Preskoči na vsebino
Loader

MEDIJSKO SREDIŠČE

Predstavnice in predstavniki Rektorske konference Alpe-Jadran na konferenci Univerzi v Mariboru

Pretekli teden, dne 16. in 17. maja 2024 je rektor Univerze v Mariboru prof. dr. Zdravko Kačič pozdravil rektorje in prorektorje Rektorske konference Alpe-Jadran na sejah Znanstvenega sosveta in letne skupščine.

Donauve

Program je odprl s konferenco o vlogi omenjene rektorske konference v regiji, posebej v okviru makro regionalnih politik, ki imajo namen povezovati regije na našem področju. Konference se je udeležilo 22 predstavnikov univerz od Italije in Avstrije do Albanije in Severne Makedonije.

Univerza v Mariboru bo predsedovala Rektorski konferenci Alpe-Jadran od maja 2024 do maja 2025 in bo v tem letu organizirala konferenco doktorskih študentov, se udeležila letnih forumov Podonavske in Alpske strategije ter posredovala sklepe konference s prejšnjega tedna predstavnikom omenjenih strategij, v skladu z namenom vključevanja deležnikov v procesu boljšega povezovanja in razvoja vseh regij, v katerih deluje Univerza v Mariboru kot aktivni deležnik v skladu s svojo strategijo internacionalizacije.


Oznake


Več novic

Zapri