Preskoči na vsebino
Loader

MEDIJSKO SREDIŠČE

Objava rezultatov za sofinanciranje stroškov objav v odprtem dostopu

Univerza v Mariboru je s Pozivom za (so)financiranje stroškov znanstvenih objav v odprtem dostopu dopolnila že vzpostavljene spodbude za takojšnje objave znanstvenih del v odprtem dostopu z dodatnimi sredstvi tudi iz sredstev Razvojnega sklada financiranja univerze.

Knjiga in prenosnik

Dodelitev sredstev za plačilo stroškov APC/BPC je inovativno orodje za promocijo znanosti avtorjev Univerze v Mariboru, ki je v skladu z Zakonom o raziskovalni in inovacijski dejavnosti (ZZrID) (Uradni list RS, št. 186/21 in 40/23) ter Resolucijo o znanstvenoraziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2030 (Uradni list RS, št. 49/22), in omogoča približevanje načelom Načrta S.

Obveščamo vas, da je poziv zaključen.

Na poziv smo prejeli 53 vlog in 50-im sredstva za povračilo stroškov objave v odprtem dostopu znanstvenih publikacij tudi dodelili. Rezultati poziva so objavljeni na Intranetu (Raziskovanje_Odprta znanost).


Oznake


Več novic

Zapri