Preskoči na vsebino
Loader
en

MEDIJSKO SREDIŠČE

VSE NOVICE

Kategorije

Datum

  • 3. Dec 2020

Deli z drugimi

Obvestilo študentom: Strategija Univerze v Mariboru 2021-2030

​ Spoštovane študentke in študenti!   Senat Univerze v Mariboru, Upravni odbor Univerze v Mariboru in Študentski svet Univerze v Mariboru so na svojih sejah v mesecu novembru 2020 soglasno sprejeli strateške cilje Strategije Univerze v Mariboru za obdobje 2021–2030. Strateški cilji so ...

Spoštovane študentke in študenti!

Senat Univerze v Mariboru, Upravni odbor Univerze v Mariboru in Študentski svet Univerze v Mariboru so na svojih sejah v mesecu novembru 2020 soglasno sprejeli strateške cilje Strategije Univerze v Mariboru za obdobje 2021–2030. Strateški cilji so definirani za deset področij in so združeni v usklajen, ambiciozen dokument smernic prihodnjega razvoja. Na Univerzi v Mariboru ohranjamo nespremenjeno vizijo, poslanstvo in slogan, za katere smo prepričani, da dobro odražajo naše usmeritve. Nadgrajujemo pot, ki smo si jo začrtali v iztekajoči Strategiji razvoja za obdobje 2013–2020, sledimo smernicam, ki se nakazujejo v evropskem prostoru visokega šolstva in znanosti (smernice EUA, Rimski komunike), ob tem pa naslavljamo svoje specifike, vezane na okolje, v katerem delujemo in na našo lastno organizacijsko kulturo. Strategija Univerze v Mariboru bo v končni obliki izdana in predstavljena akademski skupnosti ter zainteresirani javnosti v začetku leta 2021.

Proces priprave in sprejemanja strateških usmeritev je bil načrtovan večstopenjsko, s poudarkom na čim večjem vključevanju akademske skupnosti v diskusijo in pripravo izhodišč. Veseli me, da je sodelovalo tudi veliko število predstavnikov študentov. Proces se je pričel v oktobru leta 2019 z imenovanjem Delovne skupine za pripravo Strategije Univerze v Mariboru za obdobje 2021–2030, ki je proces koordinirala. Delovna skupina je bila sestavljena iz šestih visokošolskih učiteljev in študentke.

Kljub zahtevnim razmeram v letu 2020, ki ga je zaznamovalo izvajanje ukrepov za preprečevanje širjenja nalezljive bolezni, smo na Univerzi v Mariboru uspeli realizirati zastavljene korake na poti do novega strateškega dokumenta, saj smo izpeljali več korakov usklajevanja in razprave z vodstvi fakultet in drugih članic, strateške cilje smo obravnavali na organih univerze, izpeljali smo javno razpravo, organizirali pa smo tudi razvojno konferenco z imenom Strategija Univerze v Mariboru 2021–2030, ki je potekala 16. oktobra 2020, na daljavo, s pomočjo orodja MS Teams. K sodelovanju na konferenci so bili povabljeni vsi zainteresirani zaposleni in študenti UM ter partnerji iz okolja.

V naslednjih mesecih bomo za razpravo na organih Univerze v Mariboru, torej tudi na Študentskem svetu Univerze v Mariboru, pripravili predlog akcijskega načrta, v katerem bomo zastavljene strateške cilje konkretizirali z ustreznimi ukrepi in kazalniki, da bo mogoče uresničevanje strateških usmeritev v prihodnje tudi skrbno spremljati.

Zahvaljujem se vsem, ki ste tvorno prispevali k temu, da bomo imeli na Univerzi v Mariboru tudi v prihodnjih desetih letih celovit strateški dokument, ki bo usmerjal naš razvoj in ki nam bo omogočal, da se bomo lahko tudi v prihodnje aktivno vključevali v slovenski in mednarodni visokošolski in raziskovalni prostor. Veljavna Strategija razvoja univerze ni zgolj formalni pogoj za uspešno reakreditacijo univerze pri Nacionalni agenciji za kakovost v visokem šolstvu, ki nas čaka v letu 2021, ampak tudi temeljni usmeritveni dokument, ki ga imajo vse mednarodno priznane univerze.

Rektor Univerze v Mariboru
prof. dr. Zdravko Kačič
​ 


Kategorije

Datum

  • 3. Dec 2020

Deli z drugimi

Več novic

Zapri