Preskoči na vsebino
Loader

MEDIJSKO SREDIŠČE

Globalni podjetniški monitor 2023/2024: 25 let rasti

V vzdušju optimizma, ki ga prinaša napovedana 3-odstotna rast globalnega BDP-ja in obetavno znižanje svetovne inflacije na 7 % v letu 2023, poročilo Globalnega podjetniškega monitorja prinaša presenetljive ugotovitve. Raziskava, izvedena med odraslo populacijo v 46 sodelujočih državah, razkriva zaskrbljujoč trend: kljub gospodarskemu napredku številni posamezniki poročajo o padcu dohodkov v svojih gospodinjstvih.

Zemljevid

Pet gospodarstev, ki najbolj podpirajo podjetnice

Padec dohodkov v gospodinjstvih kljub globalni rasti

Svetovno gospodarstvo se ponaša z napovedjo rasti, a najnovejše poročilo Globalnega podjetniškega monitorja (GEM) 2023/2024 kaže na širši problem padca dohodka v gospodinjstvih. Odpornost pri tem kaže Slovenija, ki se uvršča na visoko drugo mesto med državami z najvišjim dohodkom (Raven A), takoj za Norveško. To odraža, da je Slovenija učinkovito kljubovala globalnim ekonomskim izzivom in ohranila stabilen dohodkovni trend. Medtem ko 33 od 46 gospodarstev poroča o zmanjšanju dohodka, Slovenija kaže visoko odpornost z evidentiranim povečanjem dohodkov v gospodinjstvih. To nas postavlja v izrazito pozitiven položaj v času, ko se številne druge države spopadajo z nasprotujočimi trendi, še zlasti v primerjavi z državami z nižjimi in srednjimi dohodki, ki so večinoma priča negativnim spremembam.

Globalna izobraževalna vrzel v podjetniškem znanju

GEM, ki že četrt stoletja analizira globalno podjetniško klimo, prepoznava podjetništvo kot ključno komponento gospodarskega razvoja držav. Vendar pa, kljub dolgoletnemu spremljanju, nekateri podjetniški pogoji, kot je izobraževanje za podjetništvo, ostajajo nespremenjeni, kar kliče po osredotočenem in zavzetem odzivu političnih odločevalcev in vseh zainteresiranih strani.

Analiza razkriva, da se podjetniško izobraževanje (predvsem na primarni in sekundarni ravni) identificira kot najslabše ocenjeni okvirni pogoj za podjetništvo. Države, kot so Katar in Združeni arabski emirati, kažejo obetavne izboljšave, kar potrjuje možnost pozitivnih sprememb z usmerjenimi reformami. Posebej je izpostavljena Indija, ki je v obdobju 2021–2023 dosegla znaten napredek na tem področju, kar kaže na to, da visoki dohodki niso nujni predpogoj za doseganje napredka v podjetniškem izobraževanju. Ta ugotovitev poudarja pomen inovativnih pristopov in prilagodljivosti v izobraževalnih strategijah za doseganje kvalitativnih izboljšav. »V 25 letih raziskav GEM smo identificirali ključne strategije za krepitev podjetniškega izobraževanja, ki vključujejo integracijo mehkih veščin v učne načrte, gostovanje podjetnikov v šolah in izvajanje praktičnih podjetniških projektov. Na univerzitetni ravni to pomeni uvajanje vsebin o zagonu in vodenju podjetij, spodbujanje študentov k razvoju lastnih podjetij, mentorstvo s strani poslovne skupnosti in vzpostavitev inkubatorjev za spodbujanje inovacij,« izpostavlja prof. dr. Katja Crnogaj.

Raznolikost podjetniške aktivnosti

Poročilo GEM 2023/2024 razkriva tudi znatno variabilnost podjetniške aktivnosti po svetu. Latinska Amerika in Karibi vodijo z visokimi stopnjami podjetniške aktivnosti, kjer se številke gibljejo od 17 % v Mehiki do impresivnih 31 % v Panami. Ta variabilnost se odraža tudi v drugih regijah in med različnimi dohodkovnimi skupinami, kar kaže na vpliv specifičnih lokalnih pogojev na podjetniško dinamiko.

