Preskoči na vsebino
Loader

MEDIJSKO SREDIŠČE

Potrjeno: Konzorcij DIGI-SI, koordiniran s strani UM, pridobil status Evropskega digitalnega inovacijskega stičišča

Po tem, ko se je lanskega februarja na podlagi ocen medresorske strokovne komisije Ministrstva za javno upravo in Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo na 59. redni seji vlade RS odločilo, da se Evropski komisiji kot izbranega nacionalnega kandidata za status EDIH (European Digital Innovation Hub) predlaga tudi konzorcij DIGI-SI, se je konzorcij na čelu z Univerzo v Mariboru s polno paro pričel pripravljati na prijavo na evropskem nivoju.

22201X9591

 

 

 

Tako je letos Konzorcij DIGI-SI z vsemi svojimi napori in prizadevanji dosegel zadan cilj in si pridobil status EDIH, tj. Evropsko digitalno inovacijsko stičišče, za katerega se je potegovalo kar 331 kandidatov [1].

Konzorcij DIGI-SI pod koordinatorstvom Univerze v Mariboru oziroma DIH UM sestavlja še šest partnerjev, in sicer, Inštitut Jožef Stefan, DIH Slovenije, Tehnološki park Ljubljana, Arctur, ITC – Inovacijsko tehnološki grozd Murska Sobota in TCS – Zavod-Center slovenskega orodjarskega grozda Celje. Vzpostavitev EDIH je načrt Evropske komisije v okviru Programa za digitalno Evropo (DEP – Digital Europe Programme) s ciljem pospeševanja digitalnega preboja Evropske unije oziroma približanja digitalnih tehnologij podjetjem, državljanom in javni upravi v EU.

Namen EDIH-ov je tako aktivno pospeševanje digitalne preobrazbe gospodarstva in javnega sektorja s pomočjo najsodobnejših digitalnih tehnologij, kot so umetna inteligenca, visokozmogljivo računalništvo, masovni podatki, razširjena/navidezna resničnost ob zagotavljanju kibernetske varnosti ter potrebnih digitalnih znanj. Digitalizacijo na omenjenih področjih bo EDIH Konzorcij DIGI-SI dosegal med drugim v obliki podpore gospodarstvu in javni upravi pri izobraževanju in ozaveščanju o tem, kaj napredne digitalne tehnologije so in kako se jih lahko uporabi za pospeševanje razvoja in delovanja; eksperimentiranju pred investiranjem v napredne digitalne rešitve; izvajanju ocen digitalne zrelosti podjetij in organizacij; povezovanju podjetij in organizacij z raziskovalci in inovacijskim ekosistemom; ter v obliki pomoči pri iskanju financiranja.

S predvidenimi storitvami se bo EDIH Konzorcij DIGI-SI osredinil na implementacijo izbranih digitalnih tehnologij v slovenskem in evropskem gospodarstvu ter javnem sektorju.

Tako bo lahko javni sektor nadgradil svoje poslovanje in s tem zagotovil, da bodo trenutni poslovni procesi učinkovitejši za vse akterje, podjetja pa bodo imela možnost izboljšati svoj položaj na domačem, evropskem in svetovnem trgu z digitalizacijo svojih procesov, storitev in izdelkov ter s tem prispevala k večji dodani vrednosti slovenskih produktov in storitev.

S pridobljenim statusom EDIH postaja Univerza v Mariboru kot koordinator konzorcija še močneje vpeta v evropsko razvojno okolje ter na ta način postaja del temelja Programa za digitalno Evropo in eden ključnih akterjev pri realizaciji ambicij EU za digitalni preboj. Jedro ekipe DIH UM, tj. Digitalno inovacijsko stičišče Univerze v Mariboru, ki je koordinator Konzorcija DIGI-SI, nastalo pod iniciativo in vizijo prof. dr. Zorana Rena, sestavljajo vodja DIH UM, izr. prof. dr. Muhamed Turkanović, koordinatorka DIH UM, Maja Sušec, Nika Stajnko in Sarah Vidmar. V DIH UM pa so nenazadnje vpeti (in še dodatno bodo) tudi številni raziskovalci Univerze v Mariboru, čigar interes je prenos svojega znanja podjetjem in javnim ustanovam z namenom zagotavljanja inovativnih digitalnih rešitev.

Projekt bo trajal tri leta in bo financiran s strani EU (DEP) in kohezijskih sredstev. Vrednost projekta EDIH za UM je cca. 1 milijon EUR, pri čemer si je DIGI-SI pridobil pravico za morebitno podaljšanje projekta tudi po zaključku.

Ker aktivnosti Konzorcija DIGI-SI predvidevajo sodelovanje več kot 200 raziskovalcev UM in vključitev večjega deleža raziskovalne opreme UM, med drugim tudi najzmogljivejših računalnikov v Sloveniji, HPC Maister in VEGA, bodo raziskovalci UM imeli priložnost sodelovati s slovenskim gospodarstvom in svoja akademska prizadevanja, znanja in kompetence dodatno povezati z dejanskimi problemi, s katerimi se soočata gospodarstvo in javna uprava. S tem bo Univerza v Mariboru aktivno prispevala k premostitvi vrzeli med akademskim svetom in gospodarstvom v Vzhodni kohezijski regiji in širše.

[1] Vir: https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=75570


Oznake


Več novic

Zapri