Preskoči na vsebino
Loader

MEDIJSKO SREDIŠČE

Izšla je znanstvena monografija Podjetništvo za trajnostno prihodnost

Globalni podjetniški monitor GEM Slovenija 2023 osvetljuje nove trende in razkriva ključne izzive ter priložnosti, ki čakajo slovenske podjetnike v obdobju globalnih sprememb. Osredotoča se na trajnost in inovacije kot osrednja stebra sodobnega podjetništva ter prinaša vpogled v regionalne razlike zgodnje podjetniške aktivnosti, ki razkrivajo geografsko raznolikost podjetniških priložnosti.

GEM_2024__v4-web_postavitev

V okviru mednarodnega raziskovalnega projekta Global Entrepreneurship Monitor (GEM) je v zbirki »Globalni podjetniški monitor Slovenija« izšla znanstvena monografija Podjetništvo za trajnostno prihodnost: GEM Slovenija 2023, ki jo je pripravil raziskovalni tim Inštituta za podjetništvo in management malih podjetij na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru. Letošnja raziskava »GEM Slovenija 2023« izpostavlja trajnost in inovacije kot temeljna stebra sodobnega podjetništva, pri čemer se osredotoča na obsežno analizo regionalnih razlik v zgodnji podjetniški aktivnosti. S kazalnikom celotne zgodnje podjetniške aktivnosti (TEA), ki je v letu 2023 znašal 7,07 %, Slovenija zaostaja za povprečjem držav GEM in evropskih držav. Ta kazalnik, ki zajema tako nastajajoče kot nove podjetnike, odraža manjšo vključenost v zgodnje faze podjetništva in izpostavlja potrebo po dodatni podpori zagonskim podjetjem

Prof dr. Karin Širec z Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v Mariboru in vodja raziskave GEM Slovenija pojasnjuje: »V Sloveniji smo v letu 2023 zaznali ključne trende, ki odražajo dinamiko in priložnosti v podjetniškem ekosistemu. Čeprav je bila zgodnja podjetniška aktivnost nižja v primerjavi z evropskim povprečjem, smo opazili pomemben napredek pri stabilnosti in rasti ustaljenih podjetij. To poudarja potrebo po krepitvi ciljno usmerjenih podpornih ukrepov, ki bi spodbudili zagon novih podjetij in hkrati podprli rast in inovativnost obstoječih. Ključni bodo prilagojeni programi mentorstva, izobraževanja in financiranja. Poudariti želimo tudi pomen raznolikosti in inkluzivnosti ter prilagodljivosti za hitro spreminjajoče se tržne zahteve, kar bo prispevalo k večji konkurenčnosti in trajnostni rasti

O Globalnem podjetniškem monitorju

Global Entrepreneurship Monitor (GEM) je največji in najbolj razvit raziskovalni program za podjetništvo na svetu. Leta 1999 sta ga skupaj začela Babson College in London Business School, Slovenija pa se je raziskavi priključila leta 2002. GEM je enkraten predvsem zato, ker v nasprotju z drugimi podatkovnimi bazami, ki merijo značilnosti manjših in novih podjetij, proučuje obnašanje posameznikov v procesu nastajanja in vodenja podjetja. Proučuje zgodnje faze podjetniške aktivnosti, ustaljena podjetja in dejavnike, ki vplivajo na rojevanje novih podjetij in išče odgovore na vprašanja, kako podjetna je Slovenija, kam se na področju podjetništva umeščamo v svetovnem merilu ter kako bi podjetništvo lahko pospešili.

Nosilec slovenskega dela raziskave je Inštitut za podjetništvo in management malih podjetij na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru, ki skupaj z raziskovalci nacionalnih timov drugih držav tudi aktivno soustvarja nadaljnji razvoj vsebine in metodologije raziskave. Slovenski raziskovalni tim sestavljajo prof. dr. Karin Širec (vodja), prof. dr. Polona Tominc, prof. dr. Katja Crnogaj, prof. dr. Barbara Bradač Hojnik, doc. dr. Ivona Huđek, mag. Matej Rus in zasl. prof. dr. Miroslav Rebernik.

Sponzorji raziskave GEM 2023 so bili Cartier Women’s Initiative, The School of Management Fribourg, Ministry of Economic Inclusion, Small Business, Employment and Skills ter Ministry of Higher Education, Scientific Research and Innovation – Morocco, University Hassan II, Casablanca ter nacionalni timi GEM. Slovenski del raziskave financira SPIRIT – Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje investicij, podjetništva in internacionalizacije, Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport in Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost RS v okviru raziskovalnega programa P5-0023 ter Inštitut za podjetništvo in management malih podjetij na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru.

Podrobni rezultati raziskave so dostopni na spletnih straneh Inštituta za podjetništvo in management malih podjetij: http://ipmmp.um.si/ in na globalni spletni strani www.gemconsortium.org, kjer najdete tudi rezultate raziskav podjetništva v preteklih letih, podatkovne baze in številne druge informacije o svetovni raziskavi.

Obenem s slovensko izdajo Globalnega podjetniškega monitorja 2023 je za mednarodno znanstveno in strokovno javnost izšel tudi obširen povzetek raziskave v angleškem jeziku.

Dodatne informacije:

Prof. dr. Karin Širec

Ekonomsko-poslovna fakulteta Univerze v Mariboru

Inštitut za podjetništvo in management malih podjetij

Kontakt: karin.sirec@um.si (02 22 90 114)

Več o raziskavi v priloženem sporočilu za medije ter na spletnih straneh Inštituta za podjetništvo in management malih podjetij: http://ipmmp.um.si/ in na globalni spletni strani www.gemconsortium.org.

Celotno sporočilo za medije GEM 2023

Kategorije

Datum

  • 20. Maj 2024

Deli z drugimi

Več novic

Zapri