Preskoči na vsebino
Loader

MEDIJSKO SREDIŠČE

Posvet NAKVIS-a je izpostavil pomembnost vzpostavitve celostnega sistema zagotavljanja kakovosti mikrodokazil

Nacionalna agencija RS za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS) je 6. 11. 2023 organizirala posvet na temo Oblikovanje sistema kakovosti mikrodokazil, v okviru katerega so sodelovali vodilni strokovnjaki s področja razvoja mikrodokazil.

Education Concept

Gostujoči govorniki, Shizuka Kato in Roza Gyorfi, predstavnici Direktorata za izobraževanje in veščine Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (EDU, OECD), Anna Gover, direktorica Evropskega združenja za zagotavljanje kakovosti v visokem šolstvu (ENQA) ter prof. dr. Mark Brown iz Univerze v Dublinu, so v predstavitvah poudarili, da je zagotavljanje kakovosti mikrodokazil izjemnega pomena za vzpostavitev zaupanja v mikrodokazila in vzpodbujanje njihovega sprejemanja in priznavanja. Predstavnika NAKVIS, Gregor Rebernik in Nataša Kramar, sta povzela, da razprave o zagotavljanju kakovosti mikrodokazil potekajo v smeri presoje smiselnosti uporabe obstoječih ali novih kriterijev preverjanja kakovosti, razpravljajo pa tudi o pristopu presojanja kakovosti mikrodokazil v okviru reakreditacij visokošolskih institucij. Pri razpravah o vzpostavljanju sistema kakovosti mikrodokazil upoštevajo, da sistem zagotavljanja kakovosti ne sme postati preveč tog, saj bi to lahko omejilo agilnost mikrodokazil.

V drugem delu posveta so panelno razpravo opravili predstavniki javnih univerz, Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije, Gospodarske zbornice Slovenije ter Študentske organizacije Slovenije. Predstavnik Univerze v Mariboru, doc. dr. Boštjan Vlaovič, vodja NOO projekta Agilni razvoj izobraževanj in mikrodokazil, je prisotnim na kratko predstavil smernice Univerze v Mariboru na področju uvajanja mikrodokazil. Izpostavil je pomembnost vseživljenjskega učenja na področju visokega šolstva in vključevanja širšega kroga deležnikov pri pripravi krajših izobraževanj za podelitev mikrodokazil. Poudaril je pomen zanke kakovosti, na kateri bo temeljilo zaupanje delodajalcev v pridobljena mikrodokazila.

Logotipi NOO v vrstici

Oznake


Več novic

Zapri