Preskoči na vsebino
Loader

MEDIJSKO SREDIŠČE

Seja Upravnega odbora Univerze v Mariboru

13. redna seja Upravnega odbora Univerze v Mariboru je potekala 20. 4. 2022 v Senatni sobi Rektorata UM. Naslednja seja Upravnega odbora bo potekala dne 19. maja 2022.

Rektorat stavba (6)

Članice in člani Upravnega odbora UM so po uvodni potrditvi dnevnega reda, zapisnika minule seje in pregleda realizacije sklepov, po daljši razpravi in v luči trenutnih razmer dražitve energentov, potrdili zvišanje cen storitev Študentskih domov po ceniku za 11 odstotkov z mesecem majem 2022, z dodanim določilom, da se cene stanarin, parkirnin in ostalih storitev Študentskih domov v tem letu ne uskladijo z letno stopnjo inflacije, ter da se še nadalje intenzivno prizadeva za pridobivanje dodatnih sredstev in da se bodo v primeru pridobitve dodatnih sredstev cene teh storitve sorazmerno znižale.

V nadaljevanju je Upravni odbor potrdil investicijski program za prenovo objekta Študentski dom 15 v kompleksu univerzitetnih objektov (naselje Gosposvetska), kot enega izmed zadnjih obveznih dokumentov pred pričetkom same prenove, ki bo zagotavljala povečano energetsko učinkovitost na način »skoraj nič energijske stavbe«, ustrezno požarno varnost, skladno s predpisi in smernicami, boljšo funkcionalnost objekta ter prenovo opreme. Upravni odbor je prav tako podal soglasje k ustanovitvi stvarne služnosti za postavitev bazne postaje (gre za antenski drog s telekomunikacijsko opremo) na strehi študentskega doma 2, ob zavezi vodstvu UM ŠD, da se ob montaži in pred začetkom delovanja bazne postaje ter ob morebitni nadgradnji opravijo meritve v prostorih UM ŠD, ki so najbolj izpostavljeni sevanju, pri čemer se delovanje bazne postaje omogoči samo v primeru, če meritve ne presegajo dovoljenih vrednosti, saj je potrebno vedno postaviti zdrav življenjski prostor na prvo mesto.

Z namenom širitve dejavnosti Univerzitetne založbe Univerze v Mariboru, ki je do sedaj delovala zgolj znotraj članic, tudi za avtorje izven Univerze v Mariboru, je Upravni odbor sprejel cenik storitev. S tem se podpre rast založbe in tudi širi nabor obsega storitev.

Upravni odbor Univerze v Mariboru se je prav tako seznanil s seznamom nepremičnega premoženja UM in njenih članic ter podal zavezo vodstvu UM, da pred predvideno prodajo nepremičnin v lasti UM, preveri interes za prevzem upravljanja nepremičnine med ostalimi članicami UM.


Oznake


Kategorije

Datum

  • 21. Apr 2022

Deli z drugimi

Več novic

Zapri