Preskoči na vsebino
Loader

MEDIJSKO SREDIŠČE

VSE NOVICE

Kategorije

Datum

  • 4. Jan 2022

Deli z drugimi

Sestal se je Upravni odbor UM

23. decembra 2021 so se člani Upravnega odbora sestali na 10. redni seji. Člani so opravili obsežno razpravo na temo potrebnih investicij na Univerzi v Mariboru, predvsem za članice, ki ne razpolagajo z lastnimi prostori, ali kjer prostori niso več ustrezni za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega procesa. Člani so se seznanili s postopkom pridobivanja sredstev, z izhodišči za pripravo posamezne investicijske dokumentacije in z delom projektne skupine UM za to področje.

Rektorat stavba (6)

Člani so podali soglasje k imenovanju prof. dr. Dušana Turka za strokovnega direktorja zavoda Centra odličnosti za integrirane pristope v kemiji in biologiji proteinov, katerega soustanoviteljica je Univerza v Mariboru, za poslovno direktorico pa dr. Livijo Tušar. Namen in poslanstvo zavoda je povezovanje izobraževalno-raziskovalnih organizacij in uveljavljenih slovenskih podjetij na področjih, ki so povezana s kemijo in biologijo proteinov.

Člani so pritrdili predlogu Medicinske fakultete UM, da za določen čas v brezplačno uporabo nameni prostor fakultetnega lokala za namen izvajanje krvodajalskih akcij UKC Maribor, ki se zaradi trenutnega epidemiološkega stanja ne morejo izvajati v prostorih Centra za transfuzijsko medicino.

K pred kratkim podanim predhodnim soglasjem Senata UM, je k pripravi vlog za akreditacijo novih študijskih programov podal soglasje tudi UO UM, in sicer za novi VS študijski program 1. stopnje Okoljevarstveno inženirstvo na Fakulteti za strojništvo UM, ki bo imel večji poudarek na okoljski tehniški vsebini, reševanju praktičnih problemov ter rešitvah varovanja okolja ter bo tako zadostil vse večji potrebi po okoljevarstvenih inženirjih, specializiranih za varstvo okolja. Predhodno soglasje je podal tudi za akreditacijo novega EMAG študijskega programa 2. stopnje Razredni pouk na Pedagoški fakulteti UM, ki bo nadomestil dosedanja študijska programa 1. in 2. stopnje Razredni pouk. Z novim študijskim programom, ki bo trajal pet let, bodo diplomanti pridobili kompetence za samostojno poučevanje v 1. in 2. VIO OŠ, skrajšal se bo čas študija in povečala zaposljivost.

Upravni odbor UM se je seznanil z Merili in sodili za razporejanje časovnih razmejitev, prihodkov in odhodov na posamezne dejavnosti javne službe in na tržno dejavnost na Univerzi v Mariboru. Ta so bila pripravljena na podlagi priporočil notranje revizije evidentiranja stroškov po dejavnostih članic za leto 2019.

V nadaljevanju se je Upravni odbor UM seznanil z informacijo rektorja Univerze v Mariboru o delu Rektorske konference RS v času predsedovanja UM, ki ga z novim koledarskim letom prevzema Univerza v Ljubljani. Rektor ocenjuje minulo obdobje kot uspešno, sodelovanje s preostalimi univerzami je temeljijo na medsebojnem zaupanju v smeri enakopravnega razvoja slovenskega visokošolskega prostora, kar se je izkazalo predvsem v sprejemanju ukrepov v času epidemije.

Naslednja seja Upravnega odbora bo potekala dne 27. januarja 2022.


Oznake


Kategorije

Datum

  • 4. Jan 2022

Deli z drugimi

Več novic

Zapri