostora) v najem ter potrdili Cenik za izplačilo avtorskih in podjemnih pogodb za izvedbo pedagoškega procesa na članicah UM za študijsko leto 2024/2025.

Naslednja redna seja Upravnega odbora bo potekala dne 27. junija 2024.


Oznake


Kategorije

Datum

  • 24. Maj 2024

Deli z drugimi

Več novic

Zapri