Preskoči na vsebino
Loader
en

MEDIJSKO SREDIŠČE

VSE NOVICE

Kategorije

Datum

  • 23. Nov 2020

Deli z drugimi

Dan Filozofske fakultete UM

20. november je dan Filozofske fakultete UM, ki je bil izbran, ker se je na ta dan leta 1813 rodil največji slovenski jezikoslovec in slavist vseh časov Franc Miklošič. S svojim delovanjem pooseblja poslanstvo fakultete, ki je izobraževalno in raziskovalno delovanje v duhu intelektualne širine...

20. november je dan Filozofske fakultete UM, ki je bil izbran, ker se je na ta dan leta 1813 rodil največji slovenski jezikoslovec in slavist vseh časov Franc Miklošič. S svojim delovanjem pooseblja poslanstvo fakultete, ki je izobraževalno in raziskovalno delovanje v duhu intelektualne širine, humanistilčnih vrednot in aktivnega državljanstva.

Fran Miklošič je namreč svoje raziskovalno delo posvetil preučevanju slovanskih jezikov in hkrati je deloval tudi pedagoško, saj je med leti 1853 in 1865 napisal štiri šolska berila za pouk slovenščine v gimnazijah. Kot predsednik dunajskega društva  je sooblikoval program Zedinjenje Slovenije, v katerem je sta bili izraženi zahteva po skupni kraljevini Sloveniji v okviruAvstrijskega cesarstva in zahteva za enakopravnost slovenskega jezika v javnosti. 

1849 je ustanovil katedro za slavistiko, postal njen profesor in dekan tamkajšnje filozofske fakultete, v letu 1854–1855 tudi rektor celotne dunajske univerze. Po tradiciji bi ob dnevu fakultete na današnji dan podelili tudi Miklošičevo nagrado in Miklošičeva priznanja, vendar življenje zaradi epidemije v skrbi za naše skupno zdravje ubira nova pota virtualnih srečanj in komunikacije na daljavo, zato letošnje nagrajenke predstavljamo v tem sporočilu.

​Prejemnica Miklošičeve nagrade Filozofske fakultete Univerze v Mariboru v letu 2020 za življenjsko delo je izr. prof. dr. Marjeta Ciglenečki,

ki je svoje znanstvenoraziskovalno delo posvetila starejši umetnostni dediščini in sodobni likovni produkciji severovzhodne Slovenije. Z željo po zapolnitvi primanjkljaja na področju raziskav umetnosti tega območja je pristopila k ambicioznemu projektu vzpostavitve študija umetnostne zgodovine na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru. Z obsežnim znanstvenim in strokovnim opusom je pomembno obogatila védenje o srednjeevropski umetnosti, s predanim pedagoškim delom, organizacijo razstav in konferenc pa pomembno doprinesla k poznavanju umetnosti ter ugledu fakultete in univerze.

Študentke prejemnice Miklošičevih priznaj Filozofske fakultete Univerze v Mariboru v letu 2020 so za naslednja študijska področja

SOCIOLOGIJA:  Monika Lamot za magistrsko delo z naslovom Dejavniki stališč do cepljenja po svetu in v Sloveniji: raziskava mešanih metod, ki ga je izdelala pod mentorstvom izr. prof. dr. Andreja Kirbiša.

GERMANISTIKA: Barbara Žibret za magistrsko delo z naslovom Sprachliche Interferenzen in schriftlichen Texten von Geschichtsstudierenden und Vorschläge zur Fehlertherapie / Jezikovne interference v pisnih besedilih študentov zgodovine in predlogi za terapijo napak, ki ga je izdelala pod mentorstvom doc. dr. Brigite Kacjan.

PSIHOLOGIJA: Barbara Sopčić za magistrsko delo z naslovom Delati znamo – kaj pa počivati? Okrevanje po delu z vidika psiholoških izkustev in endokrinega delovanja ter njegov pomen pri razvoju izgorelosti, ki ga je izdelala pod mentorstvom izr. prof. dr. Sare Tement.

ANGLISTIKA/AMERIKANISTIKA: Tina Ritlop za magistrsko delo z naslovom Linguistic Analysis of Expressing Gender, Gender Identity, Gender Inclusiveness, and Gender Neutrality in the  in Context of the Transgender Phenomenon in Contemporary English and Slovene Language / Lingvistična analiza izražanja spola, spolne identitete, spolne inkluzivnosti in spolne nevtralnosti v sodobnem angleškem in slovenskem jeziku, ki ga je izdelala pod mentorstvom red. prof. dr. Michelle Gadpaille in somentorstvom doc. dr. Katje Plemenitaš.

PEDAGOGIKA: Sabina Ograjšek za magistrsko delo z naslovom Inovativne in prožne oblike poučevanja in učenja v različnih študijskih programih Univerze v Mariboru, ki ga je izdelala pod  mentorstvom red. prof. dr. Milene Ivanuš Grmek.

SLOVENISTIKA: Barbara Zakocs za magistrsko delo z naslovom Besedje iz tematskega polja sadovnjak, vrt in polje v gornjeseniškem govoru, ki ga je izdelala pod  mentorstvom red. prof. dr. Mihaele Koletnik.

PREVODOSLOVJE: Nika Blagne za magistrsko delo z naslovom Vpliv slušne lateralizacije na uspešnost pri simultanem tolmačenju števil, ki ga je izdelala pod  mentorstvom doc. dr. Simona Zupana in somentorstvom lekt. Doctor of Philosophy, Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska, Sare Orthaber.

UMETNOSTNA ZGODOVINA: Deja Bečaj za magistrsko delo z naslovom Gledalec, objekt in prostor: instalacija v drugi polovici 20. stoletja na Slovenskem, ki ga je izdelala pod  mentorstvom doc. dr. Katarine Mohar.

Ob tej priložnosti se zahvaljujej​o vsem pedagoškim, strokovnim delavcem in študentom, s katerimi se skupaj trudijo, da pedagoško, raziskovalno in strokovno delo v danih razmerah poteka nemoteno. Zahvalili so se tudi sodelavcem g. Petru Zrinskemu, g. Marku Nikoliču in red. prof. dr. Marjanu Krašni, ki v vsakem trenutku nudijo izjemno podporo pri uporabi IKT-tehnolgije.

Ob dnevu Filozofske fakultete iskrene čestitke nagrajenki in nagrajenkam ter vsem študentkam in študentom ter zaposlenim z željo: ostanimo zdravi.


Kategorije

Datum

  • 23. Nov 2020

Deli z drugimi

Več novic

Zapri