Preskoči na vsebino
Loader
en

MEDIJSKO SREDIŠČE

VSE NOVICE

Kategorije

Datum

  • 21. Apr 2021

Deli z drugimi

Potekala je 19. redna seja Senata UM

Na 19. redni seji Senata UM so se senatorke in senatorji seznanili z realizacijo akcijskih načrtov za odpravljanje ovir za študente invalide članic UM v preteklem študijskem letu in s pripravljenimi akcijskimi načrti za odpravljanje ovir za študente invalide članic UM v tekočem študijskem l...

Na 19. redni seji Senata UM so se senatorke in senatorji seznanili z realizacijo akcijskih načrtov za odpravljanje ovir za študente invalide članic UM v preteklem študijskem letu in s pripravljenimi akcijskimi načrti za odpravljanje ovir za študente invalide članic UM v tekočem študijskem letu.

Na podlagi 2. člena Pravilnika o študijskem procesu študentov invalidov Univerze v Mariboru morajo namreč univerza in njene članice zagotavljati enako obravnavanje študentov invalidov pri uveljavljanju njihovih pravic in obveznosti. Članice univerze zato vsako leto v sodelovanju s študenti invalidi pripravijo in sprejmejo akcijski načrt za odpravljanje ovir za študente invalide glede na trenutne potrebe študentov invalidov in v okviru zmožnosti posamezne članice univerze. Te nato enkrat letno posredujejo poročilo o realizaciji akcijskih načrtov Študentskemu svetu univerze, ki s poročilom  tudi seznani Senat UM. Senatorji so se soglasno strinjali, da se je potrebno še naprej prizadevati za enakovredno vključenost študentov invalidov v izobraževalni proces ter s tem nemoteno in uspešno izpolnjevanje predpisanih študijskih obveznosti.

Predstavljeno in potrjeno je bilo končno poročilo o izvedbi notranje programske evalvacije študijskih programov Fakultete za turizem. Poročilo navaja, da je fakulteta zadnja leta intenzivno pripravljala nove študijske programe, ki so v skladu s tržnimi trendi v turizmu v 21. stoletju in se izvajajo od letošnjega študijskega leta naprej. Stari programi, ki se bodo prihodnje leto oz. eno leto pozneje iztekli, so bili popolnoma spremenjeni in posodobljeni, s poudarkom na znanstvenem pristopu k turizmu in aktualnosti trga ter na terenskem delu, ki je v turizmu izjemno pomembno. Poročilo zajema tudi akcijski načrt korektivnih ukrepov za uresničevanje izpostavljenih priložnosti za izboljšanje.

Senat je potrdil tudi poletno šolo Fakultete za logistiko »Designing Future Workplaces: Endless Possibilities«, za katero bodo udeleženci z izpolnitvijo vseh obveznosti prejeli 4 ECTS. Namenjena je dodiplomskim in podiplomskim študentom ter ostalim, ki jih zanimajo ter želijo poglobiti svoja znanja s področij tehnologij in poslovnih modelov, ki spreminjajo logistično industrijo.

Senatorji so podali soglasje k učnemu načrtu učnih enot (Strokovna praksa na ŠP 2. stopnje) za obštudijsko dejavnost UM, h kateri se lahko prijavo študenti 2. stopnje.  Cilj prakse je seznaniti študente s konkretnimi problemi v praksi, bodočim delovnim okoljem in z delovnimi izkušnjami, ki so pomembne za njihov študij oziroma kompetence. UM namreč ponuja študentom ob osnovni študijski dejavnosti tudi kreditno ovrednoteno obštudijsko dejavnost s področij športa, umetnosti in kulture, raziskav, projektov, prostovoljstva, varovanja zdravja itd.

Tudi tokrat so senatorji obravnavali in potrdili dispozicije doktorskih disertacij, podana so bila predhodna soglasja k izvolitvam v nazive tako visokošolskih učiteljev kot visokošolskih sodelavcev ter izvoljena sta bila nova redna profesorja UM, ki jih sedaj senatorji volijo z elektronskimi volitvami na daljavo.​


Kategorije

Datum

  • 21. Apr 2021

Deli z drugimi

Več novic

Zapri