Preskoči na vsebino
Loader
en

MEDIJSKO SREDIŠČE

Seja Senata Univerze v Mariboru

Člani senata Univerze v Mariboru so se na 30. redni seji uvodoma seznanili s poročilom rektorja o tekočih aktivnostih vodstva. Trenutno potekajo intenzivne priprave pravnih podlag, ki bodo omogočile uresničevanje v začetku leta sprejetega Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti.

Stavb_rektorat_19

Ta namreč med najpomembnejšimi določbami predvideva stabilnejše financiranje znanstvenoraziskovalne dejavnosti, kar bo med drugim omogočalo razvoj tudi tistih področjih na naši univerzi, ki do sedaj niso bila toliko enakovredno financirana ter ustanoviteljske obveznosti univerz. Prav tako se h koncu približuje projekt RIUM, s pomočjo katerega Univerza v Mariboru pridobiva vrhunsko raziskovalno opremo, ki predstavlja pomemben raziskovalni potencial, ne le za domačo, temveč tudi za evropsko in svetovno raven. Ker pa so potrebe raziskovalcev bistveno večje, je predvidena nadgradnja s projektoma RIUM 2 in INNOVUM.

V nadaljevanju je Senat potrdil poročilo o izvedbi notranje programske evalvacije izbranih študijskih programov Fakultete za energetiko in akcijski načrt korektivnih ukrepov. FE je mlada in majhna članica UM, katere dejavnost je z vidika raziskav na področju tehnologij, okolja in razvoja kadrov zelo aktualna in pomembna, in se je sposobna hitro odzivati zahtevam časa tako v gospodarstvu, kot tudi v raziskavah, ima vzpostavljen proces redne samoevalvacije študijskih programov, ima vrhunsko raziskovalno opremo in je tudi tesno povezana z lokalnim gospodarskim okoljem, katerega zahteve se zrcalijo v kompetencah diplomantov in posledično njihovi visoki stopnji zaposljivosti. Notranje programske evalvacije so namreč neodvisne evalvacije študijskih programov, ki jih Univerza v Mariboru izvaja periodično, in sicer tako, da je vsak študijski program na ta način evalviran najmanj enkrat v obdobju 5 let. Evalvacija predstavlja pripravo članice univerze na zunanje evalvacije, hkrati pa tako Univerza v Mariboru pridobiva zunanji/neodvisen pogled na doseganja postavljenih ciljev študijskega programa in testira učinkovitost svojega notranjega sistema kakovosti na članici.

Senat Univerze v Mariboru je na področju obštudijskih dejavnosti UM podal soglasje k dvema novima  učnima enotama Davčno računovodstvo kulturne in športne dejavnosti EPF ter Projektni izziv ŠI:UM. Univerza v Mariboru namreč ponuja študentom poleg osnovne študijske dejavnosti ​tudi kreditno ovrednoteno obštudijsko dejavnost, ki se po vsebini uvršča na področja športa, umetnosti in kulture, raziskav, projektov, prostovoljstva, varovanja zdravja itd. Te učne enote lahko študent​​i izberejo v okviru proste izbirnosti ali kot dodatne učne enote. V kolikor se študentu te obveznosti priznajo v okviru študijskega programa, v katerega je vpisan, se priznane obveznosti in ECTS kreditne točke vštejejo v skupno število ECTS kreditnih točk študijskega programa. V nasprotnem primeru se kreditno ovrednotena obštudijska dejavnost navede kot dodatno opravljena študijska obveznost študenta, ki se mu vpiše v njegovo evidenco individualnih študentovih obveznosti.​

Senat Univerze v Mariboru je še potrdil Predlog sporazuma s SOKA University, Tokio, Japonska z namenom akademske izmenjave in institucionalnega sodelovanja za spodbujanje razvoja akademskih in izobraževalnih dejavnosti.

Senat je ob koncu potrdil doktorske teme in podal soglasja za izvolitev v nazive visokošolskih učiteljev in sodelavcev ter izvedel volitve v naziv redni profesor.


Oznake


Kategorije

Datum

  • 20. Apr 2022

Deli z drugimi

Več novic

Zapri