Preskoči na vsebino
Loader

MEDIJSKO SREDIŠČE

Senatorji podali soglasje interdisciplinarnemu študijskemu programu Farmacija

Na Univerzi v Mariboru je potekala 8. redna seje Senata Univerze v Mariboru, na kateri so senatorji podali soglasje k vlogi za akreditacijo interdisciplinarnega enovitega magistrskega študijskega programa druge stopnje Farmacija, ki sta jo pripravili Medicinska fakulteta in Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo. Vloga bo posredovana v nadaljnjo obravnavo Nacionalni agenciji RS za kakovost v visokem šolstvu.

Stavba rektorat 2022

Vzpostavitev študijskega programa farmacija na Univerzi v Mariboru podpira tudi farmacevtsko podjetje Lek d.d., ki je v Lendavi vzpostavilo nov visokotehnološki center za proizvodnjo podobnih bioloških zdravil. Z vzpostavitvijo omenjenega študija se bo pripomoglo tudi k zadržanju mladih in visoko izobraženih kadrov v vzhodni kohezijski regiji, kjer se kaže pomanjkanje delovne sile s področja farmacije.

Na področju izobraževalne dejavnosti bo Univerza v Mariboru v prihodnjem strateškem obdobju sledila ustvarjanju inkluzivnega, na raziskovalnem delu temelječega izobraževalnega okolja, ki bo prispevalo k izboljšanju kakovosti izobraževanja in omogočalo študentom na vseh stopnjah študija celovit in usklajen razvoj njihovih raznovrstnih potencialov. Hkrati s tem se bo odzivala na potrebe okolja z znanji, potrebnimi za napredek in trajnostni razvoj družbe, razvijala sistem vseživljenjskega učenja, izobraževala za poklice prihodnosti in znanj za družbo 5.0. Po podrobnejši predstavitvi predlogov strateških in dolgoročnih ciljev izvajanja študijske dejavnosti je k omenjenemu načrtu Senat podal soglasje.

V nadaljevanju so senatorji potrdili poročila o notranjih programskih evalvacijah študijskih programov izbranih fakultet ter se seznanili z realizacijo akcijskih načrtov za odpravljanje ovir za študente invalide članic UM v lanskem študijskem letu in s pripravljenimi akcijskimi načrti za odpravljanje ovir za študente invalide članic UM v trenutnem študijskem letu. 

Senatorji so ob koncu senata še potrdili doktorske teme, podali predhodna soglasja za izvolitev v nazive visokošolskih učiteljev in visokošolskih sodelavcev ter izvolili dva nova redna profesorja UM.


Oznake


Kategorije

Datum

  • 28. Feb 2024

Deli z drugimi

Več novic

Zapri