Preskoči na vsebino
Loader

MEDIJSKO SREDIŠČE

Seji Upravnega odbora Univerze v Mariboru

Na 15. redni seji Upravnega odbora Univerze v Mariboru so članice in člani potrdili načrt in razvojne cilje znanstvenoraziskovalne dejavnosti univerze ter strateške/dolgoročne in kratkoročne cilje univerze, ukrepe za njihovo doseganje, ciljne in izhodiščne vrednosti ter kazalnike, s katerimi se bo spremljalo doseganje ciljnih vrednosti za naslednje 6-letno obdobje.

Stavb_rektorat_19

Predhodno je tem dokumentom podal soglasje tudi Senat UM. Potrjevanje teh dokumentov je skladno z dikcijo 28. člena Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti, saj bodo ti sestavni del pogodbe o stabilnem financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti z ARRS za 6-letno obdobje financiranja (2022-27).

V nadaljevanju je Upravni odbor potrdil Rebalans finančnega načrta in spremembe kadrovskega načrta Študentskih domov UM za leto 2022.

Člani so tudi potrdili imenovanje člana Komisije za interesne dejavnosti študentov iz vrst članov Upravnega odbora UM. Glavne naloge komisije so namreč vezane na vsebine sofinanciranja interesnih dejavnosti in programov dela študentskih svetov, zato je sestava članov razdeljena na predstavnike Študentskega sveta univerze, prorektorja za študentska vprašanja ter člana Upravnega odbora univerze.

Podano je bilo soglasje k novemu Ceniku Univerzitetnega športnega centra Leona Štuklja za študijsko leto 2022/2023, ki pa se je spremenil le v delu o zaračunavanju parkirnine.

Po redni seji se je nadaljevala 7. izredna seja, na kateri so člani potrdili Investicijski dokument za izvajanje predloga pilotnih projektov Univerze v Mariboru za zelen in odporen prehod v Družbo 5.0. Članice so bile pozvane, da pripravijo pilotne projekte, kateri so osredotočeni na kurikularno prenovo visokošolskih strokovnih študijskih programov, z namenom, da se zagotovi večja prilagodljivost, odpornost in odzivnost visokega šolstva na potrebe okolja, skladno z Načrtom okrevanja in odpornosti Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport v okviru projekta Reforme visokega šolstva za zelen in odporen prehod v Družbo 5.0.

Naslednja redna seja Upravnega odbora bo potekala dne 7. julija 2022.


Oznake


Kategorije

Datum

  • 24. Jun 2022

Deli z drugimi

Več novic

Zapri