Preskoči na vsebino
Loader
en

MEDIJSKO SREDIŠČE

Decembrska seja Senata Univerze v Mariboru

Senatorke in senatorji Univerze v Mariboru so se sestali na letošnji zadnji 37. redni seji senata. Rektor prof. dr. Zdravko Kačič je senatorje uvodoma seznanil o podaljšanem roku projekta RIUM (Nadgradnja nacionalnih raziskovalnih infrastruktur), ki se bo v skladu z novim dogovorom zaključil septembra 2023. S tem bo omogočeno, da se sredstva porabijo v celoti in izdobavi vsa naročena oprema.

Stavb_rektorat_19

V nadaljevanju so senatorji obravnavali spremembe študijskih programov in sprejeli besedilo Rokovnika prijavno-sprejemnega postopka za tujce (državljane držav nečlanic Evropske unije) za vpis na Univerzo v Mariboru v študijskem letu 2023/2024.

Senat je sprejel, da se v vse študijske programe, ki tega še ne omogočajo, vpelje prosto izbirne učne enote v skupnem obsegu minimalno 6 ECTS. Univerza v Mariboru je namreč v okviru Načrta za okrevanje in odpornost (NOO) pridobila 23 pilotnih projektov za zelen in odporen prehod v Družbo 5.0. Rektorat UM med drugim koordinira tudi projekta Izkustveni študij z več projektnega, problemsko usmerjenega in timskega dela ter Učinkovito izobraževanje za zeleni in digitalni prehod. Cilj slednjega je okoljsko in digitalno opolnomočiti akademsko skupnost ter učeče se opremiti z znanjem in kompetencami za trajnostni razvoj in trajnostni način življenja. V okviru projekta se načrtuje sistemsko izobraževanje akademskih skupnosti za zelene in digitalne vsebine ter prenovo študijskih programov in vpeljavo nabora učnih enot s področja digitalnega in zelenega prehoda tudi v obliki ponudbe prosto izbirnih predmetov.

Senat je še potrdil doktorske teme in podal soglasja za izvolitev v nazive visokošolskih učiteljev in sodelavcev ter izvedel volitve v naziv redni profesor in znanstveni svetnik.


Oznake


Kategorije

Datum

  • 22. Dec 2022

Deli z drugimi

Več novic

Zapri