Preskoči na vsebino
Loader

MEDIJSKO SREDIŠČE

VSE NOVICE

Kategorije

Datum

  • 13. Maj 2022

Deli z drugimi

Obdelava osebnih podatkov – prošnja za izpolnitev vprašalnika

Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) je že tri leta v veljavi, zato bi želeli z vašo pomočjo preveriti implementacijo uredbe v visokem šolstvu v Sloveniji, pri čemer bi se osredotočili na ključne zahteve.

Anketa

Univerze so si z namenom ravnanja z osebnimi podatki skladno z veljavnimi predpisi s tega področja prizadevale svoje postopke ustrezno prilagoditi in zagotoviti ustrezno varnost pri obdelavi in hrambi teh podatkov, ob tem pa zasledovati tako načela Splošne uredbe o varstvu podatkov kot preprostost, praktičnost in fleksibilnost za učinkovito in obvladljivo delo.

Ker bi želeli učinkovitost in spopadanje z zahtevami, priložnostmi, izzivi in na koncu koncev tudi težavami preveriti v znanstveno-raziskovalnem članu, se na vas obračamo s prošnjo po pridobitvi potrebnih podatkih, na katerih bomo lahko vpogledali v izzive implementacije na področju varstva osebnih podatkov. Podatki bodo predstavljeni v združeni, anonimizirani obliki, omogočali pa bodo izvedbo primerjalnih študij s tujino.

Prosimo vas, da izpolnite vprašalnik najkasneje do 24. maja 2022 in ga pošljete na e-naslov mojca.tancer@um.si.

Kjer na vprašanje ne bo izbranega odgovora DA ali NE, se bo smatralo, da je izpolnjena opcija NE VEM/NISEM PREPRIČAN.               

GDPR anketa – visokošolski vidik NEPEDAGOŠKI
GDPR anketa – visokošolski vidik PEDAGOŠKI

Kategorije

Datum

  • 13. Maj 2022

Deli z drugimi

Več novic

Zapri