Preskoči na vsebino
Loader

MEDIJSKO SREDIŠČE

Seja Senata Univerze v Mariboru

Člani senata Univerze v Mariboru so se sestali na 32. redni seji. Kot že utečeno, je rektor uvodoma senatu predstavil tekoče aktivnosti vodstva univerze. To med drugim nadaljuje s pripravami predlogov ter pravnih podlag, ki se nanašajo na implementacijo na novo sprejetega Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti.

Stavb_rektorat_19

Omenjeni zakon namreč univerzam nalaga, da pripravijo tudi dokumente, ki bodo sestavni deli pogodbe o stabilnem financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti. Sestavni del teh dokumentov so strateški/ dolgoročni in kratkoročni cilji, načrt izvajanja znanstvenoraziskovalne dejavnosti ter razvojni cilji in ukrepi za njihovo doseganje. Pred sklenitvijo pogodbe o stabilnem financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti z ARRS za 6-letno obdobje financiranja (2022-27), je tem dokumentov moral podali soglasje še Senat Univerze v Mariboru.

V nadaljevanju je Senat UM potrdil končno poročilo o izvedbi notranje programske evalvacije izbranih študijskih programov Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo in akcijski načrt korektivnih ukrepov. V poročilu je zapisano, da je fakulteta znanstveno-raziskovalno odlična, izsledke svojega znanstveno-raziskovalnega dela pa uspešno prenaša v izobraževalni proces pri različnih predmetih programov. Kot možnosti za izboljšave so vidne predvsem na področju povečanja prehodnosti študentov in posodobitvi infrastrukture.

Senatorji so potrdili tudi končno poročilo notranje evalvacije izbranih študijskih programov Fakultete za logistiko, v katerem je izpostavljeno uspešno vključevanje raziskovalnega dela v študijske procese, kar se odraža v magistrskih nalogah ter študentskem sodelovanju pri različnih projektih. Študentom je tako omogočeno pridobivanje praktičnih izkušenj tudi v laboratorijih, kar je velika prednost in priložnost prav te fakultete.

Z namenom nagrajevanja že pridobljenega znanja, Univerze v Mariboru in njene članice organizirajo poletne šole, ki so odlična priložnost študentom, da pridobijo dodatne veščine, se naučijo mreženja… Tako je senat potrdil sedem predlaganih mednarodnih poletnih šol, ki se bodo odvijale na članicah in rektoratu, udeležencem pa bodo za uspešno opravljene obveznosti podeljene kreditne točke.

Ker na Univerzi v Mariboru beležimo povečano število prijav kandidatov tujcev, je senat na današnji seji soglašal s predlaganim povišanjem števila vpisnih mest za tujce (državljane držav nečlanic EU) za vpis v prvi letnik magistrskih študijskih programov v naslednjem študijskem letu za prvi prijavni rok. Predlog za povišanje razpisanega števila vpisnih mest za te tujce sta podali dve članici, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo ter Fakulteta za logistiko.

Senatorji so potrdili terminski plan sej Senata UM in stalnih komisij Senata UM v prihodnjem študijskem letu. Potrdili so doktorske teme in podali soglasja za izvolitev v nazive visokošolskih učiteljev in sodelavcev ter izvedli volitve v naziv redni profesor.


Oznake


Kategorije

Datum

  • 22. Jun 2022

Deli z drugimi

Več novic

Zapri