Preskoči na vsebino
Loader
en

MEDIJSKO SREDIŠČE

Podonavska rektorska konferenca: Digitalna preobrazba podonavskega visokošolskega prostora v pogojih okrevanja

Letno srečanje Podonavske rektorske konference 2022 bo potekalo na Univerzi v Mariboru, med 9. in 11. novembrom 2022.

DRC pasica

Digitalizacija ali digitalna preobrazba je poleg zelenega dogovora in odpornosti ena od treh glavnih evropskih prioritet tretjega desetletja Bolonjskega procesa. Zlasti za Podonavje je značilna močna osredotočenost na zeleno digitalizacijo skozi regionalne in lokalne aktivnosti, kar ob hkratnem načrtovanju visoke ravni odpornosti proti morebitnim novim krizam predstavlja steber družbene blaginje in gospodarskega razcveta. Ob tem akcijski načrt Strategije Evropske unije za Podonavsko regijo kot pomembne elemente navaja področja raziskovanja, izobraževanja in prenosa znanja kot tri temeljna poslanstva univerze, zaradi česar morajo podonavske univerze prepoznati in se soočiti s svojo odgovornostjo pri so-ustvarjanju desetletja pospešene digitalne preobrazbe v Evropi.

Ob sprejetju evropskega programa za digitalizacijo se bo konec naslednjega tedna na Univerzi v Mariboru sestala Podonavska rektorska konferenca (DRC), ki bo razpravljala o glavnih stebrih digitalne preobrazbe v luči zelenega dogovora združene Evrope, s poudarkom na odpornosti in okrevanju po krizi COVID-19. Med področji digitalizacije bodo dali poudarek evropskim pobudam za velike podatke in visoko zmogljivostno računalništvo ter odprtemu dostopu do znanja za Evropski visokošolski in raziskovalni prostor. Prav tako bodo kot pomembno izpostavili spletno varnost kot zagotovilu zaupanja v vlogo znanosti in raziskovanja, oboje v iskanju resnice in boju proti lažnim objavam. 

Vzporedno, se bodo udeleženci prvega projekta DRC DRC Initiative Fund in DRC Strategic Foresight srečali z dobitniki Danubius Young Scientist Awards 2022 in rektorjem univerz predstavili svoj pogled na odprti dostop do znanja z vidika doktorskih študentov in mladih raziskovalcev iz podonavske regije, ki so so-odgovorni za prihodnost regije.


Oznake


Kategorije

Datum

  • 2. Nov 2022

Deli z drugimi

Več novic

Zapri