Preskoči na vsebino
Loader
en

MEDIJSKO SREDIŠČE

VSE NOVICE

Kategorije

Datum

  • 26. Nov 2020

Deli z drugimi

Dan Fakultete za strojništvo UM

V četrtek, 26. 11. 2020, je potekal Dan Fakultete za strojništvo, na katerem so, skladno z aktualno situacijo, na daljavo preko orodja MS Teams, podelili priznanja svojim zaposlenim, študentom ter poslovnim partnerjem. Na dogodku so povzeli ključne aktivnosti in uspehe, ki jih je FS dosegla v p...

V četrtek, 26. 11. 2020, je potekal Dan Fakultete za strojništvo, na katerem so, skladno z aktualno situacijo, na daljavo preko orodja MS Teams, podelili priznanja svojim zaposlenim, študentom ter poslovnim partnerjem. Na dogodku so povzeli ključne aktivnosti in uspehe, ki jih je FS dosegla v preteklem letu.

Dekan FS je v uvodu izpostavil uspehe v preteklem letu in še posebej poudaril, da si bomo to leto zapomnili zaradi epidemije ter izzivov, ki smo jih bili prisiljeni sprejeti.

FS deluje kot znanstveno-raziskovalna in izobraževalna ustanova že več kot šest desetletij. Izobražuje redne in izredne študente na dodiplomskih in magistrskih študijskih programih Strojništvo, Gospodarsko inženirstvo, Mehatronika, Okoljsko inženirstvo, Tehnologije tekstilnega oblikovanja ter Inženirsko oblikovanje izdelkov. Vedno intenzivnejše sodelovanje z gospodarstvom zahteva ustrezno znanstveno-raziskovalno usmerjenost fakultete, ker se dosežki raziskav vedno bolj prenašajo v različne veje slovenske strojne, kovinsko predelovalne in tekstilne industrije. Pomembno dejstvo predstavlja tudi naraščanje zanimanja srednješolcev za študijske programe fakultete, saj so študijski programi izjemno aktualni. Fakulteta sodi na Univerzi v Mariboru med najuspešnejše članice tako po uspešnosti študentov, številu diplomantov na dodiplomskih in podiplomskih programih, po obsegu prihodka iz industrije in projektov, solidni opremljenosti laboratorijev, ter mednarodno priznanih profesorjih in nenazadnje z izjemno dobro organizirano mednarodno menjavo in sodelovanjem.

Do danes je na fakulteti diplomiralo okoli 10.700 študentov. Stopnja zaposljivosti diplomantov je še zmeraj zelo visoka, saj so zelo iskan kader na trgu delovne sile. Izjemno so ponosni na dosežke svojih diplomantov in doktorandov, kot tudi dosežke študentov, ki se udeležujejo različnih študentskih projektov ter tekmovanj doma in v tujini. Naj omenimo samo nekatere: Formula Student, projekt Product Innovation Project na TU Graz, Aeronavtično društvo UM, projekti Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije Po kreativni poti do praktičnega znanja ter Študentski inovativni projekti za družbeno korist (ŠIPK), sodelovanje študentov na več razpisih oziroma tekmovanjih gospodarskih družb in še in še.

