Preskoči na vsebino
Loader
en

MEDIJSKO SREDIŠČE

VSE NOVICE

Kategorije

Datum

  • 25. Apr 2022

Deli z drugimi

Pacientova pravica do samostojnega odločanja o zdravljenju

Center za zaslužne profesorje in upokojene visokošolske učitelje je organiziral spletno predavanje, ki ga je izvedla prim. Jelka Reberšek Gorišek, dr. med., spec. infekt. in spregovorila o pacientovi pravici do samostojnega odločanja o zdravljenju.

Thoughtful experienced doctor employing tonometer for measurements

Zakon o pacientovih pravicah (ZPacP), ki ga imamo od leta 2008, je uvedel tudi novost vnaprejšnje izjave volje glede zavrnitve zdravstvene oskrbe (vnaprej izražena volja). Pravica do vnaprej izražene volje daje pacientu možnost, da avtonomno izrazi svoje želje o zdravstveni oskrbi in določi osebo, ki bo v primeru in času njegove nesposobnosti odločanja o sebi odločala o njegovi oskrbi in pravicah iz ZPacP.

Gre za pomemben dokument, ki pa je v Sloveniji redko uporabljen. Na pomen vnaprej izražene volje je opozorila tudi pandemija COVID-19. Pri tej bolezni so bili  prizadeti predvsem starejši ljudje s pridruženimi boleznimi, pri katerih je bilo pogosto potrebno zdravljenje v bolnišnici tudi s pomočjo respiratorjev, smrtnost pa je bila kljub intenzivnemu zdravljenju velika. V teh primerih (in tudi v številnih drugih) bi bila zelo pomembna pacientova izražena volja, za kakšno zdravljenje se odloča. Zato je potrebna na tem področju večja ozaveščenost celotne družbe, da se bomo več pogovarjali o zadnjem obdobju človekovega življenja in o tem tudi sami odločali. Poslušalci so odprli razpravo predvsem o težavah pri zdravljenju starejših in umirajočih. Opozorili so še na dileme pri zdravljenju otrok in o tem kdaj nastopi zrelost, da lahko sami odločajo o svojem zdravljenju. Člani Centra za zaslužne profesorje in upokojene visokošolske učitelje so se odločili, da bodo pripravili svoja stališča do pravice do samostojnega odločanja o zdravljenju in z njimi seznanil javnosti.

Prim. Jelka Reberšek Gorišek dr. med., spec. infektologije deluje še kot članica Centra za medicinsko pravo Pravne fakultete UM; sem sodijo stalne organizacije posvetov in delavnic »Medicina, pravo in družba«, deluje tudi v odboru za izdajo revije v angleščini Medicine, Law & Society, kot višja predavateljica na Fakulteti za zdravstvene in socialne vede v Slovenj Gradcu, kot predsednica etične komisije na Alma Mater Europea, kot članica etične komisije na Fakulteti za zdravstvene vede UM,  je predsednica Komisije varuha bolnikovih pravic v Mariboru in stalna sodna izvedenka za področje infektologije.                                                                                                                          


Kategorije

Datum

  • 25. Apr 2022

Deli z drugimi

Več novic

Zapri