Preskoči na vsebino
Loader

MEDIJSKO SREDIŠČE

Pilotni projekti Univerze v Mariboru za zelen in odporen prehod v Družbo 5.0

Univerza v Mariboru je pridobila 23 pilotnih projektov za zelen in odporen prehod v Družbo 5.0, kateri se bodo izvajali v obdobju 2022-25. Namen pilotnih projektov je tako doseči kurikularno prenovo in spremembe za zeleno, odporno, trajnostno in digitalno povezano univerzo.

Hand holding light bulb against nature on green leaf with icons

Obdobje izvajanje aktivnosti na Univerzi v Mariboru je od 1. 7. 2022 do 31. 12. 2025, vrednost projektov pa je dobrih 24 mio eur. Pilotni projekti Univerze v Mariboru se nanašajo na zmanjšanje neusklajenosti med znanjem diplomantov in potrebami trga dela, saj naslavljajo usklajevanje pričakovanj glede znanja diplomantov s strani trga dela in poklicev prihodnosti na eni ter oblikovanje kompetenc, ki naj bi jih diplomant pridobil z visokošolskim študijem, na drugi strani. Na tak način bodo študijski programi usklajeni s potrebami gospodarstva in družbe, poleg kompetenc, ki jih narekuje trg dela pa bodo pridobili tudi digitalna znanja in kompetence za zeleni prehod.

V mesecu januarju se začne izvajanje novih sedmih projektov, in sicer:

MIZŠ logotip
Logotip

Oznake


Več novic

Zapri