Preskoči na vsebino
Loader

MEDIJSKO SREDIŠČE

Projekt INNOVUM in Center odličnosti za fotonske, mikro in nano elektronske tehnologije Univerze v Mariboru

Na Univerzi v Mariboru je potekalo srečanje med ministrom za gospodarstvo, turizem in šport Matjažem Hanom, ministrom za kohezijo in regionalni razvoj dr. Aleksandrom Jevškom ter poslancema evropskega parlamenta Matjažem Nemcem ter dr. Milanom Brglezom z rektorjem prof. dr. Zdravkom Kačičem ter ostalim vodstvom Univerze v Mariboru.

2024-05-10_Srečanje predstavnikov ministrstva in vodstva UM_OsimZan_13

Srečanje je potekalo na temo predstavitve razvojnih načrtov Univerze v Mariboru, s poudarkom na platformi INNOVUM ter ogledom prostorov in opreme v okviru Univerze v Mariboru ustanovljenega Centra odličnosti za fotonske, mikro in nano elektronske tehnologije Univerze v Mariboru.

Za ustrezen razvoj odličnosti na področju znanstvenoraziskovalne in inovacijske dejavnosti je potrebna tudi vrhunska raziskovalna infrastruktura, saj se z njo povečujeta svetovna konkurenčnost in tehnološki napredek. Nujnost povečanega vlaganja v znanstvenoraziskovalno področje in prebojne tehnologije je zelo prisotna v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija, kjer je bilo v preteklosti vlaganj v ustrezno infrastrukturo občutno manj kot v kohezijski regiji Zahodna  Slovenija. Univerza v Mariboru kot osrednja institucija znanja v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija sledi prioritetam po potrebnem tehnološkem preboju in je zato kot enega ključnih ciljev v svoji novi strategiji 2021 – 2030 opredelila vzpostavitev Tehnološkega inovacijskega centra Univerze v Mariboru – Platforma INNOVUM za učinkovito osrednjo infrastrukturno podporo znanstvenoraziskovalnim in inovacijskim procesom ter prenosu znanja in tehnologij v okolje.

Vodstvo Univerze v Mariboru je tako prisotnima ministroma in evropskima poslancema ter njihovim ekipam predstavilo dosedanje aktivnosti na tem področju in izpostavilo, da je finančna vrednost celotne platforme INNOVUM ocenjena na nekoliko manj kot 300 milijonov evrov. Zaenkrat je v okviru izvajanja kohezijske politike za obdobje 2021-27 pridobljenih 126 milijonov evrov, za preostala sredstva UM nadaljuje iskanje možnosti za pridobitev finančnega pokritja, saj platforma INNOVUM vključuje večje število investicij v raziskovalno infrastrukturo, ki bodo v večini realizirane do konca tega kohezijskega obdobja, je pa za določene aktivnosti in za zapiranje finančnih konstrukcij nujno potrebna pridobitev še dodatnih sredstev.

Srečanje med ministrom za gospodarstvo, turizem in šport Matjažem Hanom in ministrom za kohezijo in regionalni razvoj dr. Aleksandrom Jevškom ter poslancema EU parlamenta Matjažem Nemcem ter dr. Milanom Brglezom z vodstvom Univerze v Mariboru na temo predstavitve razvojnih načrtov UM je potekalo na lokaciji Valvazorjeva, kjer je Univerza v Mariboru ustanovila Center odličnosti za fotonske, mikro in nano elektronske tehnologije Univerze v Mariboru. V Centru je vzpostavljen že delujoči del opreme za izdelavo optičnih vlaken, ki jo je na osnovi izkazanih referenc in dejavnosti v preteklosti, konec leta 2019 podjetje Lumentum doniralo Univerzi v Mariboru. Opremo je nato izdatno dopolnilo podjetje OcTeh, podjetje Bimes, Plasil in Blubit pa so pomembno prispeval k njeni celoviti obnovi in šolanju kadrov. Oprema je tehnološko zahtevna in za delovanje potrebuje posebej prilagojene prostore, saj je za namestitev opreme potrebna npr. ustrezna višina prostorov (najmanj 8 m), za kar je Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije zagotovilo prostore na lokaciji na Valvazorjevi ulici v Mariboru.

Ustanovitev Centra odličnosti za fotonske, mikro in nano elektronske tehnologije Univerze v Mariboru je v širšem javnem interesu, saj bo omogočila povsem nove raziskovalne in razvojne zmogljivosti na tehnološkem področju, ki je ključno ne le za razvoj slovenske znanosti in visokošolskega izobraževanja, temveč tudi za razvoj tehnološko naprednega gospodarstva na ključnih področjih visokih tehnologij, kot so fotonika, opto-elektronika, laserske, polprevodniške in nano tehnologije ter sodobna senzorika.  Razvojni potencial na teh področjih je zelo velik, hkrati pa je obvladovanje tovrstnih znanj  nujno  za razvoj gospodarstva z visoko dodano vrednostjo in posledično splošne blaginje.   

Prisotni so se na srečanju dogovorili, da pospešeno nadaljujejo aktivnosti iskanja virov za potrebna dodatna sredstva in da se bodo srečali še na dodatnih usklajevalnih sestankih za celovito izvedbo platforme INNOVUM in delovanja Centra odličnosti za fotonske, mikro in nano elektronske tehnologije Univerze v Mariboru.


Oznake


Več novic

Zapri