FS je s svojim znanstveno raziskovalnim delom znatno prispevala k svetovni zakladnici znanj in je tudi tukaj ena izmed najbolj uspešnih članic UM. Odličnost raziskovalnega dela dokazujejo z uspešnim izvajanjem številnih domačih in mednarodnih projektov in programov. Od leta 1999 se temeljno raziskovalno delo izvaja v okviru 9-ih raziskovalnih programov, poleg tega pa so samo v zadnjem desetletju raziskovalke in raziskovalci uspešno vodili ali sodelovali pri 13 temeljnih in 20 aplikativnih projektih, financiranih od ARRS. Fakulteta je bila prva med članicami UM, ki je uspešno pridobila financiranje v okviru evropskih FP6 in FP7. Ob zaključku obeh okvirnih programov so se lahko pohvalili z uspešno zaključenimi sedmimi projekti FP6 in celo devetimi FP7 projekti. Podobno so orali ledino na UM pri prijavah v okviru programa Horizon 2020. Do danes so uspešno zaključili tri Horizon 2020 projekte, štirje pa so še v teku. Poleg navedenega, so raziskovalci in raziskovalke v obdobju zadnjih desetih let vodili ali sodelovali pri šestintridesetih mednarodnih projektih v okviru programov: Eureka (12), Era-Net (9), COST (7), Tempus (2), Erasmus Mundus Euphrates (1), Erasmus+ (5) idr. Mednarodno vpetost pa ves čas krepijo tudi z izvajanjem številnih bilateralnih projektov in sodelovanj z raziskovalci iz vsega sveta (Argentina, Avstrija, Bosna in Hercegovina, Brazilija, Črna Gora, Češka, Danska Finska, Francija, Hrvaška, Indija, Japonska, Litva, Madžarska, Makedonija, Nemčija, Norveška, Poljska, Portugalska, Romunija, Rusija, Srbija, Turčija, Ukrajina, Velika Britanija in ZDA). V okviru razpisov Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) so se aktivno vključili v šest strateških razvojno inovacijskih partnerstev (SRIP). Ves čas skrbijo za razvoj in usposabljanje mladih raziskovalnih kadrov. Mladi sodelavci so pod mentorstvi starejših kolegov v dvajsetletnem obdobju izvajali 22 podoktorskih projektov, trenutno pa se v okviru programa Raziskovalci na začetku kariere izvaja tudi 6 projektov, kjer mladi doktorji znanosti razvijajo svojo raziskovalno kariero tudi v sodelovanju s podjetji. V raziskovalno delo je trenutno vključenih 24 mladih raziskovalcev, ki se usposabljajo za pridobitev doktorata znanosti. V zadnjem desetletnem obdobju je uspešno zaključilo usposabljanje 39 mladih raziskovalcev. Rezultati znanstveno raziskovalnega dela se odražajo v številnih objavah znanstvenih člankov v priznanih revijah, izdanih monografijah ter podeljenih patentih. V zadnjem desetletju so objavili 3003 znanstvena dela, od tega 596 znanstvenih člankov v najvišje ocenjenih znanstvenih revijah. Poleg navedenega so raziskovalke in raziskovalci v zadnjem desetletju objavili 19 monografij pri mednarodnih založbah in podeljenih jim je bilo 17 mednarodnih patentov s popolnim preizkusom. Na osnovi odličnih rezultatov svojega dela so bili raziskovalci fakultete tudi med najuspešnejšimi pri prijavi in nabavi najnaprednejše raziskovalne infrastrukture v okviru projekta RIUM, ki bo v naslednjem obdobju nedvomno omogočala nadaljnje odlično raziskovalno delo in prebojne rezultate. Kljub objektivnim omejitvam po najboljših močeh počasi izboljšujejo infrastrukturo v naši zgradbi.  

Na fakulteti zelo radi izpostavljajo uspešne zgodbe in dosežke. Zato so podelili priznanja svojim zaposlenim, študentom ter poslovnim partnerjem, ki so in bodo tudi v prihodnje ponesli ime FS in UM doma in po svetu.

Na svečani podelitvi se jim je pridružila tudi znana štajerska komičarka Martina Ipša, kjer so se ji iz srca nasmejali. »Za to priložnost sem imela tehten razlog, da sem se stuširala in oblekla (po dolgem času) srajco.«
Sledila je podelitev priznanj.

Dobitniki priznanj FS za posebne dosežke v letu 2020 so:

Priznanje FS za sodelovanje z gospodarstvom je prejel tokrat Laboratorij za procesno inženirstvo in računalniško dinamiko tekočin pod vodstvom prof. dr. Matjaža Hriberška (ekipa: prof. dr. Jure Ravnik, doc. dr. Matej Zadravec, doc. dr. Matjaž Ramšak, doc. dr. Jurij Iljaž, asist. Timi Gomboc, mag. inž. str.). Skupina raziskovalcev se že nekaj let ukvarja z modeliranjem in simuliranjem procesa liofilizacije. Svoje raziskovalne izsledke so objavili v večjem številu odmevnih znanstvenih objav, priznanje pa je posledica odličnega sodelovanja s podjetjem Lek d.d., s katerim so v zadnjih petih letih izvedli kopico aplikativnih projektov.

