Preskoči na vsebino
Loader

MEDIJSKO SREDIŠČE

Senatorji potrdili Program dela Univerze v Mariboru

Na Univerzi v Mariboru je potekala 7. redna seje Senata Univerze v Mariboru, na kateri so senatorji podali soglasje k Programu dela UM za to leto in se seznanili s Finančnim načrtom UM za leto 2024. Univerza v Mariboru bo še naprej zasledovala ambiciozne cilje na vseh svojih strateško pomembnih področjih.

Stavb_rektorat_19

Tako bo med drugim na področju izobraževanja in študija ustvarjala inkluzivno izobraževalno okolje, ki bo prispevalo k izboljšanju kakovosti izobraževanja in bo v ospredje postavilo študenta in visokošolskega učitelja kot glavna akterja v pedagoškem procesu. Na področju znanstvenoraziskovalne dejavnosti se bo še naprej zavzemala za učinkovito upravljanje in izvajanje stabilnega financiranja znanstvenoraziskovalne dejavnosti ter razvijala področja odprte znanosti.

V nadaljevanju so senatorji obravnavali spremembe študijskih programov in se seznanili z analizo vpisa v dodiplomske in podiplomske študijske programe za tekoče študijsko leto, v katerega je vpisanih 14.489,5 študenta, od tega 13,8 % mednarodnih študentov. Univerza v Mariboru beleži v zadnjih letih velik porast mednarodnih študentov tako na rednem študiju, kot tudi na kratkoročni mobilnosti preko programov mobilnosti, zato se bo v letu 2024 še posebna pozornost namenila nadaljnjemu razvoju orodij za sistematično integracijo mednarodnih študentov v univerzitetno in obštudijsko okolje.

Senatorji so potrdili tudi vsebino Razpisa za vpis v podiplomske študijske programe UM v prihodnjem študijskem letu, v okviru katerega članice UM predlagajo razpis 89 podiplomskih študijskih programov, od tega 53 študijskih programov 2. stopnje in 36 študijskih programov 3. stopnje. H razpisu mora podati soglasje še Vlada RS.

Senat UM se je seznanil s projektom Evropske univerzitetne pobude ATHENA ter podprl prijavo projekta z izjavo o poslanstvu. Univerza v Mariboru bo v obdobju 2024–2028 univerzitetno mrežo ATHENA vodila kot koordinator te pobude za ustvarjanje inovativnega, konkurenčnega in kakovostnega evropskega visokošolskega in raziskovalnega prostora.

Senatorji so ob koncu senata še potrdili doktorske teme, podali predhodna soglasja za izvolitev v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev in izvolili novega rednega profesorja UM.


Oznake


Kategorije

Datum

  • 31. Jan 2024

Deli z drugimi

Več novic

Zapri