Preskoči na vsebino
Loader

MEDIJSKO SREDIŠČE

FEASTS: začel se je raziskovalni projekt o gojenem mesu in morski hrani, ki raziskuje prihodnost beljakovin

Inštitut za biomedicinske vede Medicinske fakultete UM kot konzorcijski partner deluje v okviru programa FEASTS. Gre za prelomen raziskovalni program, ki se financira iz programa EU Obzorje Evropa s ciljem zagotavljati celovito, nepristransko bazo znanja o gojenem mesu in morski hrani ter njunem mestu v prehranskem sistemu.

image00055

V okviru projekta FEASTS bo raziskovalna skupina Inštituta za biomedicinske vede sodelovala pri evalvaciji biološke varnosti materialov in procesov, ki bi jih lahko uporabili v živilskih tehnologijah prihodnosti ter podala priporočila za načrtovanje procesov in izbiro materialov.

  • FEASTS je prelomen, skupni raziskovalni program, ki se financira iz programa EU Obzorje Evropa s ciljem zagotavljati celovito, nepristransko bazo znanja o gojenem mesu in morski hrani ter njunem mestu v prehranskem sistemu.
  • Osredotoča se predvsem na trajnostno zasnovo, interdisciplinarni pristop in izmenjavo znanj.
  • Osrednja zaveza projekta FEASTS pri raziskovanju prihodnosti beljakovin je vključiti vidike vseh, ki sodelujejo pri proizvodnji naše hrane – od vil do vilice in širše.

Program FEASTS (Fostering European Cellular Agriculture for Sustainable Transition Solution), ki se je začel decembra 2023, bo izvajal konzorcij 36 neodvisnih institucij iz 17 držav. V naslednjih 3 letih se bodo udeleženci poglobili v tehnologije, ki se uporabljajo pri trajnostni proizvodnji gojenega mesa in morske hrane. Raziskovali bodo prehranske, zdravstvene in regulativne vidike ter težave na področju varnosti hrane v povezavi s temi komplementarnimi beljakovinami. Ukvarjali se bodo z etičnimi vprašanji v povezavi z gojenim mesom in morsko hrano. Analiza okoljskega, gospodarskega in socialnega življenjskega kroga bo izpopolnila modele dinamičnih sistemov in okrepila razumevanje večdimenzionalnega vpliva celičnega kmetijstva na okolje in prehransko vrednostno verigo.

Konzorcij programa FEASTS vključuje vodilne univerze in raziskovalne inštitute, zagonska podjetja, podjetniške pospeševalnike, neodvisne svetovalce, mednarodne pobude za inovacije v prehrani, predstavnike kmetov in ribogojcev ter zvezo potrošnikov. S spodbujanjem sodelovanja deležnikov v prehranskem sistemu bo FEASTS zagotovil forum za odprto in ozaveščeno razpravo o vlogi celičnega kmetijstva pri zadovoljevanju naraščajočega povpraševanja po beljakovinah. Rešitve, izoblikovane v času projekta, bodo upoštevale pomisleke, kot so varnost preskrbe s hrano ter pravični prehodi za kmete in ribogojce.

Ob naraščajočih okoljskih izzivih, ki ogrožajo svetovno proizvodnjo hrane, medtem ko se povpraševanje po beljakovinah povečuje, moramo raziskati nove proizvodne pristope, ki so trajnostni in dopolnjujejo tradicionalno kmetovanje.Asist. dr. Boštjan Vihar, znanstveni sodelavec na Inštitutu za biomedicinske vede MF UM

Pomembna naloga v okviru programa FEASTS je raziskati, kako lahko tehnologije na področju gojenega mesa in morske hrane prispevajo k prihodnosti kmetovanja. Ker je za vse proizvode celičnega kmetijstva potreben tudi prispevek tradicionalnega kmetijstva, bo FEASTS aktivno vključeval kmete v pripravo zasnove in prihodnje scenarije, s katerimi bodo ustvarili poštene gospodarske donose. Preučeval se bo tudi vpliv na potrošnike. Vrzeli v znanju o prehrani in varnosti hrane se bodo odpravljale s potrebno strogostjo in preglednostjo, medtem ko bodo delavnice in študije ciljnih skupin postavile preference potrošnikov in raznolike prehranjevalne kulture Evrope v središče raziskav o sprejemanju novih izdelkov na mizah po vsej EU. 

V sedanjem prehranskem sistemu proizvaja živinoreja 17 % vseh emisij toplogrednih plinov, pri čemer zagotavlja zgolj 18 % globalnih kalorij in 37 % globalnih beljakovin. Celično kmetijstvo, zlasti gojeno meso in morska hrana, ima potencial za ublažitev negativnih učinkov sedanjih intenzivnih kmetijskih metod na zdravje ljudi in živali ter za reševanje prehranskih izzivov, s katerimi se sooča EU. Eden od ciljev programa FEASTS je vzpostaviti model upravljanja za sektor gojenega mesa in morske hrane Evropske unije ter podpreti njegovo konkurenčnost v prihodnosti. Cilj je ustvariti okvir za trajnostno proizvodnjo, s čimer se zagotovijo varni, hranljivi in široko dostopni gojeni proizvodi, ki so na voljo vsem potrošnikom.

Prof. Frederico Ferreira, vodja in koordinator projekta FEASTS z inštituta Instituto Superior Técnico v Lizboni, pravi: »S programom FEASTS, ki je bil zasnovan kot mislišče (think tank), želimo razširiti znanje o gojenem mesu in morski hrani, da bi lahko zagotovili primerno oskrbo z beljakovinami v prihodnosti. Osredotočamo se na odgovorne inovacije in načela odprte znanosti, da bi zagotovili izmenjavo podatkov, ponovljivost in navsezadnje dostop ključnih deležnikov do ugotovitev projekta. Dobrodošli so prispevki vseh institucij, ki delujejo v prehranskem sistemu in še niso del projekta. Skupaj bomo ustvarili edinstveno priložnost za učinkovito reorganizacijo prehranskega sistema in vzpostavitev odpornih vrednostnih verig v EU.«

FEASTS financira Evropska unija. Izražena stališča in mnenja so le stališča in mnenja avtorjev in ne odražajo nujno stališč Evropske unije ali programa Obzorje Evropa. Zanje ne odgovarjata niti Evropska unija niti organ, ki dodeli pomoč.


Oznake


Več novic

Zapri