Preskoči na vsebino
Loader

MEDIJSKO SREDIŠČE

VSE NOVICE

Kategorije

Datum

  • 8. Dec 2023

Deli z drugimi

Pri Univerzitetni založbi v novembru izšlo 6 novih publikacij

Na portalu press.um.si na voljo preko 770 različnih monografij pod založništvom Univerze v Mariboru.

0_november_2023

Izdajatelj: Fakulteta za turizem

Program trajnostnega razvoja Medžimurja. Program trajnostnega razvoja Medžimurja. Na skrajnem severu Hrvaške, obdana z rekama Muro in Dravo, se nahaja Međimurska županija. Čeprav je prostorsko najmanjša županija v Republiki Hrvaški, se ponaša z bogato zgodovino, kulturno dediščino, premišljenim in strateško zasnovanim turizmom ter številnimi nazivi. Zaradi navedenega je prav ta destinacija turistične odličnosti zgleden primer dobre prakse za študente terenskega pouka, v katerem sodeluje šestdeset študentov z osmih fakultet iz Hrvaške in Slovenije ter številni Erasmus študenti iz Španije, Norveške, Nizozemske in Črne gore. Na dvodnevnem obisku so se osebno prepričali o velikem razvojnem potencialu te regije. Študenti so v spremstvu mentorjev in ob strokovnem vodenju gostiteljev analizirali aktualno turistično ponudbo, razvojne izzive in v okviru svojega dela določili prednostna področja dela, opredelili ukrepe in kazalnike ter način njihovega spremljanja. Vsa dela temeljijo na načelu trajnostnega razvoja turizma. Znanstvena monografija »Program trajnostnega razvoja Međimurja« je rezultat pobud lokalnih deležnikov za spodbujanje strateškega razvoja turizma v osrednji Hrvaški in Međimurski županiji.

https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/821


Izdajatelj: Fakulteta za varnostne vede

Zbornik prispevkov predstavlja recenzirane prispevke, ki so bili predstavljeni na 9. Nacionalni konferenci o varnosti v lokalnih skupnostih v Kranju v novembru 2023. Glavna tema konference je varnost v lokalnih skupnostih, poudarek letošnje konference pa je na dobrih praksah, aktualnih temah in raziskovanju v zadnjem desetletju. Prispevki so rezultat raziskovanja v okviru programske skupine Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru »Varnost v lokalnih skupnostih – primerjava ruralnih in urbanih okolij« ter sodelovanja z raziskovalci iz NIJZ, ZRC SAZU, Univerze v Novi Gorici in praktiki iz policije in lokalnih skupnosti. Prispevki se osredotočajo na različne vidike zagotavljanja varnosti in zaznave groženj v lokalnih skupnostih, vlogo sodobnih tehnologij pri zagotavljanju varnosti, problematiko drog in zasvojenosti, migracije in integracijo priseljencev, prestopništvo mladih, pravno ureditev zagotavljanja varnosti v lokalnih skupnostih, ekološko kriminaliteto, stališča prebivalcev do policije in legitimnost policije. Poleg predstavitve različnih vidikov zagotavljanja varnosti v lokalnih skupnostih prispevki predstavljajo tudi primere dobrih praks.

https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/822


Izdajatelj: Medicinska fakulteta

Adolescenca je življenjsko obdobje burnega bio-psiho-socialnega razvoja. Zaradi tega so adolescenti in mladi odrasli posebej ranljive skupine, ki jim mora zdravstvena s stroka nameniti posebno pozornost. Mednarodna zveza zdravnikov specialistov (UEMS) je sprejela stališče, da mora vsak zdravnik specialist, ki dela z adolescenti in mladimi odraslimi (10-24 let) pridobiti osnovna znanja iz adolescentne medicine, ki naslavljajo glavne posebnosti razvoja v adolescenci in iz tega izhajajočih specifičnih zdravstvenih potreb. Svetujejo tudi, da se vsebine iz adolescentne medicine vključijo v vse specializacije, ki so v stiku z adolescenti in mladimi odraslimi. V Slovenji do sedaj na področju adolescentne medicine nismo imeli sistematičnega izobraževanja. Medicinska fakulteta v Mariboru je prepoznala potrebo po tovrstnem izobraževanju. Z ustanovitvijo Inštituta za adolescentno medicino in preventivno pediatrijo so zagotovljeni osnovni pogoji za razvijanje stroke na dodiplomski in podiplomski ravni iz izobraževalnega in raziskovalnega vidika. V okviru inštituta smo zasnovali načrt podiplomskega izobraževanja iz adolescentne medicine, ki je namenjen specializantom in specialistom pediatrije, družinske medicine, kirurških in internističnih strok, ter vsem ostalim zdravnikom, ki bi želeli pridobiti dodatna znanja iz adolescentne medicine. Program je zasnovan na osnovi priporočil UEMS in programa evropske šole adolescentne medicine (Euteach, Lausane, Švica ter usmeritev Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) (3-5). Izobraževanje poteka v štirih dvodnevnih modulih.

