Preskoči na vsebino
Loader

MEDIJSKO SREDIŠČE

Prvi sprejem vodstva v okviru Pedagoške mreže je v središče postavil izobraževalno poslanstvo Univerze v Mariboru

Na Univerzi v Mariboru je 24. 5. 2023 potekal sprejem vodstva za visokošolske učiteljice, učitelje in sodelavke, sodelavce v okviru Pedagoške mreže UM, ki je v središče pozornosti postavil izobraževalno poslanstvo Univerze v Mariboru.

IMG_2834

Osnovni cilj Pedagoške mreže UM je vzpostavitev varnega sodelovalnega okolja za krepitev povezovanja, medsebojne podpore in izmenjave izkušenj s potekom pedagoškega procesa na UM.

Zbrane je nagovoril rektor Univerze v Mariboru red. prof. dr. Zdravko Kačič, ki je poudaril izobraževalno vlogo Univerze v Mariboru in ob tem poslanstvo učiteljskega poklica. Izpostavil je vlogo in pomen medsebojne podpore, ki jo ponuja skupnost Pedagoške mreže UM.

»S srečanjem skupnosti Pedagoška mreža Univerze v Mariboru poudarjamo pomen poslanstva pedagoškega poklica ob vzajemnem sodelovanju visokošolskih učiteljev in medsebojni podpori. Zavedamo se potrebe po nenehnem izpopolnjevanju ter plemenitenju znanja, tudi ob podpori sodobnih učnih pristopov, saj se bomo le-tako lahko uspešno spoprijeli z izzivi, s katerimi se srečujemo v pedagoškem procesu«.

Dogodek je vsebinsko povezala prorektorica za študijsko dejavnost Univerze v Mariboru red. prof. dr. Mihaela Koletnik. Izpostavila je, da je bil to prvi tovrsten sprejem Univerze v Mariboru, s katerim želimo posebno pozornost nameniti izobraževalnemu poslanstvu naše univerze.

»Smo raziskovalno izredno uspešna ustanova, ob tem pa pedagoški vidik ne sme biti spregledan. Naša skupna zaveza kakovostnemu pedagoškemu procesu in medsebojni podpori je ključna za uspeh naše univerze in ravno te teme skušamo primarno naslavljati v skupnosti Pedagoška mreža UM. Skupaj gradimo mostove med različnimi disciplinami, spodbujamo izmenjavo idej in ustvarjamo sinergije, ki bogatijo naše delo in izkušnje. S podporo sodobnim učnim pristopom, inovativnim metodam in ustvarjalnemu razmišljanju, spodbujamo študentke, študente, da se izurijo v samostojnem raziskovanju, inoviranju in gradnji boljše prihodnosti.«

Zbrano akademsko skupnost je nagovoril tudi predstavnik Pedagoške mreže UM, ki je tudi član delovne skupine za vzpostavitev omenjene skupnosti izr. prof. dr. Borut Holcman. Zbrane je spodbudil z opisom in učinkom odgovornosti, ki jo nosi visokošolski učitelj do celotne skupnosti. Ob tem je poudaril, da je univerza okolje, v katerem izobražujemo aktivne, kritične in odgovorne državljank, državljane, ki se bodo sposobni soočiti s svetom. Opisal je delovanje pedagoške skupnosti, skupna srečanja in opravljene diskusije znotraj Pedagoške mreže UM, ki služi povezovanju, ter zbrane povabil k pridružitvi.

V imenu študentov je spregovorila prorektorica za študentska vprašanja Nomi Hrast. V svojem govoru je poudarila pomembnost sodelovanja med študenti in učitelji ter vlogo študentov v pedagoškem procesu, ki zajema aktivno sodelovanje v pedagoškem procesu in sprotni študij. Izrazila je hvaležnost za spodbujanje izmenjave idej in pomen dobre komunikacije med učitelji in študenti, raznolikost pedagoških pristopov, strast do poučevanja, bogato znanje in pozornost do individualnih potreb študentov, kar podpira njihov akademski in tudi osebni razvoj, vse skupaj pa dokazuje pedagoško odličnost. V imenu študentov se je zahvalila za trud in sodelovanje ter izrazila prepričanje, da bo le-to uspešno tudi v prihodnje.

Sprejem sta obogatili dve zanimivi predavanji, ki sta obravnavali aktualne tematike.

Izobraževanje v dobi umetne »inteligence«

Prvo predavanje je obravnavalo področje umetne inteligence, ki v zadnjem času doživlja izredno hiter in prodoren razvoj. Katere izzive prinaša v izobraževanje? Kaj so prednosti, kaj slabosti? Odlično predavanje, ki je pritegnilo pozornost poslušalcev, je izvedel izr. prof. dr. Damjan Strnad s Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko UM. Tematiko je uspešno približal, kritično predstavil in podkrepil z nazornimi primeri ter pojasnili. Predavanju je sledila zanimiva diskusija.

Kako lahko besede spreminjajo svet? O projektu ZELEN.KOM in sodelovanju v različnosti.

Red. prof. dr. Alja Lipavic Oštir in izr. prof. dr. Danijel Ivajnšič sta predstavila, kako so si izboljšanje komuniciranja podnebne krize zastavili pri projektu Filozofske fakultete UM, ZELEN.KOM. 

Komuniciranje podnebnih sprememb je novo področje raziskovanja v Sloveniji in predstavlja interakcijo med novimi znanstvenimi dognanji na področju okoljskih sprememb in načinom prenosa teh v širšo javnost. Predavatelja sta se osredotočila na komuniciranje podnebne krize kot presečišče znanosti in predstavila rezultate projekta, v katerem so raziskovali tudi interese študentk in študentov za obravnavo tematiko. Predavatelja sta aktivirala poslušalce in na njih pustila globok vtis.

Več o projektu ZELEN.KOM. Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije, in Evropska unija – NextGenerationEU.

Vsebinskemu delu je sledila pogostitev s priložnostjo za pogovor, ki ga je obogatila glasbena spremljava Natalija Tumpej Trio.

Vabljeni, da se vključite v pedagoško skupnost Pedagoška mreža UM, ki se povezuje tudi virtualno.


Več novic

Zapri