Preskoči na vsebino
Loader
en

MEDIJSKO SREDIŠČE

Projektno delo za pridobitev praktičnih izkušenj in znanj študentov v delovnem okolju

Študentom različnih študijskih stopenj in smeri se bo omogočalo pridobivanje praktičnih izkušenj že med izobraževanjem s ciljem večje zaposljivost ter lažjega prehoda v delovno okolje.

allframes-9751

Univerza v Mariboru je z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport podpisala pogodbo o sofinanciranju operacije, ki vključuje 39 projektov prijavljenih na javni razpis »Projektno delo za pridobitev praktičnih izkušenj in znanj študentov v delovnem okolju 2022/2023« (PDŠ UM 2022/2023).

Javni razpis je delno financiran iz Evropskega socialnega sklada in se izvaja v okviru operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.

V okviru javnega razpisa se spodbuja sodelovanje in povezovanje visokošolskega sistema z okoljem (gospodarstvo ter negospodarstvo in neprofitni sektor v lokalnem in regionalnem okolju) ter izvajanje prožnih oblik učenja. 


Z namenom izboljšanja ali poglobitve znanj, kompetenc in spretnosti ciljnih skupin, pomembnih za trg dela in učinkovit prehod v delovno okolje, si bodo projektne skupine v sestavi pedagoških mentorjev, študentov in partnerjev iz okolja prizadevale za učinkovito ozaveščanje o pomenu večje vključenosti v vseživljenjsko izobraževanje, za izboljšanje kompetenc visokošolskih učiteljev in študentov ter njihovih zaposlitvenih možnostih, kot tudi za oblikovanje pogojev o dopolnitvi/razširitvi modelov praktičnega usposabljanja v okviru študijskega procesa. Predvidene inovativne oblike sodelovanja med akademskim in gospodarskim ter neprofitnim sektorjem stremijo k izboljšanju in večji privlačnosti izobraževanja na vseh stopnjah in programih visokošolskega okolja UM. 

Eno izmed splošnih meril javnega razpisa je vključitev vsebin, ki so povezane s prehodom na nizkoogljično krožno gospodarstvo oziroma na nizkoogljično družbo. Projektne skupine vključenih študentov, bodo na različne načine razvijale metode trajnostne mobilnosti ter razširitve in posodobitve infrastrukture zanjo, spodbujale uporabo sodobnih tehnoloških rešitev, uvajanje novih nizkoogljičnih krožnih poslovnih modelov, vključno z učinkovitejšim ravnanjem z odpadki ter bistveno povečanje zmogljivosti za večjo rabo obnovljivih virov energije, predvsem z učinkovitejšim umeščanjem projektov v prostor, spreminjanje proizvodnje in potrošnje v bolj trajnostne oblike.

Prijavljeni projekti bodo v ospredje svojih dejavnosti postavljali načela družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja, kar je v skladu s Strategijo Univerze v Mariboru 2021-2030, ki zasleduje vključujoč, inovativen in povezan visokošolski prostor, ki bo usposabljal aktivne, kritične in odgovorne državljane, zagotavljal kakovost izobraževanja in raziskovanja, akademsko integriteto ter skrbel za trajnostni razvoj družbe.


Več novic

Zapri