Preskoči na vsebino
Loader
en

MEDIJSKO SREDIŠČE

VSE NOVICE

Kategorije

Datum

  • 17. Maj 2022

Deli z drugimi

Izšla je znanstvena monografija o vzdržljivosti podjetniške aktivnosti: GEM Slovenija 2021

V okviru mednarodnega raziskovalnega projekta Global Entrepreneurship Monitor (GEM) je v zbirki »Slovenski podjetniški observatorij« izšla znanstvena monografija z naslovom Vzdržljivost podjetniške aktivnosti: GEM Slovenija 2021, ki jo je pripravil raziskovalni tim Inštituta za podjetništvo in management malih podjetij na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru. Slovenija v raziskavi kontinuirano sodeluje od leta 2002.

GEM-2021__slo

Najnovejša svetovna raziskava Globalni podjetniški monitor za Slovenijo izpostavlja, da so v letu krize slovenski zgodnji podjetniki izkazali veliko mero vzdržljivosti, saj se je celotna zgodnja podjetniška aktivnost povečala, vsak drugi Slovenec pa je prepričan, da se bodo v prihodnjih šestih mesecih pojavile dobre poslovne priložnosti. Slovenija izkazuje precej višjo raven družbenih vrednot o podjetništvu v primerjavi s povprečjem evropskih držav. Povprečne evropske vrednosti se v letu 2021 glede na leto poprej niso bistveno spremenile. Tako v Sloveniji dobrih 68 % vprašanih meni, da je podjetniška kariera zaželena, hkrati pa jih skoraj 86 % meni, da so uspešni podjetniki v družbi spoštovani, kar Slovenijo uvršča v sam vrh sodelujočih evropskih držav. V letu 2021 je delež ljudi, ki menijo, da je v medijih pogosto mogoče zaslediti zgodbe o uspešnih novih podjetnikih, še porastel v primerjavi z letom 2020 in je znašal skoraj 84 %, kar je precej nad evropskim povprečjem, ki znaša 62 %.

Vrzel med spoloma glede udeležbe v zgodnji podjetniški aktivnosti se zapira. Že četrto leto zapored se namreč v Sloveniji povečuje delež nastajajočih in novih podjetnic, ki je v letu 2021 bil že 43,9-odstoten in je presegel tako povprečje evropskih držav GEM kakor tudi vseh proučevanih gospodarstev GEM. Da je razmerje med spoloma v Sloveniji precej boljše, kot velja za povprečje evropskih držav GEM, utemeljuje dejstvo, da je bilo v letu 2021 na vsakih 10 podjetnikov v Sloveniji 7,8 nastajajoče in nove podjetnice, medtem ko je v evropskih državah GEM na vsakih 10 podjetnikov bilo aktivnih 6,9 zgodnjih podjetnic.

Glede podjetniških zmogljivosti naj izpostavim, da je Slovenija glede zaznavanja poslovnih priložnosti v povprečju evropskih držav, pri vseh ostalih kazalnikih pa se uvršča bolje: večji delež odraslega prebivalstva meni, da je ustanovitev lastnega podjetja enostavna, v večjem deležu ljudje izražajo samozaupanje v lastno znanje, izkušnje in sposobnosti za podjetništvo in v manjši meri je prisoten strah pred podjetniškim neuspehom. V primerjavi z evropskim povprečjem so tudi podjetniške namere v večji meri prisotne med prebivalstvom v Sloveniji.Prof. dr. Miroslav Rebernik, vodja slovenskega dela raziskave

O Globalnem podjetniškem monitorju

Global Entrepreneurship Monitor (GEM) je največji in najbolj razvit raziskovalni program za podjetništvo na svetu. Leta 1999 sta ga skupaj začela Babson College in London Business School, Slovenija pa se je raziskavi priključila leta 2002. GEM je enkraten predvsem zato, ker v nasprotju z drugimi podatkovnimi bazami, ki merijo značilnosti manjših in novih podjetij, proučuje obnašanje posameznikov v procesu nastajanja in vodenja podjetja. Proučuje zgodnje faze podjetniške aktivnosti, ustaljena podjetja in dejavnike, ki vplivajo na rojevanje novih podjetij in išče odgovore na vprašanja, kako podjetna je Slovenija, kam se na področju podjetništva umeščamo v svetovnem merilu ter kako bi podjetništvo lahko pospešili.

Nosilec slovenskega dela raziskave je Inštitut za podjetništvo in management malih podjetij na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru, ki skupaj z raziskovalci nacionalnih timov drugih držav tudi aktivno soustvarja nadaljnji razvoj vsebine in metodologije raziskave. Slovenski raziskovalni tim sestavljajo prof. dr. Miroslav Rebernik (vodja), prof. dr. Karin Širec, prof. dr. Polona Tominc, prof. dr. Katja Crnogaj, prof. dr. Barbara Bradač Hojnik in mag. Matej Rus.

Sponzorji raziskave GEM 2021 so bili Babson College (ZDA), United Arab Emirates Ministry of Economy, Khalifa Fund for Enterprise Development, Cartier Women’s Initiative,  School of Management Fribourg (HEG-FR) ter nacionalni timi GEM. Slovenski del raziskave financira SPIRIT – Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS v okviru raziskovalnega programa P5-0023 ter Inštitut za podjetništvo in management malih podjetij na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru.

Podrobni rezultati raziskave so dostopni na spletnih straneh Inštituta za podjetništvo in management malih podjetij in na globalni spletni strani, kjer najdete tudi rezultate raziskav podjetništva v preteklih letih, podatkovne baze in številne druge informacije o svetovni raziskavi.

Obenem s slovensko izdajo Globalnega podjetniškega monitorja 2021 je za mednarodno znanstveno in strokovno javnost izšel tudi obširen povzetek raziskave v angleškem jeziku.

 

Dodatne informacije:

Ekonomsko-poslovna fakulteta UM

Inštitut za podjetništvo in management malih podjetij

 

Prof. dr. Miroslav Rebernik                                                           Prof. dr. Karin Širec

Telefon: 02 22 90 254                                                                    Telefon: 02 22 90 114

e-mail: miroslav.rebernik@um.si                                                   e-mail: karin.sirec@um.si

 

Več o raziskavi in izdani monografiji najdete na spletni strani Inštituta za podjetništvo in management malih podjetij EPF UM.

GEM 2022 infografika v slovenskem jeziku
GEM 2022 infografika v angleškem jeziku
GEM 2022
GEM 2022 executive summary

Oznake


Kategorije

Datum

  • 17. Maj 2022

Deli z drugimi

Več novic

Zapri