Preskoči na vsebino
Loader
en

MEDIJSKO SREDIŠČE

Poročilo GEM 2020/2021 o ženskem podjetništvu: Uspešno skozi krizo

V okviru mednarodnega raziskovalnega projekta Global Entrepreneurship Monitor (GEM) je izšlo Poročilo GEM 2020/2021 o ženskem podjetništvu: Uspešno skozi krizo. Podjetnice predstavljajo približno enega od treh v rast usmerjenih podjetnikov. Globalni podjetniški monitor (GEM) v svojem poročilu o ženskem podjetništvu 2020/2021 ugotavlja, da 20,3 % anketiranih podjetnic pričakuje, da bodo v naslednjih petih letih zaposlile šest ali več oseb, v primerjavi z 18,7 % v letu 2019.

naslovnica_GEM_2021

Odstotek podjetnikov, ki pričakujejo, da bodo v naslednjih petih letih zaposlili šest ali več oseb, znaša 48 %.

Podatki za Slovenijo kažejo bistveno nižjo ambicioznost podjetnic. Medtem, ko so pričakovanja slovenskih podjetnikov glede rasti njihovih podjetij skladna s svetovnim povprečjem (48 %), so slovenske podjetnice glede rasti zaposlovanja bolj zadržane. Le 14,3 % jih pričakuje, da bodo prihodnje leto zaposlile šest ali več oseb.

GEM je edini globalni raziskovalni vir, ki podatke o podjetništvu zbira neposredno od podjetnic in periodično objavlja poročila o ženskem podjetništvu že vse od leta 2005. Poročilo o ženskem podjetništvu 2020/2021 kaže, da je žensko podjetništvo temeljni dejavnik spodbujanja vključujoče gospodarske rasti v državah v razvoju. V nizko- in srednjedohodkovnih gospodarstvih je 17 % podjetnic, 35 % žensk pa si želi vstopiti v podjetništvo. Skupaj to pomeni, da več kot polovica žensk v državah v razvoju vidi podjetništvo kot pot v boljšo prihodnost, primerjalno z zgolj 25 % v visokodohodkovnih gospodarstvih.

Več podrobnosti o rezultatih je dosegljivih v priloženem sporočilu za medije in raziskavi, objavljeni na spletni strani www.ipmmp.um.si

*   *   *   *   *

O Globalnem podjetniškem monitorju

Nosilec slovenskega dela raziskave GEM je Inštitut za podjetništvo in management malih podjetij na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru, ki skupaj z raziskovalci nacionalnih timov drugih držav aktivno sokreira nadaljnji razvoj vsebine in metodologije raziskave. Slovenski raziskovalni tim sestavljajo prof. dr. Miroslav Rebernik (vodja), prof. dr. Karin Širec, prof. dr. Polona Tominc, prof. dr. Katja Crnogaj, prof. dr. Barbara Bradač Hojnik in mag. Matej Rus.

Sponzorji posebnega poročila GEM so Babson College (ZDA), The Cartier Women’s Initiative, The School of Management Fribourg, Smith College, The Women Entrepreneurs Finance Initiative. Slovenski del raziskave financira SPIRIT – Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS.

Podrobno poročilo raziskave GEM o ženskem podjetništvu lahko najdete na https://www.gemconsortium.org/reports/womens-entrepreneurship in na spletni strani Inštituta za podjetništvo in management malih podjetij (http://http://ipmmp.um.si/), kjer so objavljeni tudi rezultati preteklih raziskav.

 

Dodatne informacije

Prof. dr. Miroslav Rebernik

Ekonomsko-poslovna fakulteta Univerze v Mariboru

Inštitut za podjetništvo in management malih podjetij

Telefon: 02 22 90 254; e-mail: miroslav.rebernik@um.si

 

Kontaktna oseba za novinarje:

prof. dr. Karin Širec

Ekonomsko-poslovna fakulteta Univerze v Mariboru

Inštitut za podjetništvo in management malih podjetij

Telefon: 02/22 90 114

karin.sirec@um.si


Oznake


Več novic

Zapri