Preskoči na vsebino
Loader
en

MEDIJSKO SREDIŠČE

Rešitev za prihodnost naših oceanov z uvedbo valorizacije plastičnih odpadkov in poti preprečevanja

SLOVENIJA KOT PRVA PRIDOBILA KOORDINACIJO PROJEKTA IZ NOVEGA PROGRAMA EVROPSKE KOMISIJE OBZORJE EVROPA MISIJA: Zdravi oceani, morja, obalne in celinske vode. - UNIVERZA V MARIBORU PARTNER V PROJEKTU.

Ogled

Slika 1: Kick-off sestanek v Kopru

10. in 11. januarja 2023 je v Kopru potekalo uvodno srečanje projekta »REMEDIES – Co-creating strong uptake of REMEDIES for the future of our oceans through deploying plastic litter valorization and preventive pathways«, katerega partner je tudi Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Mariboru.

Ambiciozen projekt v skupni vrednosti 9.14 milijona € bo trajal 4 leta in povezoval 23 partnerjev iz 12 držav. Preko 9 demo centrov v Sredozemlju bo projekt dosegel približno 100.000 državljanov, zbral približno 400 ton plastičnih odpadkov in zgradil poti za alternativne (zero-waste) rešitve, ki vodijo v preprečevanja plastike, ter s povečevanjem in repliciranje teh rešitev nadomestiti ekvivalent za 3.700 ton plastike.

Zdravi oceani, obalne in celinske vode so ključne za našo družbo in prihodnost planeta. Ne le gozdovi, tudi vode predstavljajo pljuča našega planeta, saj proizvedejo polovico kisika. Oceani in druge vode so vir zdrave prehrane, saj prispevajo 16% vseh živalskih proteinov, ki jih zaužijemo. Poleg tega predstavljajo največji ponor ogljika na planetu, saj vse od začetka industrijske revolucije absorbirajo 26% emisij toplogrednih plinov. So dom najbolj raznolike biotska raznovrstnosti na planetu. Zagotavljajo nam svežo vodo, obnovljivo energijo in prispevajo k naši dobrobiti, kulturnim vrednotam, turizmu, trgovini in transportu. Prav zato je zaščita voda in ravnanje z odpadki tako zelo pomembno.

Skupina Znanstveniki proti plastiki, ki jo vodi dr. Uroš Novak na Kemijskem Inštitutu na Odseku za katalizo in reakcijsko inženirstvo, je pridobila projekt REMEDIES iz novega programa Horizon Evrope Misija. Gre za prvi tovrsten razpis iz novega programa Horizon Evrope Misija: Zdravi oceani, morja, obalne in celinske vode. Osnovni namen misij v tem programu je s sinergičnim delovanjem različnih skupin deležnikov nasloviti ključne družbene izzive. Kemijski inštitutu kot vodilni partner koordinira konzorcij, ki gradi na trdnih prejšnjih znanjih in še posebej tehnoloških rešitvah projektnih partnerjev, ter s povezovanjem s predhodno identificiranimi večjimi pobudami, ki so dejavne na tem področju. Pri tem vidijo kot najbolj obetaven vidik projekta aktivacijo civilne družbe, ki jo onesnaženje s plastiko tudi najbolj neposredno prizadene.

Inovativni akcijski projekt REMEDIES  se osredotoča na demonstracijo rešitev, ki preko razumevanja problema in vpeljevanjem inovacij na trg lahko vplivamo na zmanjšano onesnaževanje z morskimi odpadki, plastiko in mikroplastiko v bazenu Sredozemskega morja v skladu s cilji načrta EU za ničelno onesnaževanje in konvencije za zaščito Sredozemskega morja pred onesnaževanjem. Preko razumevanja problema in vpeljevanjem inovacij na trg bo zmanjšano onesnaževanje z morskimi odpadki, ribiško opremo, plastiko in mikroplastiko v bazenu Sredozemskega morja v skladu s cilji programa Misija in Zelena dogovora.

Rešitve bodo implementirane na 9 demonstracijskih centrih v 8 sredozemskih državah do leta 2025 in razširjene na več kot 70 lokacij s potencialom za uvedbo po vsem Sredozemlju. Slovenski demo bo v Marini Koper, kjer bo postavljena tehnologij podjetja Clera.One za recikliranje vode preko filtracije mikrodelcev in mikroplastike, pri čiščenju plovil. K sodelovanju v projektu bo povabljena tudi javnost, in sicer bo Kemijski inštitut v ta namen organiziral demonstracijske delavnice za zero-waste kozmetiko, čiščenje obale in odpadnih ribiških mrež ter promoviral skupnostne znanosti preko ponovna uporabe zbrane odpadne plastike.

Slika 2: Demo mesta REMEDIES.

Specifični cilji projekta REMEDIES:

  • SC1: Spremljanje makro- in mikroplastičnih odpadkov na 8 območjih v Sredozemlju
  • SC2: Zbrati in valorizirati >422 ton plastičnih odpadkov
  • SC3: Preprečiti nadaljnje odlaganje ekvivalenta >61 ton plastike
  • SC4: Doseči >250.000 ljudi in aktivirati >2.000 državljanov
  • SC5: razširiti in posnemati inovacije zero-waste na približno 70 drugih lokacijah

Slika: Steber preventive (levo), spremljanja (sredina) in zbiranja (desno). Na splošno se namerava začrtati območje 170 km2 za plastične odpadke, doseči približno 100.000 državljanov, zbrati približno 400 ton plastičnih odpadkov in zgraditi poti za preprečevanje odlaganja plastike – 61 ton odpadkov. plastika.

REMEDIES ni samo inovativni projekt za znanstvenike ali podjetnike. Njegova ambicija izhaja iz vključevanja vseh relevantnih deležnikov, ki želijo prispevati k prihodnosti brez plastike na način:    

  • Z uresničevanjem lastnih idej in projektov.
  • Da postanejo »plastični podjetniki«.         
  • S spremembo življenjskega sloga za širjenje načina življenja brez odpadkov.  

Sodelovanje vsakogar bo pomembno. Skupaj lahko močno vplivamo na lokalno in globalno skupnost. S skupnimi močmi bomo preprečili in zmanjšali plastične odpadke in mikroplastiko v Sredozemskem morju ter tako ohranili naš planet. Vodite z zgledom. Vsak prispevek šteje.


Več novic

Zapri