Preskoči na vsebino
Loader

MEDIJSKO SREDIŠČE

Nomi Hrast je nova prorektorica za študentska vprašanja Univerze v Mariboru

Na seji Senata Univerze v Mariboru so članice in člani podali pozitivno mnenje k imenovanju Nomi Hrast za prorektorico za študentska vprašanja Univerze v Mariboru za mandatno obdobje dveh let, in sicer od 1. 12. 2022 do 30. 11. 2024.

Izdelek brez naslova (24)
Univerza v Mariboru je prostor, kjer smo in moramo biti študentje slišani, enakopravno zastopani in del pomembnih odločitev. Študentski svet Univerze v Mariboru kot najvišji organ predstavništva študentov zastopa pravice in interese študentov, zato je potrebno, da poznamo študentsko problematiko in prisluhnemo študentom. Vlogo prorektorice za študentska vprašanja Univerze v Mariboru prevzemam po turbulentnih časih študija na daljavo in mnogih sprememb. Prizadevam si za odgovorno in konstruktivno sodelovanje z vsemi deležniki na Univerzi v Mariboru – študenti, vodstvom UM, fakultetami, gospodarstvom in ostalimi deležniki. Zavedati se je potrebno, da so univerze ključen dejavnik, ki oblikuje delovno silo pred vstopom na trg dela. Odgovornost univerze in tudi študentskih svetov v tem vidiku je velika, kar je v trenutnih razmerah okoljskih in družbenih kriz še bolj pomembno razumeti. Skupnost je močnejša kot posameznik, zato moramo študentje in vsi deležniki razumeti pomen delovanja za skupno prihodnost, ki bo vključujoča, odgovorna, kritična in sočutna. Skozi pridobljene izkušnje v mladinski politiki in zagovorništvu sem v preteklem desetletju pridobila veliko izkušenj. Nenehno sem se zavzemala za dobrobit mladih na vseh področjih in mnenje aktivno zagovarjala. Mladi spadamo v največji potencial za razvoj trajnostnih rešitev za odgovorno prihodnost. Pri tem imajo univerze ključno vlogo. Študentski predstavniki pa pri tem pomagamo s svojimi aktivnostmi, zastopanjem študentskih pravic in pri tem, da znamo prisluhniti študentom.Nomi Hrast, prorektorica za študentska vprašanja Univerze v Mariboru

Več novic

Zapri