Preskoči na vsebino
Loader
en

MEDIJSKO SREDIŠČE

VSE NOVICE

Kategorije

Datum

  • 1. Mar 2021

Deli z drugimi

Rektor UM je promoviral 23 novih doktoric in doktorjev znanosti

Rektor Univerze v Mariboru prof. dr. Zdravko Kačič je v četrtek, 25. februarja 2021 promoviral 23 novih doktoric in doktorjev znanosti. Zaradi veljavnih ukrepov, je promocija doktorjev potekala na daljavo v spletnem orodju MS Teams.​   Iskrene čestitke naslednjim doktoricam in doktorjem zn...

Rektor Univerze v Mariboru prof. dr. Zdravko Kačič je v četrtek, 25. februarja 2021 promoviral 23 novih doktoric in doktorjev znanosti. Zaradi veljavnih ukrepov, je promocija doktorjev potekala na daljavo v spletnem orodju MS Teams.​

Iskrene čestitke naslednjim doktoricam in doktorjem znanosti Univerze v Mariboru:Rok Pajer (FERI)              

Mentor: doc. dr. Miran Rodič    

​Naslov: Emulacija dinamične karakteristike baterije z vodenjem večvejnega stikalnega pretvornika

Žiga Unuk (FGPA)          

Mentor: red. prof. dr. Miroslav Premrov             

Naslov: Razvoj novega postopka za ojačitev starih lesenih stropov

 Boris Prevolšek (FKBV)

Mentor: red. prof. dr. Črtomir Rozman

Naslov: Analiza učinkovitosti turističnih kmetij v Sloveniji z uporabo analitičnega hierarhičnega procesa (AHP) in analize ovojnice podatkov (DEA)

 Bojana Bradić  (FKKT) 

Mentor: izr. prof. dr. Blaž Likozar           

Naslov: Izolacija hitina iz morske biomase z uporabo evtektičnih topil in študija kinetike N-deacetilacije do hitozana

 Amadeja Koler (FKKT)

mentor: red. prof. dr. Peter Krajnc        

naslov: Mikro struktura poliHIPE polimerov, dosežena s sinerezo, hiperzamreženjem in graftiranjem

 Tanja Milovanović (FKKT)         

Mentorica: red. prof. dr. Mojca Škerget             

Naslov: Hidrotermični procesi za konverzijo lignocelulozne biomase v produkte z višjo dodano vrednostjo

 Martin Rozman (FKKT)

Mentor: izr. prof. dr. Urban Bren           

Naslov: Uporaba inverzne geometrijske konfiguracije za razvoj senzorskih in elektrokromnih trakov

 Dragana Božović (FNM )

Mentor: izr. prof. dr. Iztok Peterin         

Naslov: Nekatere s pakiranji povezane lastnosti grafov

 Črt Lozej (FNM )

Mentor: red. prof. dr. Marko Robnik    

Naslov: Transport in lokalizacija v klasičnih in kvantnih biljardih (angl. Transport and Localization in Classical and Quantum Billiards)

 Blaž Ivanc (FOV)

Mentorica: izr. prof. dr. Polona Šprajc  

Naslov: Model inovativnega pristopa k izobraževanju na področju kibernetskih operacij

 Tatjana Kitić Jaklič (FOV)          

Mentor: doc. dr. Matjaž Maletič             

Naslov: Ključni dejavniki oblikovanja učinkovitega in uspešnega organizacijskega modela nujne medicinske pomoči v Sloveniji

 Matjaž Kragelj (FOV)

Mentorica: izr. prof. dr. Mirjana Kljajić Borštnar              

Naslov: Razvoj metodologije za avtomatično klasifikacijo elektronskih publikacij v univerzalno decimalno klasifikacijo – UDK

 mag. Ljiljana Leskovic  (FOV)

mentor: red. prof. dr. Goran Vukovič   

naslov: Vpliv delovnih in organizacijskih dejavnikov na nastanek sindroma izgorevanja v socialnovarstvenih zavodih v Republiki Sloveniji

 Timi Gomboc   (FS)       

Mentor: red. prof. dr. Matjaž Hriberšek,            

Naslov: Sklopljen model prenosa toplote in snovi med delcem in tokom tekočine pri razpršilnem sušenju na osnovi metode robnih elementov

 Robert Ojsteršek (FS)

Mentor: red. prof. dr. Borut Buchmeister          

Naslov: Večkriterijska optimizacija terminiranja proizvodnje po naročilu z uporabo hibridnega metahevrističnega algoritma

 mag. Jasna Fedran (FVV)          

mentor: red. prof. dr. Bojan Dobovšek

naslov: Načrt integritete kot oblika preprečevanja korupcije v Republiki Sloveniji

 Andreja Rožnik (FVV)

Mentor: red. prof. dr. Gorazd Meško   

Naslov: Situacijska prevencija nezakonite trgovine z električnimi in elektronskimi odpadki

 Larisa Goričan (MF)     

Mentor: red. prof. dr. Uroš Potočnik    

Naslov: Razvoj humanega sferoidnega 3-dimenzionalnega celičnega modela za testiranje učinkovin za zdravljenje raka glave in vratu na principu zaviranja matičnih celic raka

 Miodrag Žunić (MF)

Mentorica: doc. dr. Nevenka Krčevski Škvarč   

Naslov: Vpliv infuzije efedrina in fenilefrina na stabilnost obtočil po subarahnoidni anesteziji pri starejših bolnikih

 Gregor Jezernik (MF)

Mentor: red. prof. dr. Uroš Potočnik    

Naslov: Biološki procesi in napovedovanje neodzivnosti na zaviralce dejavnika tumorske nekroze pri Crohnovi bolezni z integracijo genomskih podatkov

 Vesna Breznik  (MF)     

Mentor: red. prof. dr. Mario Poljak       

Naslov:  Razporeditev genotipov človeških papilomavirusov v različnih oblikah kožnih bradavic

 Pirnat Maja (MF)          

Mentor: Izr. prof. dr. Tomaž Šeruga      

Naslov: Primerjava viabilnosti miokarda s stopnjo kolateral pri bolnikih s kronično popolno okluzijo

 Bunderla Teja  (MF)

Mentorica: izr. prof. dr. Hojka Gregorič Kumperščak
Naslov: Samopoškodovalno vedenje brez samomorilnega namena (NSSI) pri mladostnikih – vpliv genetskih polimorfizmov, travmatiziranosti, impulzivnosti in duševnih motenj​


Kategorije

Datum

  • 1. Mar 2021

Deli z drugimi

Več novic

Zapri