Preskoči na vsebino
Loader

MEDIJSKO SREDIŠČE

Potekala je izredna seja Upravnega odbora UM

Članice in člani Upravnega odbora Univerze v Mariboru so se sestali na 19. izredni seji, na kateri je bila ena in edina točka nepremičnine in investicije UM.

Rektorat stavba (6)

Tako je Upravni odbor UM po razpravi podal soglasje k sklenitvi prodajne pogodbe za nakup stanovanja na Smetanovi ulici 23 v Mariboru. Gre za stavbo, kjer je Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko že lastnik dveh stanovanj od štirih, tretje je v fazi odkupa, z nakupom omenjenega, četrtega stanovanja bi celotna stavba pripadala fakulteti, s spremembo namembnosti pa bi se lahko vključila v projekt prenove Tehniških fakultet v okviru INNOVUM projekta.

Upravni odbor UM je v nadaljevanju potrdil tudi Dokument identifikacije investicijskega projekta za projekt »Intervencijska obnova stavbe Rektorata in Baroničine hiše«, ki vključuje nujna investicijsko-vzdrževalna dela oziroma interventne posege. Rektorat kot osrednja stavba Univerze v Mariboru in Baroničina hiša kot kulturni spomenik, ki ga za raziskovalne in študijske dejavnosti uporablja FERI UM, se namreč soočata s konstrukcijskimi in tehnološkimi težavami, ki so se še izpostavile v času nedavnih neurij. V okviru projekta se bo na stavbi Rektorata sanirala poškodovana fasada, zamenjala se bo dotrajana kurilna naprava in centralno-nadzorni sistem. Na objektu Baroničina hiša pa se bodo statično sanirali kletni prostori, uredil prezračevalni sistem, dodatno pa še saniral poškodovan historični balkon na Smetanovi ulici 23. Sredstva za investicijska vlaganja bodo zagotovljena s strani Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije – financiranje nujnih investicijsko-vzdrževalnih del na področju visokega šolstva.

Naslednja seja Upravnega odbora bo potekala dne 28. septembra 2023.


Oznake


Kategorije

Datum

  • 18. Sep 2023

Deli z drugimi

Več novic

Zapri