Preskoči na vsebino
Loader
en

MEDIJSKO SREDIŠČE

Sestal se je Upravni odbor Univerze v Mariboru

Tokratna 11. redna seja Upravnega odbora je zaradi trenutnih epidemioloških razmer potekala na daljavo. Člani so opravili obširno razpravo o Programu dela Univerze v Mariboru in Finančnem načrtu za leto 2022 in podali soglasje k pripravljenim dokumentom. V letnem programu dela tako univerza nadaljuje z izvajanjem ciljev Strategije UM. 

Rektorat stavba (6)

Univerza v Mariboru bo v prihodnjem strateškem obdobju stremela k ustvarjanju inkluzivnega izobraževalnega okolja, ki bo prispevalo k izboljšanju kakovosti izobraževanja in omogočalo študentom na vseh stopnjah študija celovit in usklajen razvoj njihovih raznovrstnih potencialov. Na področju raziskovalne dejavnosti bo še naprej zasledovala krepitev znanstvene odličnosti, s povečano uspešnostjo črpanja evropskih in drugih sredstev, skozi projekta RIUM in RIUM 2 pa zagotovila vrhunsko raziskovalno opremo. Intenzivirala bo sodelovanje z gospodarstvom, tudi skozi podporno okolje projekta INNOVUM. Na področju mednarodnega sodelovanje bo nadaljevala z izvajanjem projekta Athena.

Upravni odbor UM je podal predhodno soglasje k pripravi vloge za akreditacijo novega UN študijskega programa 1. stopnje Omrežja in podatki v naravoslovju in matematiki Fakultete za naravoslovje in matematiko. Študijski program bo omogočal razvoj potencialov in kompetenc, kot odziv na hiter tehnološki razvoj in digitalizacijo delovnega, upravnega in vsakdanjega okolja, osredotočen na učenje manjšega števila študentov, optimalno in racionalno zasnovanih prioritet študijskega programa, z jasno definiranimi kompetencami.

Potrjen je bil Cenik storitev Univerze v Mariboru za študijsko leto 2022/2023 in Cenik za izplačilo avtorskih in podjemnih pogodb za izvedbo pedagoškega procesa na članicah UM za študijsko leto 2022/2023.

Člani so podali soglasje k imenovanju prof. dr. Zdravka Kačiča, rektorja Univerze v Mariboru, za člana Sveta zavoda InnoRenew CoE za naslednje mandatno obdobje (2022 – 2027). Center odličnosti InnoRenew CoE je neodvisni raziskovalni inštitut, v katerem se ukvarjajo z raziskovanjem obnovljivih materialov in trajnostne gradnje ter vpeljavo znanstvenih dognanj v industrijsko prakso. Pri tem se posebej posvečajo inovacijskemu in interdisciplinarnemu proučevanju lesa in njegove uporabe.

Člani so podali soglasje k imenovanju izr. prof. dr. Vita Bobka iz Ekonomsko-poslovne fakultete UM za člana Sveta zavoda e-ZAVODA, Zavoda za projektno svetovanje, raziskovanje in razvoj celovitih rešitev za naslednje mandatno obdobje (2022 – 2027).

Naslednja seja Upravnega odbora bo potekala dne 28. februarja 2022.


Oznake


Kategorije

Datum

  • 28. Jan 2022

Deli z drugimi

Več novic

Zapri