Preskoči na vsebino
Loader

MEDIJSKO SREDIŠČE

Poziv h kandidiranju za nagrade Univerze v Mariboru študentom

Študenti in študentke Univerze v Mariboru se lahko prijavite na poziv h kandidiranju za nagrade Univerze v Mariboru. Namen poziva je med študenti Univerze v Mariboru prepoznati tiste študente, ki so aktivni na športnem, kulturnem, širšem obštudijskem področju ter na področju prostovoljstva. Časa ni veliko, zato pohiti in kandidiraj za nagrade Univerze v Mariboru.

mediaspeed9607

Študenti lahko kandidirate za naslednje nagrade:

  • Nagradi Leona Štuklja za najvidnejše športne uspehe študentov UM: Znak Leona Štuklja in Plaketa Leona Štuklja.
  • Listino za izjemen prispevek k razvoju obštudijskih dejavnosti na UM.
  • Listino za pomembne kulturne dosežke študentov UM.
  • Listino za naj prostovoljca študenta UM.

Nagrade se podeljujejo študentom I., II. in III. bolonjske stopnje. Študenti lahko kandidirajo za nagrado tako, da v razpisanem roku oddajo vlogo, ki izkazuje vsebinsko skladnost z zahtevanimi merili določenimi v pozivu h kandidiranju za nagrade Univerze v Mariboru, študentom, ki upravičuje kandidiranje za eno izmed nagrad Univerze v Mariboru.

Kandidati vložijo svojo vlogo na predpisanem obrazcu, ki je priloga tega poziva, ter obvezno priložijo dokumentacijo, ki potrjuje izpolnjevanje meril. Kakšna so merila za kandidiranje na nagrade Univerze v Mariboru, si lahko prebereš v pozivu, ki je dodan v prilogi.

Za nagrade ne morejo kandidirati posamezniki, ki v času postopka podeljevanja nagrad opravljajo funkcijo: prorektorja za študentska vprašanja Univerze v Mariboru, sekretarja Študentskega sveta Univerze v Mariboru, prodekana za študentska vprašanja članice Univerze v Mariboru, oziroma člana organa ali komisije, ki predlaga, ali odloča o podelitvi nagrad.

Vlogo je treba dostaviti najkasneje do 23. 3. 2022 do 12. ure (datum in ura prispetja) na naslov: Študentski svet Univerze v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor, v zaprti pisemski ovojnici v enem izvodu s pripisom »Vloga za nagrado UM – ne odpiraj!«.

Vloge, ki ne bodo prispele na zgoraj naveden naslov v predpisanem roku in bodo prispele po poteku tega roka, bodo zavržene kot prepozne.

Študentski svet Univerze v Mariboru bo o prejetih vlogah odločil do konca meseca aprila 2022 na svoji seji in podal predloge za posamezne nagrade Komisiji za podelitev naslovov, priznanj in nagrad Univerze v Mariboru, ki posreduje predloge za podelitev naslovov, priznanj in nagrad, za katere je sprejela pozitivno mnenje, Senatu Univerze v Mariboru, ki odloči o podelitvi naslovov, priznanj in nagrad.

Predlogi Študentskega sveta Univerze v Mariboru bodo javno objavljeni na spletnih straneh Študentskega sveta UM, z navedbo imena in priimka kandidatov za posamezno nagrado.

Poziv Nagrade UM za študente 2022
OBR. Št. 1.1 ZNAK LEONA ŠTUKLJA
OBR. Št. 1.2 PLAKETA LEONA ŠTUKLJA
OBR. Št. 1.3 LISTINA ZA RAZVOJ OBŠTUDIJSKIH DEJAVNOSTI
OBR. Št. 1.4 LISTINA ZA POMEMBNE KULTURNE DOSEŽKE
OBR. Št. 1.5 LISTINA ZA NAJ PROSTOVOLJCA ŠTUDENTA UM

Oznake


Kategorije

Datum

  • 15. Mar 2022

Deli z drugimi

Več novic

Zapri