Preskoči na vsebino
Loader
en

MEDIJSKO SREDIŠČE

VSE NOVICE

Kategorije

Datum

  • 4. Jan 2022

Deli z drugimi

Seja Senata Univerze v Mariboru

Člani Senata Univerze v Mariboru so se na 26. redni seji uvodoma seznanili s poročilom rektorja o tekočih aktivnostih vodstva UM.

Stavb_rektorat_19

Univerza v Mariboru s koncem tega leta zaključuje predsedovanje Rektorski konferenci RS, le to bo prevzela Univerza v Ljubljani. Rektor ocenjuje minulo obdobje predsedovanja kot uspešno, sodelovanje s preostalimi univerzami je bilo zgledno, enakopravno, RKRS je bila tudi aktivno vključena v pripravo zakonodaje, tako na področju znanstvenoraziskovalne dejavnosti kot tudi nacionalnega programa visokega šolstva.

S strani prorektorja za znanstvenoraziskovalno dejavnost Univerze v Mariboru prof. dr. Zorana Rena so se senatorji seznanili z bistvenimi novostmi, ki jih prinaša nedavno nazaj sprejet Zakon o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (ZZRiD), z začetkom veljavnosti 1. 1. 2022. Zakon bo velik doprinos v slovenskem raziskovalnem prostoru, med najpomembnejšimi poglavji je vsekakor vzpostavitev stabilnejšega financiranja znanstvenoraziskovalne dejavnosti (v periodičnem obdobju 6 let), kar bo med drugim omogočal razvoj tudi tistih področjih na naši univerzi, ki do sedaj niso bila toliko enakovredno financirana.

Senat je podal predhodno soglasje k pripravi vloge za akreditacijo novega študijskega programa za izpopolnjevanje Nujna stanja v zdravstveni negi na Fakulteti za zdravstvene vede UM, ki bo namenjen diplomiranim medicinskim sestram in diplomiranim zdravstvenikom, ki delujejo na področju urgentnih stanj v zdravstvu in predstavlja nadgradnjo VS študijskega programa Zdravstvena nega. Razvit je bil z namenom, da zadosti specifičnim potrebam družbenega in strokovnega okolja pri razvoju in zagotavljanju visoko kakovostnih kadrov na področju urgentne dejavnosti.

Senatorji so podali predhodno soglasje tudi k pripravi vloge za akreditacijo novega VS študijskega programa 1. stopnje Okoljevarstveno inženirstvo na Fakulteti za strojništvo UM, ki bo imel večji poudarek na okoljski tehniški vsebini, reševanju praktičnih problemov ter rešitvah varovanja okolja ter bo tako zadostil vse večji potrebi po okoljevarstvenih inženirjih, specializiranih za varstvo okolja.

Predhodno soglasje k pripravi vloge za akreditacijo je pridobil tudi novi enovit magistrski študijski program 2. stopnje – Razredni pouk na Pedagoški fakulteti UM, ki bo nadomestil dosedanja študijska programa 1. in 2. stopnje Razredni pouk. Z novim študijskim programom, ki bo trajal pet let, bodo diplomanti pridobili kompetence za samostojno poučevanje v 1. in 2. VIO OŠ, skrajšal se bo čas študija in povečala zaposljivost.

Senatorji so sprejeli rokovnik za prijavno-sprejemni postopek za tujce (državljane držav nečlanic Evropske unije) za vpis na Univerzo v Mariboru za prihodnje študijsko leto, vključujoč postopkovno noviteto, da se postopek vpisa izvede samostojno in ne več v sodelovanju z Univerzo v Ljubljani. To bo sedaj omogočal novi eVŠ modul.

Senat je še potrdil doktorske teme, podal soglasja za izvolitev v nazive visokošolskih učiteljev in sodelavcev ter izvoljeni nazivi docent, izredni profesor in redni profesor.​


Kategorije

Datum

  • 4. Jan 2022

Deli z drugimi

Več novic

Zapri