Preskoči na vsebino
Loader

MEDIJSKO SREDIŠČE

Seja Senata Univerze v Mariboru

Na Univerzi v Mariboru je potekala 9. redna seje Senata Univerze v Mariboru, na kateri so senatorji podali predhodno soglasje k začetku priprave novega študijskega programa 3. stopnje Prevodoslovne študije in medkulturna komunikacija Filozofske fakultete UM.

Stavb_rektorat_19

Doktorski študijski program Prevodoslovne študije in medkulturna komunikacija bo razvijal tri osrednja področja, in sicer prevodoslovje, tolmačeslovje ter medkulturno komunikacijo. Področje programa  izhaja iz klasičnih osnov prevodoslovja in tolmačeslovja kot znanstvenoraziskovalnih ved v povezavi s pomenom medkulturne komunikacije v sodobni družbi, hkrati pa sledi najsodobnejšim raziskovalnim izsledkom ter sooblikuje strokovna in znanstvena spoznanja z drugimi sorodnimi področji, predvsem s književnostjo in jezikoslovjem.

Senat UM se je tudi seznanil s prijavljenim projektom Evropske univerzitetne pobude ATHENA 2024-2028, katerega cilj je postaviti enotne standarde delovanja univerz v skupnem evropskem prostoru. Univerza v Mariboru bo v tem obdobju univerzitetno mrežo vodila kot koordinator te pobude za ustvarjanje inovativnega, konkurenčnega in kakovostnega evropskega visokošolskega in raziskovalnega prostora. 

Univerza v Mariboru je pristopila tudi k ureditvi obstoječega skupnega šifranta načinov ocenjevanja, ki ga na nivoju celotne institucije elektronsko podpira informacijski sistem AIPS. Namen ureditve tega področja je dvig kakovosti in preglednosti ter zagotavljanje poenotenega pristopa pri opredelitvah načinov ocenjevanja v učnih načrtih na institucionalni ravni z zavedanjem, da je ocenjevanje ena od najbolj zahtevnih in odgovornih faz visokošolskega pedagoškega procesa. K omenjeni kategorizaciji načinov ocenjevanja in predlaganemu prehodnemu obdobju za ureditev sprememb, je senat tudi podal soglasje.

Senatorji so obravnavali tudi spremembe in dopolnitve Statuta UM, ki se v večji meri nanašajo na sprejete spremembe Zakona o visokem šolstvu. Senat je sprejel tudi novi Pravilnik o rezultatih inovacijske dejavnosti Univerze v Mariboru, s katerim se želi po eni strani temeljne aktivnosti v zvezi z inovacijsko dejavnostjo na UM jasneje opredeliti in poenostaviti delovne postopke, po drugi strani pa dvigniti nivo sodelovanja članic UM in s tem ozaveščenost o vrednosti in pomenu rezultatov inovacijske dejavnosti na univerzi.

Na seji je bilo predstavljeno poročilo o izvedenih izobraževanjih za zaposlene in doktorske študente Izpopolni UM za preteklo leto. Organiziranih je bilo 162 dogodkov, ki se jih je udeležilo 6378 udeležencev. Izobraževanja izvajajo izkušeni visokošolski učitelji in sodelavci UM, pa tudi mednarodno priznani in kompetentni strokovnjaki iz drugih organizacij v Sloveniji in tujini, ki imajo bogate izkušnje in strokovna znanja. Univerza v Mariboru je tako edina slovenska univerza, ki v takšni obliki na portalu in ob IKT podpori, izvaja izobraževanja za svoje zaposlene in študente.

V nadaljevanju so senatorji prav tako potrdili spremembe študijskih programov, sprejeli študijski koledar za naslednje študijsko leto in potrdili dva predloga poletne šole. Ob koncu so še potrdili doktorske teme, podali predhodna soglasja za izvolitev v nazive visokošolskih učiteljev in visokošolskih sodelavcev ter izvolili redno profesorico UM.


Oznake


Kategorije

Datum

  • 27. Mar 2024

Deli z drugimi

Več novic

Zapri