V kontekstu zaposlovanja se podjetniki iz Latinske Amerike in Karibov odlikujejo z večjim optimizmom o prihodnji rasti podjetij, v primerjavi z evropskimi podjetniki, katerih pričakovanja so previdnejša. Ta razlika v pričakovanjih bi lahko odražala strožje regulativne okvire in višje stroške zaposlovanja v Evropi.

Podjetnice si zaslužijo več podpore

Nacionalni izvedenci so v večini gospodarstev ocenili družbeno podporo podjetnicam kot nezadovoljivo. Kljub temu je v 28 gospodarstvih dostop do virov za podjetnice primerljiv ali boljši kot za moške, pri čemer Indija, Katar, Norveška, Švedska in Združeni arabski emirati izstopajo s pozitivno oceno tako podpore kot dostopa do virov.

Strah pred neuspehom je pomembna prepreka za ustanovitev podjetij, zlasti med ženskami; v 35 od 46 gospodarstev se velik delež potencialnih podjetnic zaradi tega ne odloči za podjetništvo. V 37 gospodarstvih je strah pred neuspehom večji med ženskami kot moškimi, z največjim razkorakom v Združenem kraljestvu. Te ugotovitve izpostavljajo potrebo po izboljšanju podpore in dostopa do virov za podjetnice, da bi se premagale ovire, kot je strah pred neuspehom, in spodbudila podjetniška aktivnost med ženskami.

Vodja GEM raziskave za Slovenijo, prof. dr. Karin Širec z Ekonomsko-poslovne fakultete UM ugotavlja: »Letošnje poročilo GEM 2023/2024 razkriva ključne izzive in priložnosti v svetovnem podjetništvu, poudarjajoč nujnost nadgradnje podjetniškega izobraževanja ter krepitev podpore za podjetnice. Prav tako izpostavlja vitalno vlogo trajnostnih iniciativ in neomajne odpornosti podjetnikov kot ključnih dejavnikov za uspeh v prihodnosti. Ta spoznanja nudijo dragoceno osnovo za kreiranje politik, ki ciljajo na spodbujanje inovativnosti in zagotavljanje dolgoročne gospodarske rasti, s posebnim poudarkom na izkoriščanju zelenih tehnologij in digitalne transformacije kot priložnosti za slovensko podjetništvo.«


O Globalnem podjetniškem monitorju

Globalno poročilo GEM lahko najdete na www.gemconsortium.org. Sponzorji globalne raziskave vključujejo Babson College, Cartier Women’s Initiative, Fribourg School of Management, Ministry of Economic Inclusion, Small Business, Employment and Skills, Morocco, Ministry of Higher Education, Scientific Research and Innovation, Morocco, ter Université Hassan II, Morocco in nacionalne time GEM.

Podrobni in specifični rezultati za Slovenijo bodo izšli meseca aprila v posebni publikaciji, ki bo dostopna na globalni spletni strani www.gemconsortium.org in spletni strani Inštituta za podjetništvo in management malih podjetij (http://ipmmp.um.si/), kjer so objavljeni tudi rezultati preteklih raziskav. Slovenski del raziskave financira SPIRIT Slovenija – Javna agencija RS za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport in Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost RS.

Nosilec slovenskega dela raziskave GEM je Inštitut za podjetništvo in management malih podjetij na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru, ki skupaj z raziskovalci nacionalnih timov drugih držav aktivno sokreira nadaljnji razvoj vsebine in metodologije raziskave. Slovenski raziskovalni tim sestavljajo prof. dr. Karin Širec (vodja), prof. dr. Polona Tominc, izr. prof. Katja Crnogaj, prof. dr. Barbara Bradač Hojnik, doc. dr. Ivona Huđek, mag. Matej Rus in zasl. prof. dr. Miroslav Rebernik.

Dodatne informacije

Prof. dr. Karin Širec

Ekonomsko-poslovna fakulteta Univerze v Mariboru

Inštitut za podjetništvo in management malih podjetij

Kontakt: karin.sirec@um.si   (02 22 90 114)


Oznake


Kategorije

Datum

  • 14. Feb 2024

Deli z drugimi

Več novic

Zapri