https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/828


Izdajatelj: Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

Pričujoča knjiga je namenjena tako začetnikom, ki želijo pridobiti osnovno znanje in veščine, potrebne za upravljanje operacijskega sistema Linux, kakor tudi izkušenim sistemskim administratorjem, ki želi osvežiti svoje znanje. Knjiga je razdeljena na tematsko organizirana poglavja, ki se začnejo z uvodom v sistem Linux in se postopoma poglobijo v njegove osnovne komponente. Bralci se bodo naučili pisanja skript Bash, izkoriščanja moči skripnih programov sed in awk, učinkovitega upravljanja uporabnikov, optimizacije diskov in datotečnih sistemov ter konfiguriranja omrežnih virov. V knjigi so številni primeri iz resničnega sveta, ki zagotavljajo praktična spoznanja in utrjujejo obravnavane koncepte. Ne glede na to, ali gre za začetnika ali izkušenega administratorja, ta knjiga ponuja jasno in pragmatično znanje za obvladovanje upravljanja sistema Linux.

https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/824


Izdajatelj: Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo

Učbenik (Q)GIS in analize prostorskih podatkov zajema del vsebine vaj pri predmetih GIS in prostorske analize, Izbrana poglavja iz geodezije in GIS, Geodezija/GIS – izbrana poglavja, Osnove okoljevarstvenega načrtovanja in Varstvo okolja v prometu. Kot pomoč pri pridobivanju, pripravi, obdelavi, analizah, prikazovanju in shranjevanju geografskih prostorskih podatkov jo lahko uporabljajo tudi študenti drugih fakultet in študijskih smeri, ki se srečujejo z brezplačnim programskim orodjem QGIS in obdelavo prostorskih podatkov. Učbenik je vsebinsko razdeljena na naslednje sklope: Uvod, Geografski informacijski sistemi, Spletni podatki in njihova priprava, QGIS, Delo s QGIS in Zaključek.

https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/819


Izdajatelj: Medicinska fakulteta

Drugi ponatis prve izdaje. Učbenik Urgentna medicina je prvi univerzitetni učbenik s področja urgentne medicine izdan v slovenščini in je sestavljen iz treh delov. Prvi del vsebuje opis organizacijskih posebnosti Nujne medicinske pomoči v Sloveniji in temeljna strokovna poglavja, ki jih mora poznati vsak zdravnik. Drugi in tretji del zajemata izbrana poglavja iz bolezenskih nujnih stanj in poškodb. Učbenik obravnava najpogostejša nujna stanja, s katerimi se srečamo v urgentni medicini in vsebinsko sledi priporočilom Evropskega združenja za urgentno medicino za dodiplomsko izobraževanje. Posamezni prispevki so zasnovani na način, da je najprej predstavljena patofiziologija, ki ji sledi klinična slika oz. prezentacija bolnika, klinična obravnava in vzročno zdravljenje. Prav tako smo poseben poudarek namenili kliničnemu razmišljanju zdravnika v urgentni medicini. Učbenik Urgentna medicina je namenjen študentom medicine na dodiplomskem študiju kakor tudi zdravnikom pripravnikom za pripravo na strokovni izpit. Učbenik bo koristen pripomoček tudi za druge zdravnike, ki delajo v nujni medicinski pomoči.

https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/721


Oznake


Kategorije

Datum

  • 8. Dec 2023

Deli z drugimi

Več novic

Zapri