Na fakulteti so še posebej izjemno ponosni na naše študente. Priznanje FS za izjemni raziskovalni,  umetniški ali humanitarni dosežek študentov ter za Študenta leta so prejeli: Priznanje FS za izjemni umetniški dosežek študentov: ekipa študentov, ki je oblikovala obutev za podjetje Alpina, d. o. o. (študenti študijskih programov Tehnologije tekstilnega oblikovanja in Inženirsko oblikovanje izdelkov), in so za svoja dela na Zavodu BIG v okviru mednarodnega Meseca oblikovanja 2019 prejeli priznanje Perspektivni za področje produktnega oblikovanja: Anja Stajnko, Mergime Rexhaj, Jan Sadek, Monika Kuharič, Barbara Pučko, Jasna Štampfer, Mirnes Bajić, Nejc Dornik, Aleš Gradišnik, Monika Hudournik, Rok Kladnik, Uroš Rozmarič, Metod Levart in Vesna ZadravecPriznanje FS za izjemni raziskovalni dosežek študentov: študentki študijskega programa Gospodarsko inženirstvo-smer Strojništvo Andreja Kumer in Kristina Zidar sta sodelovali v mednarodnem študentskem projektu Product Innovation Project, ki ga v celoti izvajamo pod okriljem Tehniške univerze iz Gradca ter tokrat s priznanim podjetjem  voestalpine BÖHLER Aerospace GmbH & Co KG, kjer so študenti reševali izziv digitalnega prepoznavanja kovanih komponent ter njihove aplikacije v proizvodnji letalske industrije.  Priznanje FS za izjemni humanitarni dosežek študentov so prejeli Tutorji študenti FS: Jernej Mlinarič, Klavdija Petelin, Urška Butolen, Miha Donša, Ana Gregor, Simon Hudales, Jani Humar, Andreja Kumer, Simon Murko, Nika Uzelac, Jure Vinkovič in Kristina Zidar. Tutorji nesebično in z velikim entuziazmom pomagajo svojim kolegom študentom, ki potrebujejo kakršnokoli pomoč v zvezi s študijem, pa tudi vsakdanjem življenju. Aktivni so tudi pri različnih dejavnostih, kot so organizacija izobraževanj, strokovnih ekskurzij, sodelujejo pri dogodkih ter skrbijo za prepoznavnost fakultete.Letošnje priznanje za Študenta leta FS smo podelili našemu izjemnemu študentu Janiju Humarju. Jani je eden izmed med 5 % najboljših študentov v generaciji. Aktivno sodeluje v študentskem svetu FS ter študentskem svetu UM, aktiven je bil tudi kot član komisije za študijske zadeve FS ter kot član Akademskega zbora FS. Je tutor, sodeluje pa tudi pri drugih znanstveno raziskovalnih projektih. Je prejemnik srebrnega priznanja Gospodarske Zbornice Slovenije podravske regije za inovacijo.

Priznanje FS raziskovalcu na začetku kariere je prejel dr. Matej Bračič, saj je znanstveno raziskovalno izjemno aktiven na različnih področjih, v največji meri na področjih površinske funkcionalizacije in karakterizacije bio/ polimerov in je dokazal nadpovprečno sposobnost samostojnega znanstvenega in razvojno-raziskovalnega dela. Dr. Matej Bračič je aktivno sodeloval s priznanimi domačimi in mednarodnimi podjetji, v več aplikativnih nacionalnih in EU raziskovalnih projektih, med drugim tudi kot vodja, pa tudi v projektih, ki jih neposredno financirajo podjetja. 

Priznanje FS asistentu za pedagoško delo je prejela izr. prof. dr. Julija Volmajer Valh. Velja za izjemno priljubljeno profesorico, kar jo uvršča visoko na lestvico najbolje ocenjenih pedagoških delavcev FS UM. Je članica Inštituta za inženirske materiale in oblikovanje; skrbi za kakovostno izvajanje pedagoškega procesa na različnih dodiplomskih in podiplomskih študijskih programih. Od leta 2011 je aktivno vključena v program ERASMUS za področje tekstilstva kot koordinatorica mobilnosti tujih in domačih študentov.

Priznanje FS za strokovno delo je prejela Danica Ribič, ki že več kot 30 let na FS opravlja vrsto računovodskih in finančnih del. Odlično obvlada kompleksne računalniške programe v računovodstvu in v času odsotnosti vodje Službe za finančne in računovodske zadeve prevzema tudi najodgovornejša dela in odločitve na tem področju.

Svečano listino FS je tokrat prejelo podjetje TURNA d.o.o., Šoštanj, ki je že od leta 2017 strateški partner FS. Aktivno so se vključili v naš izobraževalni proces, študentom kontinuirano nudijo možnosti za praktično usposabljanje in zaposlitev. Naše sodelovanje je preraslo v dolgoročni proces tudi na drugih področjih. V letu 2020 so v celoti prenovili in opremili eno izmed naših predavalnic. Slavnostni govornik, direktor podjetja TURNA d. o. o., Šoštanj,  gospod Vladimir Pogač, se je zahvalil za priznanje in povedal, da tudi sam izhaja iz FS UM (je diplomant študijskega programa Gospodarsko inženirstvo – smer Strojništvo), prav tako tudi kar nekaj njegovih kolegov. Partnerstvo med fakulteto in podjetjem vidi kot sodelovanje v prihodnosti: »Izzivi v sedanjosti krepijo vero v prihodnosti s sodelovanjem pri skupnih projektih«.

Vsem prejemnikom priznanj iskreno čestitamo!
 ​

​ ​


Kategorije

Datum

  • 26. Nov 2020

Deli z drugimi

Več novic

Zapri